Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2017

Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2017

για μόνιμους και αναπληρωτές κρατικού προυπολογισμού,
καθώς και αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

(c) Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης