Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  Υπεύθυνοι: Νάθενα Μαρία & Ξυπάκη Σοφία, Τηλ.: 2810 333730 & 2810 333744
20-12-18 ΜΕΤ Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) για το σχολικό έτος 2018-19, μετά από ενστάσεις.
12-12-18 ΜΕΤ Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) σχολικού έτους 2018-2019
27-11-18 ΜΕΤ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης
21-11-18 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των υπηρετούντων με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
20-11-18 ΜΕΤ Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων 2018-2019
12-11-18 ΜΕΤ Τροποποίηση οργανικών κενών Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
05-11-18 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
05-10-18 ΜΕΤ Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 4217/τ.Β΄/26-09-2018)
17-08-18 ΜΕΤ Υ.Α.Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
09-07-18 ΜΕΤ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2018-2019.
15-06-18 ΜΕΤ Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018
13-06-18 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018
13-06-18 ΜΕΤ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 13-06-2018 ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2018
07-06-18 ΜΕΤ Ανακοίνωση ανακοινοποίησης οριστικού ενοποιημένου πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης 2018
06-06-18 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-Ανακοινοποίηση του πίνακα με τα οργανικά κενά Γενικών Ειδικοτήτων 2018
01-06-18 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :Πίνακες κενών οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση λόγω μετάθεσης –βελτίωσης –οριστικής τοποθέτησης
01-06-18 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018
30-05-18 ΜΕΤ Οριστική Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων Εκπαιδευτικών 29.5.2018
24-05-18 ΜΕΤ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22-05-18 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση του πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι
21-05-18 ΜΕΤ Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά για ρύθμιση υπεραριθμίας
17-05-18 ΜΕΤ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινοποιεί τον πίνακα με τα οργανικά ΚΕΝΑ - Υπεραριθμίες ως προς την υπεραριθμία που δόθηκε στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στον κλάδο ΠΕ89, η οποία δεν υφίσταται με τις καινούριες αναθέσεις
11-05-18 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών
24-04-18 ΜΕΤ Διευκρίνηση σχετικά με τους υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
04-04-18 ΜΕΤ Ενημέρωση για διάταξη που αφορά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία
29-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2018
27-03-18 ΜΕΤ ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018
26-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018
26-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2018
26-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2018
26-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2018
26-03-18 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2018
26-03-18 ΜΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ
23-02-18 ΜΕΤ Aνακοίνωση μετατάξεων μονίμων εκπαιδευτικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
20-02-18 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018 ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
31-01-18 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ e-Datacenter
22-12-17 ΜΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Κρήτης
21-12-17 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
07-12-17 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018
29-11-17 ΜΕΤ Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
23-11-17 ΜΕΤ Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία
22-11-17 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
20-11-17 ΜΕΤ Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
16-11-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
15-11-17 ΜΕΤ Διευκρίνηση επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018
07-11-17 ΜΕΤ Υπουργική Απόφαση μετάταξης 81 εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε Α.Ε.Ι.
07-11-17 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018
10-10-17 ΜΕΤ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
08-09-17 ΜΕΤ Επικαιροποίηση στοιχείων για μετάταξη εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις
19-07-17 ΜΕΤ Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης
27-06-17 ΜΕΤ Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017
13-06-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λόγω μετάθεσης-βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
08-06-17 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΗ 23η/02-06-2017 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).
29-05-17 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2017
25-05-17 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2017
23-05-17 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση πίνακα οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου για τοποθετήσεις λόγω βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/από μετάθεση ως προς τον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων
22-05-17 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πίνακες κενών οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου για τοποθετήσεις λόγω βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/από μετάθεση - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων μέχρι την Παρασκευή 26-05-2017
22-05-17 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
22-05-17 ΜΕΤ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2017
18-05-17 ΜΕΤ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
15-05-17 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση πίνακα ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ για ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ηρακλείου
12-05-17 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ - Πρόσκληση για ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ηρακλείου
10-05-17 ΜΕΤ ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017
09-05-17 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2017
08-05-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017
08-05-17 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2017
08-05-17 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2017
08-05-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) έτους 2017
08-05-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2017
03-05-17 ΜΕΤ Ανακοίνωση πίνακα αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης 2017
31-03-17 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 - 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
27-03-17 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016-2017 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-03-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017
17-03-17 ΜΕΤ Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολικού έτους 2016-2017
10-03-17 ΜΕΤ Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/01-03-2017)
24-02-17 ΜΕΤ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
24-02-17 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
17-02-17 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
20-01-17 ΜΕΤ Παράταση επικαιροποίησης μητρώου και υπηρετήσεων εκπαιδευτικών
28-12-16 ΜΕΤ Ενημέρωση υπαλλήλων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
20-12-16 ΜΕΤ Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).
16-12-16 ΜΕΤ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016-2017
13-12-16 ΜΕΤ Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
28-07-16 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΗ 23/27-07-2016 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).
22-07-16 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016
14-07-16 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πίνακες κενών οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων μέχρι Τρίτη 19-07-2016
14-07-16 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016
13-07-16 ΜΕΤ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016
11-07-16 ΜΕΤ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
30-06-16 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
30-06-16 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του έτους 2016
30-06-16 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2016
30-06-16 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2016
30-06-16 ΜΕΤ Μεταθέσεις Γενικής Παιδείας Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016
23-06-16 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προσωρινού πίνακα μορίων αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης 2016
21-06-16 ΜΕΤ Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
15-04-16 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017
23-03-16 ΜΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016
05-02-16 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
25-01-16 ΜΕΤ Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης-Υποβολή ενστάσεων
11-01-16 ΜΕΤ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 2016
30-12-15 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017
30-12-15 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με το διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες (Ν.4283/2014) ενόψει των μεταθέσεων σχολικού έτους 2015-16
23-12-15 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
22-12-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017
18-12-15 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
10-12-15 ΜΕΤ Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 - Έντυπα Αιτήσεων
16-10-15 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
07-09-15 ΜΕΤ Διαδικασία τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για το σχ. έτος 2015-2016
03-09-15 ΜΕΤ Ανακλήσεις Υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
27-08-15 ΜΕΤ Ανακοίνωση μετάταξης εκατόν δέκα έξι (116) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας
24-08-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου
07-08-15 ΜΕΤ Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015
04-08-15 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΠΡΑΞΗ 26/04-08-2015 ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).
29-07-15 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015
28-07-15 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της ρύθμισης υπεραριθμίας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου
23-07-15 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τα οργανικά κενά περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου ως τον κλάδο ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών για τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις
22-07-15 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πίνακες κενών οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων μέχρι Δευτέρα 27-07-2015
22-07-15 ΜΕΤ Ανακοίνωση Ενοποιημένου Πίνακα Μορίων για Βελτίωση Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης μετά από Μεταθέσεις- Μετατάξεις και μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων
26-06-15 ΜΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
26-06-15 ΜΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
26-06-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
25-06-15 ΜΕΤ Επαναφορά εκπ/κών στη Δευτ/θμια Εκπ/ση και μετάταξή τους σε κλάδους της Δευτ/θμιας Εκπ/σης, βάσει των τελικών Πινάκων διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014 του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
24-06-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
23-06-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
23-06-15 ΜΕΤ Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18-06-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015
18-06-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2015
18-06-15 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2015
18-06-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2015
18-06-15 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2015
02-06-15 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης 2015 - 2016
07-05-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
16-04-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
01-04-15 ΜΕΤ Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα ΜΟΛΑΩΝ
20-03-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ )
20-03-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10-03-15 ΜΕΤ 2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014-15
20-02-15 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014-15 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
16-02-15 ΜΕΤ Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 17-02-2015 ΜΕΧΡΙ 19-02-2015)
20-01-15 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
15-12-14 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2014-15
15-12-14 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 31 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΩΦΩΝ
11-12-14 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016
08-12-14 ΜΕΤ Προκήρυξη συμπληρωματικών οργανικών κενών του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης και ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-15 (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-12-2014)
08-12-14 ΜΕΤ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015
05-12-14 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016
04-12-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016
01-12-14 ΜΕΤ Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (μέχρι Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014)
19-11-14 ΜΕΤ Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15
13-11-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 - 2015
03-11-14 ΜΕΤ Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 - Έντυπα Αιτήσεων
30-10-14 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
14-10-14 ΜΕΤ Συμπληρωματική Μετάθεση εκπαιδευτικού B/θμιας Εκπ/σης στην Ειδική Αγωγή (Χωρίς Εξειδίκευση),κλάδου ΠΕ 18.16, για το σχολ.έτος 2014-2015,κατόπιν εξέτασης ένστασης σύμφωνα με την 35η/26-09-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ
05-09-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου
01-09-14 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
29-08-14 ΜΕΤ Ανακοίνωση : Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο πίνακα "Πρόταση τοποθέτησης λόγω βελτίωσης - Μετάθεσης - Οριστική τοποθέτηση" του ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου παρακαλούνται την Δευτέρα 01/09/2014 να παρουσιαστούν στα σχολεία της προηγούμενης οργανικής του θέσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την απόφαση του περιφερειακού Δν/ντή θα μετακινηθούν στις νέες τους θέσεις και θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας.
28-08-14 ΜΕΤ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014
20-08-14 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα οργανικά κενά και τα μόρια μεταθέσεων για αιτήσεις βελτιώσεις μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προθεσμία έως Παρασκευή 22-8-2014.
18-08-14 ΜΕΤ Πρόσκληση για αιτήσεις Βελτιώσεων-Μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προθεσμία έως Παρασκευή 22-8-2014.
07-08-14 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της ρύθμισης υπεραριθμίας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου
30-07-14 ΜΕΤ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
28-07-14 ΜΕΤ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ09 ΚΑΙ ΠΕ19-20
25-07-14 ΜΕΤ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-07-14 ΜΕΤ Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή
23-07-14 ΜΕΤ Ανάκληση και συμπληρωματική μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο το έτος 2014
23-07-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
23-07-14 ΜΕΤ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ. 111694/16-07-2014/Γ6, ΑΔΑ:Ω7ΚΟ9-8ΓΙ και 113743/18-07-2014/Γ6, ΑΔΑ: ΒΔΓΑ9-98Ρ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
22-07-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014
19-07-14 ΜΕΤ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014
19-07-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014
17-07-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014
15-07-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015
10-07-14 ΜΕΤ Ανακοίνωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία
11-06-14 ΜΕΤ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)
04-06-14 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
19-05-14 ΜΕΤ Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ/Νοηματική-Βraille και σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
09-05-14 ΜΕΤ Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο σύστημα e-Datacenter παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014
22-04-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013 - 2014
16-04-14 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14
27-02-14 ΜΕΤ Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των μεταθέσεων-βελτιώσεων-τοποθετήσεων σχ. έτους 2013-2014
13-02-14 ΜΕΤ Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
05-02-14 ΜΕΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ: Μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Π/θμια Εκπαίδευση
12-11-13 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
06-11-13 ΜΕΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ (71) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 4172/2013
16-10-13 ΜΕΤ Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
16-10-13 ΜΕΤ Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
11-09-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ. Ε. Ν. Ηρακλείου, έτους 2013
16-08-13 ΜΕΤ Εγχειρίδιο χρήσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αιτήσεων Μετατάξεων
16-08-13 ΜΕΤ Μετατάξεις εκπαιδευτικών 2013 (Σύνδεσμος στο Υ.ΠΑΙ.Θ.)
13-08-13 ΜΕΤ Οριστική πρόταση τοποθετήσεων λόγω βελτίωσης, μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης
05-08-13 ΜΕΤ Ανάρτηση τοποθετήσεων λόγω βελτίωσης, μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης. Προθεσμία υποβολής αίτησης θεραπείας (Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα των τοποθετήσεων μόνο ως προς τις στήλες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης)
12-07-13 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12-07-13 ΜΕΤ Ανακοινοποίηση της Απόφασης των Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2013 μετά την διαδικασία των ενστάσεων
01-07-13 ΜΕΤ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
25-06-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2013-2014
20-06-13 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
12-06-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013
12-06-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2013
12-06-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2013
12-06-13 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2013
12-06-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2013
20-05-13 ΜΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
20-05-13 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
13-05-13 ΜΕΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
16-04-13 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
01-04-13 ΜΕΤ Διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας για δικαίωμα μετάταξης σύμφωνα με την αριθμ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκύκλιο μετατάξεων ειδικοτήτων από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση
21-03-13 ΜΕΤ Εγκύκλιος μετατάξεων των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από την Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
11-03-13 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2013-2014
25-02-13 ΜΕΤ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 17.04 (25-02-2013)
22-02-13 ΜΕΤ Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία , σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ/Νοηματική-Βraille και σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
20-02-13 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
18-02-13 ΜΕΤ Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Προσοχή: Προθεσμία έως 19-02-2013 για κατάθεση αιτήσεων)
18-02-13 ΜΕΤ Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία , σε ΣΜΕΑΕ-ΣΜΕΑΕ Νοηματική-Βraille και σε σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
12-02-13 ΜΕΤ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
30-01-13 ΜΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
29-01-13 ΜΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ18.09 ΚΑΙ ΠΕ10 (ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ13)
25-01-13 ΜΕΤ Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-13
22-01-13 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
19-01-13 ΜΕΤ Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013 - Όλες οι αιτήσεις (21/01 - 31/01 η κατάθεση των αιτήσεων)
