Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ  Υπεύθυνοι: Νάθενα Μαρία & Ξυπάκη Σοφία, Τηλ.: 2810 333744 & 2810 333730
21-01-19 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019
18-01-19 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
14-01-19 ΑΠΟ Συμπληρωματική Απόφαση μερικής ή/και ολικής διάθεσης ή/και απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, που πλεονάζουν, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και όπου δύναται και στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019
09-01-19 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II
04-12-18 ΑΠΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ
29-11-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019
27-11-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Ιατρού της Δ/νσης Υπαλληλικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως 31-08-2019
16-11-18 ΑΠΟ Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς επιμίσθιο
02-11-18 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021
22-10-18 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19
18-10-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 50/17-10-2018 πράξη του ανακοινώνει : α) την απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ04.02 με αίτησή του εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός) και β) την διάθεση εκπ/κού κλάδου ΠΕ11 για συμπλήρωση του Υ.Ω. του γ) την τροποποίηση της διάθεσης ως προς το σχολείο διάθεσης εκπ/κού κλάδου ΠΕ11 για συμπλήρωση του Υ.Ω. του
17-10-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
16-10-18 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ
15-10-18 ΑΠΟ Κύρωση τελικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
10-10-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19
10-10-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 49/09-10-2018 πράξη του ανακοινώνει : α) την προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, μετά την μετάταξή τους από τον κλάδο ΔΕ01.17 στον κλάδο ΤΕ01.19 β) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός) και γ) την τροποποίηση διάθεσης ως προς της ώρες εκπ/κού κλάδου ΠΕ05 για συμπλήρωση του Υ.Ω. τους
05-10-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 47/04-10-2018 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός). β) τη διάθεση των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 και ΠΕ88 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019.
04-10-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 45/02-10-2018 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών (όσων πλεονάζουν εξ ολοκλήρου) β) την προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ γ) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός). δ) τη διάθεση των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 και ΠΕ11 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019.
03-10-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν κλάδου ΠΕ08, ΠΕ79.01 και Τεχνικών Ειδικοτήτων
03-10-18 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019
03-10-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018-2019
03-10-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2018-19
02-10-18 ΑΠΟ Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και για το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, για την αριθμ. 151820/Η2/13-9-2018 Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
01-10-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου ανακοινoποιεί τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ11 (έπειτα από ανακοινοποιήσεις των λειτουργικών κενών των σχολείων) και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους ή να υποβάλουν εκ νέου δηλώσεις προτίμησης, μέχρι αύριο 02-10-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπ/κούς του ανωτέρω κλάδου.
01-10-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν κλάδου ΠΕ11
28-09-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
28-09-18 ΑΠΟ Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2018-2019
28-09-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2018-2019
26-09-18 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση ως προς τα σχολεία διάθεσης των εκπ/κών Κρηστσωτάκη κλάδου ΠΕ04.01 και Καλεμάκη κλάδου ΠΕ07. Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 41/21-09-2018 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) την ανάκληση της διάθεσης για συμπλήρωση του Υ.Ω. τους, των παρακάτω εκπ/κών κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ86 που έγινε με την πράξη 40/19-09-2018 του ΠΥΣΔΕ, β) την απόσπαση με αίτησή του και διάθεση του εκπ/κού κλάδου ΠΕ86 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019, γ) την τροποποίηση των διαθέσεων ως προς τα σχολεία διάθεσης των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ86 (που ανακοινώθηκε με την πράξη 40/19-9-2018 του ΠΥΣΔΕ), όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, β) τη διάθεση των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78 και ΠΕ80 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019.
25-09-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 41/21-09-2018 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) την ανάκληση της διάθεσης για συμπλήρωση του Υ.Ω. τους, των παρακάτω εκπ/κών κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ86 που έγινε με την πράξη 40/19-09-2018 του ΠΥΣΔΕ, β) την απόσπαση με αίτησή του και διάθεση του εκπ/κού κλάδου ΠΕ86 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019, γ) την τροποποίηση των διαθέσεων ως προς τα σχολεία διάθεσης των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ86 (που ανακοινώθηκε με την πράξη 40/19-9-2018 του ΠΥΣΔΕ), όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, β) τη διάθεση των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78 και ΠΕ80 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019.
