Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2015

για αμοιβές από Πανελλαδικές ,
και ΚΠΓ.

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης