Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  ΑΔΕΙΕΣ  Υπεύθυνη:Σκανδαλάκη Ευαγγελία, τηλ:2810333749
17-12-18 ΑΔΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ
02-10-18 ΑΔΕ Διευκρινίσεις-συμπλήρωση της αριθμ. 12059/Ε1/24-01-2018 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά στην ειδική γονική άδεια 10 ημερών λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
26-09-18 ΑΔΕ Χορήγηση κανονικής άδειας
22-06-18 ΑΔΕ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019
19-06-18 ΑΔΕ Παρέχονται πληροφορίες περί συνδικαλιστικών αδειών
30-05-18 ΑΔΕ Παρέχονται πληροφορίες περί συνδικαλιστικών αδειών
29-05-18 ΑΔΕ Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
05-03-18 ΑΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
27-02-18 ΑΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
24-01-18 ΑΔΕ Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 - Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
12-12-17 ΑΔΕ Γενική συνέλευση και εκλογές ΕΛΜΕ Ηρακλείου - ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
13-10-17 ΑΔΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
25-09-17 ΑΔΕ Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 149 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/31-07-2017) αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ
07-09-17 ΑΔΕ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2017-2018 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕΡΟΣ Β΄)
07-09-17 ΑΔΕ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2017-2018 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕΡΟΣ Α΄)
07-09-17 ΑΔΕ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2017-2018 (ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ)
15-06-17 ΑΔΕ Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
17-02-17 ΑΔΕ Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23-01-17 ΑΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Ν.4440/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
14-12-16 ΑΔΕ ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ
14-11-16 ΑΔΕ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2016
03-11-15 ΑΔΕ Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012
28-08-15 ΑΔΕ Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015- 2016 σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
13-07-15 ΑΔΕ Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου
08-05-14 ΑΔΕ Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
02-09-13 ΑΔΕ Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - μειωμένο ωράριο
26-07-13 ΑΔΕ Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 - Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών
12-07-12 ΑΔΕ Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
29-11-11 ΑΔΕ Πληροφορίες και δικαιολογητικά για άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
29-11-11 ΑΔΕ Πληροφορίες για τις άδειες αναπληρωτών - ωρομισθίων
25-11-11 ΑΔΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
25-11-11 ΑΔΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
25-11-11 ΑΔΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+