Γραφείο Αγωγής Υγείας

Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου

Υπ Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εθν. Ίδρυμα Νεότητας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περιφερειακή Δνση Κρήτης

Δνση Δθμιας Ηρακλειου

 

Αγωγή Υγείας

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι ία κατεξοχήν διαθεατική δραστηριότητα, η οποία συβάλλει στην αναβάθιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου ε την κοινωνική πραγατικότητα.

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των αθητών, αφενός ε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου ε την αναβάθιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Γενικοί στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας. Η πρόληψη του αποκλεισού των νεαρών ατόων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαόρφωση ατόων ε κριτική στάση. Η είωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 

24 Νοεμβρίου, 2005 12:14 μμ

 
Κατασκευή & Ενημέρωση : Μανασσάκης Βασίλης