16-01-13 ΜΕΤ Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης
16-01-13 ΜΕΤ Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
30-10-12 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
30-10-12 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23-07-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου έτους 2012
20-06-12 ΜΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Α΄και Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2012 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
07-06-12 ΜΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2012
22-05-12 ΜΕΤ ΚΕΝΑ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
10-04-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2012
10-04-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012
10-04-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2012
10-04-12 ΜΕΤ Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2012
10-04-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2012
15-03-12 ΜΕΤ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2012-2013
13-03-12 ΜΕΤ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2011 - 2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
12-03-12 ΜΕΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2012-2013
02-03-12 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22-02-12 ΜΕΤ Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-02-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2010-2011
06-02-12 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διορισμένων το σχολικό έτος 2010-11
02-02-12 ΜΕΤ Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2011-2012
21-12-11 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
23-11-11 ΜΕΤ Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
23-11-11 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
18-11-11 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-11 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
17-11-11 ΜΕΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Δ.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012
17-11-11 ΜΕΤ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΔΔΥ
14-11-11 ΜΕΤ Οργανικά κενά Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, σχολικού έτους 2011-2012
14-11-11 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΔΥ
14-11-11 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Β/θμιας Εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία σχολ. έτους 2011-2012 - Έντυπα αιτήσεων
14-11-11 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2011-2012 - Έντυπα αιτήσεων
03-11-11 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
27-10-11 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
26-10-11 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23-08-11 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2011-2012
28-06-11 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012
22-06-11 ΜΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
14-06-11 ΜΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
18-05-11 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ
16-05-11 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης 2011-2012
12-05-11 ΜΕΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
11-05-11 ΜΕΤ Πίνακας βελτιώσεων 2ου Γραφείου - Ανακοινοποίηση στο ορθό
07-04-11 ΜΕΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)
11-03-11 ΜΕΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07)
10-03-11 ΜΕΤ Προσωρινός πίνακας μορίων βελτίωσης εκπαιδευτικών που ανήκουν στο 2ο γραφείο Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου
08-03-11 ΜΕΤ Προσωρινός πίνακας μορίων βελτίωσης εκπαιδευτικών που ανήκουν στο 1ο Γραφείο ΔΕ Ν. Ηρακλείου - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να δει την αίτηση του να επισκευθεί τη διεύθυνση http://1grde.ira.sch.gr
21-02-11 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
11-02-11 ΜΕΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
10-01-11 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολεία αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (και όχι των γραφείων) και έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης αλλά δεν την έχουν υπογράψει και παραλάβει, να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Δ/νσης, 4ος όροφος, γραφείο 10, για να υπογράψουν και να παραλάβουν την αίτησή τους.
27-12-10 ΜΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-12-10 ΜΕΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΣΜΕΑΕ-ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-12-10 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010-2011 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20-12-10 ΜΕΤ Αιτήσεις μεταθέσεων 2010-2011 εκπαιδευτικών που ανήκουν στο 2ο Γραφείο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου
17-11-10 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
17-11-10 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΔΔΥ
08-11-10 ΜΕΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2010
04-11-10 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03-11-10 ΜΕΤ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-06-10 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης λόγω μετάθεσης από άλλες περιοχές– μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής (βελτίωσης) - οριστικής τοποθέτησης και λόγω επανόδου από εξωτερικό
03-06-10 ΜΕΤ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) Πίνακες κενών οργανικών θέσεων Α΄ και Β΄ περιοχής Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων.
20-05-10 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ENΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΟΡΙΣΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΕΧΟΥΝ METAΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-04-10 ΜΕΤ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
22-04-10 ΜΕΤ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ 5 ΑΝΤΙ 15
30-03-10 ΜΕΤ Έντυπο Αμοιβαίων Μεταθέσεων 2010
19-03-10 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
17-03-10 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου.