20-09-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν κλάδων ΠΕ01,ΠΕ04,ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 και ΠΕ80
19-09-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 40/19-09-2018 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) την επανατοποθέτηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ04.01 στο Γ/σιο Μοιρών λόγω μη ύπαρξης διδακτικού ωραρίου στο σχολείο της αρχικής του τοποθέτησης β)την απόσπαση εκπ/κού κλάδου ΠΕ86 μετά από αίτησή της γ)τη διάθεση των κάτωθι εκπ/κών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ86 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019
18-09-18 ΑΠΟ Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού
18-09-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ86
14-09-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
14-09-18 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
13-09-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19
12-09-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις και Αποσπάσεις σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
12-09-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου : Α) με τη με αριθμό 34/6&7-09-2018 πράξη του διορθώνει το σχολείο τοποθέτησης των εκπ/κών Καλιακάτσου -Παπακώστα κλάδου ΠΕ01 και Βασαλάκη και Μαυράκη κλάδου ΠΕ07, Β) με τη με αριθμ. 36/11-9-2018 πράξη του : επανατοποθετεί τους κάτωθι εκπ/κούς κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, αποσπά κατ εξαίρεση για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του τον εκπ/κό Γουνάκη κλάδου ΠΕ04.01 στο Γ/σιο Γαζίου, αποσπά εκπ/κό κλάδου ΠΕ85 με αίτησή του στο ΓΕΛ Γουβών σε κενό Χημικού και προτείνει την αμοιβαία απόσπαση των κάτωθι εκπ/κών κλάδου ΠΕ06.
11-09-18 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου ανακοινoποιεί τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ03 (έπειτα από ανακοινοποιήσεις των λειτουργικών κενών των σχολείων) και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους ή να υποβάλουν εκ νέου δηλώσεις προτίμησης, μέχρι σήμερα 11-09-2018 και ώρα 18:00μ.μ.. Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπ/κούς του ανωτέρω κλάδου.
11-09-18 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2η ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ02 για τροποποίηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων
11-09-18 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 34/6 -09-2018 πράξη του ανακοινώνει: α) τις αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών, με αίτησή τους, στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου με τη με αριθμό πρωτ. Φ11.2/10549/13-6-2018 πρόσκληση της ΔΔΕ Ηρακλείου και β) τις τοποθετήσεις-αποσπάσεις-διαθέσεις μονίμων εκπ/κών με αίτησή τους σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα και με το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2α του άρθρου 3 του Ν. 4473/2017.
08-09-18 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 34/6 & 7-09-2018 πράξη του ανακοινώνει: α) την τοποθέτηση των εκπ/κών, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (για λόγους υγείας) β) την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών (όσων πλεονάζουν εξ ολοκλήρου) γ) την προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ δ) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και ε) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός).
07-09-18 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ: Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ86 για τοποθετήσεις - αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών διδακτικού έτους 2018-2019
07-09-18 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ: Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ80 για τοποθετήσεις - αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών διδακτικού έτους 2018-2019
07-09-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ78, ΠΕ79,ΠΕ80,ΠΕ86
06-09-18 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ: Λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ79 και ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων - προτιμήσεων για τοποθετήσεις/αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών διδακτικού έτους 2018-2019
06-09-18 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ: Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινοποιεί τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04 και ΠΕ06 για τοποθετήσεις - αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών διδακτικού έτους 2018-2019. Οι συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους μέχρι σήμερα στις 18:00 μ.μ.στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου. Σε περίπτωση προβλήματος να επικοινωνούν με την Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ στα τηλ .2810 333-726, 2810 333-742
06-09-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ11
05-09-18 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ11 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
05-09-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ 2018-2019 ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 & ΠΕ04
05-09-18 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
03-09-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2018-2019
30-08-18 ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019
29-08-18 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
23-08-18 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
23-08-18 ΑΠΟ Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
23-08-18 ΑΠΟ Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018 - 2019.
20-08-18 ΑΠΟ Συμπληρωματική Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018- 2019
10-08-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.
07-08-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019
06-08-18 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19
30-07-18 ΑΠΟ Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.
19-07-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και απόσπαση/τοποθέτηση Διοικητικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
18-07-18 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
18-07-18 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ78 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
17-07-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
17-07-18 ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
16-07-18 ΑΠΟ Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019
16-07-18 ΑΠΟ Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
16-07-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018- 2019
11-07-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης
05-07-18 ΑΠΟ Ενημέρωση σχετικά με διατήρηση της οργανικής θέσης κατά το διάστημα απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού
02-07-18 ΑΠΟ Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19
02-07-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
29-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)/ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2018-2019
29-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019
29-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19
29-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019
27-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2018-2019.
