Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
νέο ΣΣΝ    
νέο Οικονομικά Θέματα    
νέο Μαθητεία    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Μισθοδοσίας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Πρόσθετων Αποδοχών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  Μαθητεία  Υπεύθυνη: Μαμουλάκη Γεωργία τηλ: 2810333782 email: gfa@dide.ira.sch.gr
31-03-17 ΜΑΘ Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» ΑΠ 7, 8 και 9 με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
20-03-17 ΜΑΘ Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
15-03-17 ΜΑΘ Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών
14-03-17 ΜΑΘ Ανάρτηση στο Ορθόν Τελικού πίνακα επιλεγέντων Μαθητευομένων του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»
10-03-17 ΜΑΘ Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»
10-03-17 ΜΑΘ Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών
09-03-17 ΜΑΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ –Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
09-03-17 ΜΑΘ Ανάρτηση Τελικού πίνακα επιλεγέντων Μαθητευομένων του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
09-03-17 ΜΑΘ Οριστικός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου
09-03-17 ΜΑΘ Οριστικός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
09-03-17 ΜΑΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
09-03-17 ΜΑΘ Οριστικός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
08-03-17 ΜΑΘ Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων Μαθητείας του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-03-17 ΜΑΘ Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ και συνολικού θεσμικού πλαισίου για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
07-03-17 ΜΑΘ Προσωρινός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
07-03-17 ΜΑΘ Προσωρινός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
07-03-17 ΜΑΘ Προσωρινός πίνακας κατάταξης τάξης μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου
03-03-17 ΜΑΘ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: «Μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ. - Ψάξ’ το σε αφορά» - Σποτ για τη μαθητεία
24-02-17 ΜΑΘ Έναρξη υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
24-02-17 ΜΑΘ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ
22-02-17 ΜΑΘ Λειτουργία τμήματος ειδικότητας της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης
21-02-17 ΜΑΘ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α) ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ (ΦΕΚ 490 τ. Β΄/20-02-2017 & ΦΕΚ 491 τ. Β΄/20-02-2017)
10-02-17 ΜΑΘ Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Πολεμικού Ναυτικού για Πρακτική Άσκηση Μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
10-02-17 ΜΑΘ Προετοιμασία για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας για το σχολικό έτος 2016-2017
08-02-17 ΜΑΘ Οριστικός πίνακας κατάταξης πιλοτικής τάξης μαθητείας
03-02-17 ΜΑΘ Προσωρινός πίνακας κατάταξης πιλοτικής τάξης μαθητείας
20-01-17 ΜΑΘ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ 6ο ΕΠΑΛ και 1ο Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
     

 

2005-17, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία |

 
 

 

Google+