16-03-10 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
12-03-10 ΜΕΤ (2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ) Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολ. έτος 2010-2011
04-03-10 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
26-01-10 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2009-2010.
12-01-10 ΜΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2009-2010.
28-12-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2009-2010. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
21-12-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2009-2010.
18-11-09 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ της χώρας.
16-11-09 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ Ν. Ηρακλείου για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.
16-11-09 ΜΕΤ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Δ.Ε. για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2009-2010. Συνημμένα τα έντυπα των αιτήσεων
02-11-09 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις σε Μουσικό Σχολείο, Καλλιτεχνικό Σχολείο, Πειραματικά Σχολεία, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ Ν. Ηρακλείου για τις μεταθέσεις του σχολ. έτους 2010-11.(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις κενές οργ. θέσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου)
25-06-09 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης λόγω μετάθεσης από άλλες περιοχές– μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής (βελτίωσης) - οριστικής τοποθέτησης και λόγω επανόδου από εξωτερικό
12-06-09 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση έτους 2009 στην Α' και Β' Ηρακλείου.
29-05-09 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ Μόρια εκπαιδευτικών Δ.Ε. νομού Ηρακλείου που έχουν ζητήσει βελτίωση για το σχολ. έτος 2009-2010.
28-05-09 ΜΕΤ Πίνακες κενών οργανικών θέσεων Α΄ και Β΄ περιοχής Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων.
15-04-09 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ για σχολικό έτος 2009-10
08-04-09 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2009.
30-03-09 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2009 ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ.
23-03-09 ΜΕΤ Μόρια μετάθεσης εκπ/κων Δ.Ε. που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, ύστερα από τις τελικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το e-DataCenter κατόπιν εντολών του τμήματος Γ' του ΥΠΕΠΘ.
18-03-09 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-02-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2008-2009.
16-02-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2008-2009.
16-02-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2008-2009.
16-02-09 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Ηρακλείου σχ. έτους 2008-2009.
12-02-09 ΜΕΤ Προθεσμίες για υπογραφή και ενστάσεις αιτήσεων για μετάθεση.
17-11-08 ΜΕΤ Κενές οργανικές θέσεις σε ΣΜΕΑ, ΚΔΑΥ, Μουσικό Σχολείο, Καλλιτεχνικό Σχολείο, Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο, Νομού Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2009-2010.
12-11-08 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς τα έντυπα αιτήσεων Μουσικών και Καλλιτεχνικών) -Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008–2009. - Έντυπα αιτήσεων.
17-06-08 ΜΕΤ (ΝΕΟ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση έτους 2008 στην Α' και Β' Ηρακλείου (μετά τις ενστάσεις).
06-06-08 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση έτους 2008 στην Α' και Β' Ηρακλείου.
03-06-08 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20
12-05-08 ΜΕΤ Πίνακες κενών οργανικών θέσεων Α΄ και Β΄ περιοχής Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων.
22-04-08 ΜΕΤ Διορθωμένα Μόρια εκπ/κων που ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Β' περιοχής Ηρακλείου.
21-04-08 ΜΕΤ Μόρια εκπ/κων που ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Α' περιοχής Ηρακλείου.
21-04-08 ΜΕΤ Μόρια εκπ/κων που μετατέθηκαν στην Α' ή Β' περιοχή Ηρακλείου.
16-04-08 ΜΕΤ Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία τοποθετήσεων των καθηγητών Ν. Ηρακλείου, από Βελτίωση-Οριστική Τοποθέτηση-Μετάθεση.
01-04-08 ΜΕΤ Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων στις ξένες γλώσσες για απόσπαση στο εξωτερικό.
28-03-08 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2008.
21-03-08 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου σχ. έτους 2007-2008.
21-03-08 ΜΕΤ Διορθωμένα μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου, Β' περιοχής, έτους 2008.
12-03-08 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
12-03-08 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου σχ. έτους 2007-2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) έτους 2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) έτους 2008
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2008.
04-03-08 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου σχ. έτους 2007-2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου έτους 2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για το έτος 2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικά Σχολεία το έτος 2008.
04-03-08 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικων Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία 2008.
21-01-08 ΜΕΤ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου σχ. έτους 2007-2008.
