Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  
29-08-18 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
21-11-17 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
07-07-17 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
30-12-16 ΔΙΟ Μόνιμος διορισμός 45 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008
29-12-16 ΔΙΟ Διορισμός 28 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 23 κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, 44 κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 26 κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, 4 κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 19 κλάδου ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για το σχολικό έτος 2016-2017
21-12-16 ΔΙΟ Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008
15-11-16 ΔΙΟ Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
15-05-15 ΔΙΟ Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ) - Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα
16-04-15 ΔΙΟ Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων
23-12-14 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 4Π/2008 Προκήρυξη) κλάδου ΠΕ14.04-Γεωπόνων, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων (ποσοστό 60%)
23-12-14 ΔΙΟ Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014
10-09-14 ΔΙΟ Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014
07-08-14 ΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 8/2013 & 10/2014
24-06-14 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων: α) ΠΕ 14.04 Γεωπόνων, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και β) ΠΕ 18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε αντικατάσταση –αναπλήρωση διοριστέων
17-06-14 ΔΙΟ Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ.1 Ν.3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
11-06-14 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων: α) ΠΕ 14.04 Γεωπόνων, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και β) ΠΕ 18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων
27-03-14 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιου εκπ/κού από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 5Π/2008 Προκήρυξη) (ποσοστό 60%), κλάδου/ειδικότητας ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών- Μεταλλειολόγων, για μόνιμο διορισμό σε κενή οργανική θέση σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε αντικατάσταση –αναπλήρωση διοριστέου
26-02-14 ΔΙΟ Διευκρινίσεις σχετικά με τους διορισμούς σχολικού έτους 2013-2014
17-02-14 ΔΙΟ Διορισμός 94 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014
31-01-14 ΔΙΟ Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 3-2-2014
28-01-14 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων), β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων), γ) στον πίνακα 24μήνου των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02, δ) στον πίνακα 30μήνου του κλάδου ΠΕ03, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014
15-01-14 ΔΙΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/βμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-2014-Κατάρτιση οριστικών πινάκων: i) αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ii) 24μήνου και iii) 30μήνου
21-12-12 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008(αριθμ. 2Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις)(ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ04.02 και ΠΕ12.04 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013
05-12-12 ΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
23-11-12 ΔΙΟ Ανακοίνωση ανάληψης υπηρεσίας συμπληρωματικών διορισμών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11-10-12 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05 και ΠΕ12.06, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013
07-09-12 ΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιόριστων Β΄θμιας εκπαίδευσης
31-08-12 ΔΙΟ Ανακοίνωση διορισμών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013
09-08-12 ΔΙΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003--- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-08-11 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β)εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για μόνιμο διορισμό, και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2011-2012
18-08-11 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών α) κλάδων που έχουν πραγματική προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών (24/μηνίτες) με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, β)κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2α περ.ββ’ του Ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40% και γ) από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) σε ποσοστό 60%, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2011-2012
02-08-11 ΔΙΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2011-2012
01-12-10 ΔΙΟ Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Διορισμών Ειδικών Κατηγοριών Δ/θμιας Εκπ/σης Προθεσμία υποβολής: Από Τετάρτη 01-12-2010 έως και Παρασκευή 10-12-2010
11-08-10 ΔΙΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
10-08-10 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2010-2011 καθώς και ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 για πρόσληψη σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου(ΙΔΑΧ).
04-08-10 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 2010-2011
08-07-10 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
22-12-09 ΔΙΟ Εγκύκλιος Διορισμών Μόνιμων Εκπ/κών 2009-2010 κλάδων ΠΕ12.01, ΠΕ12.06, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02 και ΠΕ18.12
11-12-09 ΔΙΟ Εγκύκλιος Διορισμών Μόνιμων Εκπ/κών 2009-2010 κλάδων ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ18.01, ΠΕ18.18 και ΠΕ18.31
04-12-09 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ12.05, ΠΕ12.08,ΠΕ14.01, ΠΕ17.03, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08,ΠΕ18.10,ΠΕ18.20,ΠΕ18.23,ΠΕ18.24, ΠΕ18.33
25-11-09 ΔΙΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω που συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3794 /2009 ΦΕΚ 156 Α΄).
06-11-09 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΣΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19,, ΠΕ20 ΚΑΙ ΠΕ32
18-09-09 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ09 και ΠΕ10 που α) έχουν πραγματική προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών (24/μηνίτες) με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, β) είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2α περ.ββ’ του Ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων, γ) συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008 και 3Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων, για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010.
27-07-09 ΔΙΟ Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2009-2010
10-04-09 ΔΙΟ Εγκύκλιος μόνιμων διορισμών ΠΕ16.01 από τον Πίνακα Διοριστέων του ΑΣΕΠ και από τους εγγεγραμμένους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
15-09-08 ΔΙΟ Συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών στη Δ/θμια Εκπ/ση. - Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2008.
01-09-08 ΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2008-2009.
29-08-08 ΔΙΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (αριθμ. 10Π/2006 Προκήρυξη) και από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 με πραγματική προϋπηρεσία σχολ. έτους 2008-2009 κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας για διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπ/σης κατά το σχολικό έτος 2008-2009.
