ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

 1. αριθμ. 85027 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ)"

 2. αριθμ. 85037 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ’’Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β’, Γ’ και Δ’ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ’’

 3. αριθμ.  85032/Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36620/ Γ2 / 30-3-07 ( ΦΕΚ 921, Τ.Β΄, 8-6-07) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ» ‘’

 4. αριθμ.   85040 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 5. αριθμ.   85045 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος <<Φυσική>> της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’

 6. αριθμ.   85047 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος <<Χημεία>> της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 7. αριθμ. 85050 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 8. αριθμ. 85056 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 9. αριθμ.   85052/Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 10. αριθμ.  85026 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Υγείας Πρόνοιας της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 11. αριθμ.  85030 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 12. αριθμ. 85033 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ηλεκτρονικής της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 13. αριθμ. 85038 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 14. αριθμ. 85039 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού- Πλοιάρχων της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’

 15. αριθμ.   85043 /Γ2/30-07-2007 Υπουργική Απόφαση με θέμα ‘’Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού- Μηχανικών της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ’’