28-12-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Εκπ/κων Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο Νομό Ηρακλείου σχ. έτους 2007-2008.
15-11-07 ΜΕΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
07-11-07 ΜΕΤ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2007-2008.
30-10-07 ΜΕΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2007-2008.
05-10-07 ΜΕΤ Κενή οργανική θέση εκπ/κού στο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Πάτρας.
28-06-07 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση έτους 2007 στην Α' και Β' Ηρακλείου (ΤΕΛΙΚΟ).
25-06-07 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση έτους 2007 στην Α' και Β' Ηρακλείου.
22-06-07 ΜΕΤ Τοποθετήσεις λόγω μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
05-06-07 ΜΕΤ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία.
04-06-07 ΜΕΤ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2007 - ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
10-05-07 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2007.
05-04-07 ΜΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου).
28-03-07 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
22-03-07 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
22-03-07 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου.
22-03-07 ΜΕΤ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ (Εγκύκλιος-Αίτηση-Περιοχές).
08-03-07 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
01-03-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ.
26-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
16-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 2ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
16-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
12-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
12-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο Γραφείο Ε.Ε. Νομού Ηρακλείου.
11-01-07 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων εκπ/κων που ανήκουν οργανικά στο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου.
26-10-06 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2006?2007)
21-06-06 ΜΕΤ Μεταθέσεις ?Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου (Απόφαση).
01-06-06 ΜΕΤ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση έτους 2006. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ λόγω ανάκλησης μεταθέσεων στους κλάδους ΠΕ04, ΠΕ11 και ΠΕ1205 της Β' περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου.
01-06-06 ΜΕΤ Βελτιώσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Νομού Ηρακλείου 2006. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ λόγω ανάκλησης μεταθέσεων στους κλάδους ΠΕ04, ΠΕ11 και ΠΕ1205 της Β' περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου.
30-05-06 ΜΕΤ Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μετά τις τοποθετήσεις.
10-05-06 ΜΕΤ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιπλέον κενό Φυσικών (ΠΕ04) στη Β' Ηρακλείου. Ανακοινοποίηση πίνακα κενών Β' Ηρακλείου.
09-05-06 ΜΕΤ Έντυπα δηλώσεων προτίμησης Σχολείων - Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής τοποθέτησης.
09-05-06 ΜΕΤ Εξαιρετικά επείγον - Προθεσμία μέχρι Δευτέρα 15 Μαΐου. Κενά βελτιώσεων Νομού Ηρακλείου 2006.
08-05-06 ΜΕΤ Βάσεις μεταθέσεων 2006.
28-04-06 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων Α' Ηρακλείου 2006. (Τελικό)
28-04-06 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων Β' Ηρακλείου 2006. (Τελικό)
13-04-06 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων Β Ηρακλείου 2006. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ λόγω τροποποίησης από τα αρμόδια γραφεία των μορίων εκπαιδευτικών.
11-04-06 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων Α Ηρακλείου 2006. ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι πίνακες των δικαιουμένων βελτίωσης θέσης, θα αναμορφωθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, με διαγραφή των εκπ/κων που θα μετατεθούν.
11-04-06 ΜΕΤ Μόρια βελτιώσεων Β Ηρακλείου 2006. ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι πίνακες των δικαιουμένων βελτίωσης θέσης, θα αναμορφωθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, με διαγραφή των εκπ/κων που θα μετατεθούν.
15-02-06 ΜΕΤ Κατάσταση Καθηγητών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης στην Α Ηρακλείου - Σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης ΔΕ Ηρακλείου
26-01-06 ΜΕΤ Μόρια μεταθέσεων Νομού Ηρακλείου Σχολ. έτους 2005-2006
05-10-05 ΜΕΤ Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2005-2006)
29-06-05 ΜΕΤ Μεταθέσεις -Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου (Απόφαση)
14-06-05 ΜΕΤ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-05-05 ΜΕΤ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2005
23-05-05 ΜΕΤ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2005
20-05-05 ΜΕΤ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
11-05-05 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2005-06
11-05-05 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2005-06
26-04-05 ΜΕΤ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2005-2006
26-04-05 ΜΕΤ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2005-2006
26-01-05 ΜΕΤ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2005-06
16-11-04 ΜΕΤ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2004-2005
16-09-04 ΜΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+