Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου  Τηλέφωνα: 2810 250793/250094 - Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71505 fax: 2810 251876 - http://pekirakl.googlepages.com
27-03-18 ΠΕΚ Ομιλίες σε Οινο-πνευματικές διαδρομές Εργαστηριακού Σεμιναρίου
16-01-18 ΠΕΚ Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ηρακλείου σχολικού έτους 2017-18
05-12-17 ΠΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», 8-10 Δεκεμβρίου 2017, στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου Κρήτης-Τελική Ανακοίνωση
17-10-17 ΠΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», 8-10 Δεκεμβρίου 2017, στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου Κρήτης-1η Ανακοίνωση
01-09-17 ΠΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΣΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
31-08-17 ΠΕΚ Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΓΕ.Λ. στις δημιουργικές εργασίες
24-08-17 ΠΕΚ Διευκρινίσεις, οδηγίες και ενδεικτικός προγραμματισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των ΓΕ.Λ. με θέμα τις δημιουργικές εργασίες
22-06-17 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Εργαστήριο Φυσικών Ιαμάτων
08-06-17 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Προγράμματος στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης
24-01-17 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο σχεδιασμό Επιμορφωτικού Προγράμματος σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικής Μονάδας για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
17-01-17 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Υλοποίηση Εθελοντικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης
16-01-17 ΠΕΚ Υλοποίηση Εθελοντικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης
01-11-16 ΠΕΚ Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων για το Σ.Σ. ΠΕΚ Ηρακλείου, σχολ. έτους 2016-17
23-10-15 ΠΕΚ Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων για το Σ.Σ. ΠΕΚ Ηρακλείου, σχολ. έτους 2015-16
20-02-15 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Έναρξη υλοποίησης προγράμματος: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
19-12-14 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑ- ΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
24-03-14 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Έναρξη υλοποίησης προγράμματος: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
14-02-14 ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο Υλοποίησης Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
14-02-14 ΠΕΚ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
14-02-14 ΠΕΚ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ και Β’ φάσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013
07-02-14 ΠΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Ηρακλείου
01-02-13 ΠΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών εν όψη της υλοποίησης του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
13-11-12 ΠΕΚ Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωσης για ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013
21-09-12 ΠΕΚ Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό βιωματικό πιλοτικό εργαστήριο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και στη φύση - Ανακοινοποίηση
19-09-12 ΠΕΚ Υλοποίηση Εισαγωγικής επιμόρφωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013
07-09-12 ΠΕΚ ΠΕΚ Ηρακλείου: Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013
26-07-12 ΠΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2012-13 ΣΤΟ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
24-07-12 ΠΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας
05-06-12 ΠΕΚ Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ 2011-12
15-03-12 ΠΕΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
09-03-12 ΠΕΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
07-02-12 ΠΕΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Ο αποτελεσματικός Διευθυντής"
30-01-12 ΠΕΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
02-11-11 ΠΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2011–2012
03-10-11 ΠΕΚ Υλοποίηση Εισαγωγικής επιμόρφωσης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012
30-09-11 ΠΕΚ Υλοποίηση της Β΄ φάσης του προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Λυκείων στο μάθημα Ερευνητική Εργασία (project)»
21-09-11 ΠΕΚ Αναβολή ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Λυκείων στο μάθημα ερευνητική εργασία (project)»
15-09-11 ΠΕΚ Πίνακες επιλεγέντων επιμορφωτών και επιμορφούμενων του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α’ Λυκείου στο μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (projects)»
09-09-11 ΠΕΚ Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04
02-09-11 ΠΕΚ Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012
31-08-11 ΠΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS)»
31-08-11 ΠΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS)»
26-08-11 ΠΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS)»
26-08-11 ΠΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS)»
24-08-11 ΠΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών, στα πλαίσια του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» σχολικού έτους 2011-12.
14-07-11 ΠΕΚ Επανάληψη του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Α’ τάξης των Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο Ερευνητικές Εργασίες (Project)», με συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της χώρας».