27-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019
20-06-18 ΑΠΟ Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019
20-06-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
19-06-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ10 και ΠΕ11 ενός σχολικού έτους (2018-2019) στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/6, 14:00)
19-06-18 ΑΠΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
19-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-2019
18-06-18 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
13-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19
13-06-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε σχολικές μονάδες εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και σε ΣΜΕΑΕ Ν. Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2018 - 2019
13-06-18 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019
12-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2018-19
08-06-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2018-2019
29-05-18 ΑΠΟ Διευκρίνιση σχετικά με αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού
18-05-18 ΑΠΟ Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού - τροποποίηση πίνακα χωρών - ειδικοτήτων
10-05-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
10-05-18 ΑΠΟ Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου
26-04-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
23-04-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριετή απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο Νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
19-04-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.»
19-04-18 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019
05-04-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019
04-04-18 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
02-04-18 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
30-03-18 ΑΠΟ Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019
29-03-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
28-03-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28-03-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
12-03-18 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για Στελέχη Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ από το Ι.Ε.Π.
02-03-18 ΑΠΟ Πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018 - 2019 και ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο
15-02-18 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙΑΛ (Χίου), Ανδραβίδας (Κυλλήνη) και Κατσικάς για το σχολικό έτος 2017-2018
15-02-18 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙI
01-02-18 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (Α.ΔΙ.Π.)
24-01-18 ΑΠΟ Διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
17-01-18 ΑΠΟ Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου - Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων
03-01-18 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
18-12-17 ΑΠΟ «Παράταση υποβολής αιτήσεων «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το νότιο ημισφαίριο»
12-12-17 ΑΠΟ Φύλλο Μητρώου για αιτήσεις απόσπασης στο εξωτερικό
08-12-17 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ
24-11-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18
03-11-17 ΑΠΟ Συμπληρωματική εγκύκλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου
31-10-17 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
26-10-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18
26-10-17 ΑΠΟ Πρόταση ανάκλησης απόσπασης εκπ/κού ΠΕ03 και πρόταση διάθεσης εκπ/κών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ11
23-10-17 ΑΠΟ Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-10-17 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018
16-10-17 ΑΠΟ Διαθέσεις μονίμων εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2017-2018
09-10-17 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
04-10-17 ΑΠΟ Διαθέσεις-τοποθετήσεις μονίμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ19-20 και Τεχνικών Ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.
04-10-17 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
02-10-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και των κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ11
02-10-17 ΑΠΟ Διαθέσεις-τοποθετήσεις μονίμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ32, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.
28-09-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ19-20
26-09-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ15 και ΠΕ16
25-09-17 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ακυρώνει την αυριανή συνάντηση (26-09-2017) με τους μόνιμους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 για την διευθέτηση του διδακτικού τους ωραρίου λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του Συμβουλίου.
25-09-17 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
22-09-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018
22-09-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για διευθέτηση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02
22-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
21-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19 ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
19-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05, ΠΕ06,ΠΕ07, ΠΕ08 ΚΑΙ ΠΕ16.01 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
19-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ01 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
18-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ TEXNIKΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
18-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ TEXNIKΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
15-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ01 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
15-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ TEXNIKΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
15-09-17 ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΠΕ04.01) 2017
15-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
14-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς τα μόρια απόσπασης) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
14-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ09 και ΠΕ13 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
14-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
13-09-17 ΑΠΟ 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
13-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
13-09-17 ΑΠΟ Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
13-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
12-09-17 ΑΠΟ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
12-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
12-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
11-09-17 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 32/08-09-2017 πράξη του ανακοινώνει: Α)τους εκπ/κούς που αποσπώνται στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και β)τους εκπ/κούς που αποσπώνται και διατίθενται σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης
08-09-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση συνεργατών στα ΕΚΦΕ Ηρακλείου
08-09-17 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018
07-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
07-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
06-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10 ΚΑΙ ΠΕ13 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
06-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ:2H ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ02
06-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ:ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ04.04
05-09-17 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
04-09-17 ΑΠΟ Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
01-09-17 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018
01-09-17 ΑΠΟ Παράταση Απόσπασης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΚΠΕ Κρήτης
31-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018
30-08-17 ΑΠΟ Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
30-08-17 ΑΠΟ Συμπλήρωση των αρ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) και 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) Υπουργικών Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