21-08-08 ΔΙΟ Απαιτούμενα δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπ/κων.
28-07-08 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2008-2009 (ΑΣΕΠ & ΕΝ. ΠΝΑΚΑΣ).
18-07-08 ΔΙΟ Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2008-2009.
06-09-07 ΔΙΟ Διορισμοί Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το σχολ. έτος 2007-2008.
06-09-07 ΔΙΟ Διορισμοί μόνιμων εκπ/κών Β/μιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ16, ΤΕ01 και ΔΕ01 για το σχολικό έτος 2007-2008 (άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3255/2004)
03-09-07 ΔΙΟ Διορισμοί μόνιμων εκπ/κών Β/μιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2007-2008 κλάδων ΠΕ02, ΠΕ07 και ΠΕ08 από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ.
14-08-07 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικής, που συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2004 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών ως αναπληρωτές- ωρομίσθιοι (άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3255/2004) για διορισμό τους ως 30/μηνιτών κατά το σχολ. έτος 2007-2008.
14-08-07 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΔΕ01 και ΤΕ01 που συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2004 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών ως αναπληρωτές ? ωρομίσθιοι παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004) για διορισμό τους ως 30μηνιτών κατά το σχολικό έτος 2007-2008.
14-08-07 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ08 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2006 (αριθμ. 10Π/2006 Προκήρυξη ΑΣΕΠ) για διορισμό σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων κατά το σχολ. έτος 2007-2008.
14-08-07 ΔΙΟ Διορισμοί μονίμων Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2007-2008.
08-08-07 ΔΙΟ Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διορισμό σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2007-2008
01-08-07 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007-2008. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)
24-07-07 ΔΙΟ Πρόσκληση εκπ/κών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (αριθμ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005 Προκηρύξεις) (κατά την αριθμ. 1218/17-4-2007 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.) και από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 με πραγματική προϋπηρεσία σχολ. έτους 2006-2007 για διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπ/σης.
19-07-07 ΔΙΟ Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2007-2008.
30-11-06 ΔΙΟ Διορισμοί μονίμων εκπ/κών Β/μιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2006-2007 κλάδων ΤΕ και ΔΕ.
17-11-06 ΔΙΟ Πρόσκληση για διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις κατά το σχολ. έτος 2006-2007 υποψηφίων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΔΕ01 και ΤΕ01 που μέχρι 30-6-2004 συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004).
15-09-06 ΔΙΟ Διορισμοί πολύτεκνων ΠΕ16 Μουσικής.
07-09-06 ΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Διορισμών Β/θμιας (06-09-2006).
07-09-06 ΔΙΟ Διορισμός πολύτεκνων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Μουσικής.
04-09-06 ΔΙΟ Διορισμοί Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών (04-09-2006).
01-09-06 ΔΙΟ Συμπληρωματικοί διορισμοί μονίμων εκπ/κών Β/μιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2006-2007 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ.
30-08-06 ΔΙΟ Πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
25-08-06 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που είχαν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μόνιμο διορισμό με τις Αριθμ. Πρωτ. 76566/Δ2/26-07-2006 και 76568/Δ2/26-07-2006 και δεν υπέβαλαν.
10-08-06 ΔΙΟ Διορισμοί Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ18.
07-08-06 ΔΙΟ Διορισμοί Εκπαιδευτικών (4-8-2006).
04-08-06 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικής, που συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2004 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών ως αναπληρωτές- ωρομίσθιοι (άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3255/2004) για διορισμό τους ως 30/μηνιτών κατά το σχολ. έτος 2006-2007.
28-07-06 ΔΙΟ Πρόσκληση πολυτέκνων κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του Ν.1566/85 κατόχων πτυχίου αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
26-07-06 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.08, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.24, ΠΕ18.23, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.18, ΠΕ18.33, ΠΕ18.36, ΠΕ18.37, ΠΕ18.04, ΠΕ18.09, ΠΕ18.31, ΠΕ19-20 για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και από τον ενιαίο πίνακα.
13-07-06 ΔΙΟ Πρόσκληση πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2006-2007.
01-12-05 ΔΙΟ Διορισμός Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ12.10, ΠΕ17.10, ΠΕ18.10
28-11-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ12.10, ΠΕ17.10, ΠΕ18.10 για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
12-11-05 ΔΙΟ Διορισμός Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ12.50, ΠΕ12.80, ΠΕ14.40, ΠΕ17.30, ΠΕ17.40, ΠΕ18.20, ΠΕ18.30, ΠΕ18.38, ΠΕ18.40 και ΠΕ18.80
10-11-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ12.40, ΠΕ17.20, ΠΕ18.51 και ΠΕ18.61, για μόνιμο διορισμό από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 για το σχολικό έτος 2005-2006
07-11-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 για το σχολικό έτος 2005-2006
03-11-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
21-10-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
29-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
23-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
16-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ06 για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
13-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ08, ΠΕ09 ΠΕ10 και ΠΕ15 για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
09-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
05-09-05 ΔΙΟ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ11 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
23-08-05 ΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 2005
29-10-04 ΔΙΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό
22-10-04 ΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+