28-06-11 ΠΕΚ Επανάληψη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο Ερευνητικές Εργασίες (Project)»
23-06-11 ΠΕΚ Υλοποίηση προγράμματος: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο "Ερευνητικές Εργασίες (project)"» - Λίστα επιμορφούμενων
08-06-11 ΠΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2010–2011
30-05-11 ΠΕΚ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)»
08-02-11 ΠΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2010–2011
30-11-10 ΠΕΚ Εκλογές αιρετών μελών Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Ηρακλείου
20-10-10 ΠΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)
20-10-10 ΠΕΚ Συμμετοχή μητέρων εκπ/κών,με εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου,στα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης
18-10-10 ΠΕΚ Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2010-2011
11-10-10 ΠΕΚ Οργάνωση και Διεξαγωγή Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 2010-11
01-10-10 ΠΕΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
16-10-09 ΠΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2009–2010 (ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ)
03-09-09 ΠΕΚ Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωσης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).
01-09-09 ΠΕΚ Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωσης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010
01-10-08 ΠΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2008–2009. (ΥΠΟΧΡΕΟΙ)
20-08-08 ΠΕΚ Υλοποίηση Α΄ φάσης Εισαγωγικής επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2008-2009, στις περιφέρειες σύγκλισης.
28-07-08 ΠΕΚ Β' Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών, στα πλαίσια του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» σχολικού έτους 2008-09.
20-06-08 ΠΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 2008-09
11-02-08 ΠΕΚ Υλοποίηση Β΄& Γ’ φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
29-11-07 ΠΕΚ "Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης" 1. Πρόγραμμα Ηρακλείου (Σάββατο 01/12/2007 - Κυριακή 02/12/2007) 2. Λίστα Επιμορφωτών Ηρακλείου (Σάββατο 01/12/2007 - Κυριακή 02/12/2007) 3. Πρόγραμμα Αγίου Νικολάου-Τμήμα Πρωτοβάθμιας (Σάββατο 01/12/2007 - Κυριακή 02/12/2007).
15-11-07 ΠΕΚ Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (Σάββατο 24/11/2007 - Κυριακή 25/11/2007). Πρόγραμμα, Λίστα Επιμορφωτών (~1,3MB)
23-10-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια στη Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης». (Αγ. Νικόλαος, Ρέθυμνο, Χανιά)
18-10-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια στη Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης». (~1,3 ΜΒ)
15-10-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2007-2008 Α' ΦΑΣΗ.
09-10-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2007-2008 (Α' ΦΑΣΗ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ).
02-10-07 ΠΕΚ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2007-2008 ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Αναλυτικά όλα τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν ανά νομό).
12-09-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 -- "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ".
12-09-07 ΠΕΚ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008.
10-09-07 ΠΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών, στα πλαίσια του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» σχολικού έτους 2007-08.
17-04-07 ΠΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ' Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2006-07.
30-03-07 ΠΕΚ Γ΄ Φάση εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δ/θμιας εκπ/σης Κρήτης 2006?2007 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ 2007 ΔΘΜΙΑΣ.
27-03-07 ΠΕΚ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006-2007.
01-03-07 ΠΕΚ Β΄ ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2006-2007 - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16-02-07 ΠΕΚ Β΄φάση εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2006-2007.
06-02-07 ΠΕΚ Β' φάση εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων 2006-2007.
17-01-07 ΠΕΚ Η διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
14-12-06 ΠΕΚ Προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων ανά ειδικότητα - Ηράκλειο. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ.
13-11-06 ΠΕΚ Eνημερωτικές οδηγίες για όσους μετακινούνται εκτός έδρας για την Εισαγωγική Επιμόρφωσης Με βάση το Νόμο 2685 Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 35 ? 18/2/1999
08-11-06 ΠΕΚ Επιμορφωτικά Προγράμματά που θα υλοποιηθούν για τους Εκπαιδευτικούς της Κρήτης.
07-11-06 ΠΕΚ Προγράμματα α΄φάσης εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων Βθμιας Εκπ/σης Κρήτης 2006-07.
07-11-06 ΠΕΚ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Σ.Σ. Κοξαράκη Μαρία).
07-11-06 ΠΕΚ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Σ.Σ. Κοξαράκη Μαρία).
07-11-06 ΠΕΚ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Σ.Σ. Κοξαράκη Μαρία).
07-11-06 ΠΕΚ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (Σ.Σ. Κοξαράκη Μαρία).
07-11-06 ΠΕΚ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Σ.Σ. Κοξαράκη Μαρία).
01-11-06 ΠΕΚ Οδηγίες προς τους επιμορφωτές για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
31-10-06 ΠΕΚ Α΄ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2006?2007 (Ενημερωτικό υλικό, τμήματα κλπ.)
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+