30-08-17 ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ
30-08-17 ΑΠΟ Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο
30-08-17 ΑΠΟ Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
30-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις,τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το έτος 2017-2018
30-08-17 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2017-18
30-08-17 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
30-08-17 ΑΠΟ Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018
24-08-17 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
22-08-17 ΑΠΟ Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018
22-08-17 ΑΠΟ Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2017-18
21-08-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Ακαδημία Αθηνών
02-08-17 ΑΠΟ Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων
31-07-17 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
24-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής
21-07-17 ΑΠΟ Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-18
21-07-17 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
21-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018
21-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018
21-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18
21-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018
19-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018
18-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018
07-07-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-18 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-07-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018
04-07-17 ΑΠΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018
30-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
29-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07), Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018
28-06-17 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ, στο Μουσικό και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο και σε ΣΜΕΑΕ, διδακτικού έτους 2017-2018
22-06-17 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
16-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης για απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)- Έντυπο Αίτησης
13-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02, ΠΕ10 και ΠΕ11 για απόσπαση ενός σχολικού έτους (2017-2018) στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/6/2017
13-06-17 ΑΠΟ Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
13-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου για το σχ. έτος 2017-18
13-06-17 ΑΠΟ Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018
13-06-17 ΑΠΟ Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018
08-06-17 ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης
07-06-17 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
06-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
01-06-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018
19-05-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019
19-05-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
18-05-17 ΑΠΟ Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
12-05-17 ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
09-05-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018
09-05-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018
12-04-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
22-03-17 ΑΠΟ Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
09-03-17 ΑΠΟ Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
08-03-17 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2017-2018
20-02-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
15-02-17 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
08-02-17 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στη Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων Ανδραβίδας (Κυλλήνης) για το διδακτικό έτος 2016-2017
08-02-17 ΑΠΟ Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
31-01-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11 και ΠΕ19-20 για την Αθμια - Φεβρουάριος 2017
18-01-17 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12-01-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11-01-17 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
09-01-17 ΑΠΟ Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
09-01-17 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
28-12-16 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων για το διδακτικό έτος 2016-2017
21-12-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
05-12-16 ΑΠΟ Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου - Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων
25-11-16 ΑΠΟ Απόσπαση και μερική διάθεση εκπαιδευτικών στο 1ο και 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου
23-11-16 ΑΠΟ Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
23-11-16 ΑΠΟ Συμπληρωματικές Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017
23-11-16 ΑΠΟ Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
21-11-16 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2016-2017 - Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Πανεπιστήμιο για το σχολικό έτος 2016-2017
10-11-16 ΑΠΟ α) Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και β) Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κό κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής).
09-11-16 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017
07-11-16 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
04-11-16 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 KAI 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
26-10-16 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017
19-10-16 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
19-10-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
10-10-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017
04-10-16 ΑΠΟ Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και Πληροφορικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων
03-10-16 ΑΠΟ Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11 και Βιβλιοθηκονόμων (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α και Β1 της σχετικής προκήρυξης)
29-09-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
27-09-16 ΑΠΟ Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017
26-09-16 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ -Ανακοίνωση για διευθέτηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ19-20 (ΠΛηροφορικής)
26-09-16 ΑΠΟ Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση κενών θέσεων στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων
22-09-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων
22-09-16 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινώνει όλες τις προτάσεις αποσπάσεων, διαθέσεων, ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών Δ.Ε. που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και οι Δν/τές των Σχολείων. Για τυχόν παραλείψεις, τροποποιήσεις ή λάθη παρακαλούνται οι Δ/ντές των εμπλεκόμενων Σχολείων να στείλουν τις παρατηρήσεις τους εγγράφως στο email του ΠΥΣΔΕ (pysde@dide.ira.sch.gr) με θέμα ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ. Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που διατέθηκαν στην Α/θμια Εκπ/ση να επικοινωνήσουν με τους Δ/ντές των Δημοτικών προκειμένου να συννενοηθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων.
20-09-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
19-09-16 ΑΠΟ Υποβολή ενστάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17
14-09-16 ΑΠΟ Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
14-09-16 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14 και ΠΕ18
13-09-16 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ15 και ΠΕ16
12-09-16 ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 12-09-2016 ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
08-09-16 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/06,07&08 -09-2016 πράξη του ανακοινώνει τα εξής: α) ανακοινοποιεί τον πίνακα των αποσπάσεων ως προς τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών β) τις ανακλήσεις αποσπάσεων γ) τις τοποθετήσεις των εκπ/κών που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και δεν είχαν τοποθετηθεί.
