Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Ενημέρωση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Είσοδος στο σύστημα


Τελευταία Μισθοδοσία: ei/20ad

Βοήθεια

Εισάγετε ΜΟΝΟ το ΕΠΩΝΥΜΟ σας (με ελληνικούς χαρακτήρες) και το Α.Φ.Μ. σας.