08-09-16 ΑΠΟ Λειτουργικά κενά, πλεονάσματα και διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017
07-09-16 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/06&07-09-2016 πράξη του ανακοινώνει: α) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και β) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
07-09-16 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/06-09-2016 πράξη του ανακοινώνει : α) την τοποθέτηση των εκπ/κών, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (για λόγους υγείας) β) την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών γ) την προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
06-09-16 ΑΠΟ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 24/01-09-2016 πράξη του ανακοινώνει: α)τους εκπ/κούς που θα στελεχώσουν την ομάδα Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ν. Ηρακλείου, β)τους εκπ/κούς που αποσπώνται στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, γ)τους εκπ/κούς που αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης
02-09-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το διδακτικό ή σχολικό έτος 2016-2017, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής
01-09-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το διδακτικό ή σχολικό έτος 2016-2017, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής
31-08-16 ΑΠΟ Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
31-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017
31-08-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2016-17
31-08-16 ΑΠΟ Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017
31-08-16 ΑΠΟ Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ι.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2016-2017
31-08-16 ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ & ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
31-08-16 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017
31-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
31-08-16 ΑΠΟ Παράταση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
26-08-16 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης
26-08-16 ΑΠΟ Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 - 2017
26-08-16 ΑΠΟ Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017
26-08-16 ΑΠΟ Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2016 - 2017.
24-08-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.
12-08-16 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ, ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ, ΣΜΕΑΕ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016-2017
11-08-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
10-08-16 ΑΠΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
10-08-16 ΑΠΟ Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17
08-08-16 ΑΠΟ Διευκρίνιση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ
08-08-16 ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017
08-08-16 ΑΠΟ Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2016-2017
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2016-2017
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-17 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017
01-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017
01-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2016-2017
01-08-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”»
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Ακαδημία Αθηνών
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2016-17
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2016-17
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Ανανέωση αποσπάσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017
29-07-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017
22-07-16 ΑΠΟ Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017
18-07-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ
18-07-16 ΑΠΟ α) Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2016-2017 και για το ημερολογιακό έτος 2017 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων
14-07-16 ΑΠΟ Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο
12-07-16 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018
06-07-16 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017
04-07-16 ΑΠΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20)
04-07-16 ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
30-06-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2016-2017
29-06-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για το 2016-2017
02-06-16 ΑΠΟ Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017
02-06-16 ΑΠΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου το σχολ. έτος 2016-17
19-05-16 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
19-05-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση (ή μετακίνηση) Διοικητικών υπαλλήλων πτυχιούχων Τμήματος Νομικής στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
16-05-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 - Έντυπο Αίτησης
13-05-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και, β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2016-2017
12-05-16 ΑΠΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2016-17
25-04-16 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
22-04-16 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
21-04-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017
21-04-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017
20-04-16 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017
20-04-16 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
11-04-16 ΑΠΟ Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
31-03-16 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ
28-03-16 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπασεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ακαδ. έτους 2016-17 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
17-03-16 ΑΠΟ Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του εαρινού εξαμήνου λειτουργίας τους
10-12-15 ΑΠΟ Διακοπή απόσπασης και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
10-12-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
02-12-15 ΑΠΟ Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των Περιφερειών Θεσσαλίας και Κρήτης
24-11-15 ΑΠΟ AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
17-11-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
16-11-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για την κάλυψη διδακτικών αναγκών στο ΤΕΙ Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016
10-11-15 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
06-11-15 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης και τροποποίησης διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
06-11-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016
02-11-15 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-Ανακοίνωση διευθέτησης ωραρίου εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου Τεχνικών Ειδικοτήτων
21-10-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2015-16
16-10-15 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2015-2016
15-10-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
15-10-15 ΑΠΟ α)Πρόταση ανάκλησης απόσπασης εκπ/κού Δ.Ε. κλάδου ΠΕ20 (Πληροφορικής) β)Πρόταση αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. κλάδου ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ19 (Πληροφορικής)εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ γ)Πρόταση διάθεσης και τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Hρακλείου κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
15-10-15 ΑΠΟ Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχολικές μονάδες
14-10-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
07-10-15 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-Ανακοίνωση διευθέτησης ωραρίου εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)και ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)
05-10-15 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-Ανακοίνωση διευθέτησης ωραρίου εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων), ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), ΠΕ08 (Καλών Τεχνών), ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας) και ΠΕ16 (Μουσικής)
01-10-15 ΑΠΟ α)Ανάκληση απόσπασης και διάθεσης εκπ/κού κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) και β) Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Γεωλόγων, Βιολόγων) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
30-09-15 ΑΠΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-Ανακοίνωση διευθέτησης ωραρίου εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων)
30-09-15 ΑΠΟ Α) Πρόταση τοποθέτησης εκπ/κού κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής) που αποσπάστηκε από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ04.02 (Χημικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ19 (Πληροφορικής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
30-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση πρότασης διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
28-09-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ
28-09-15 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
28-09-15 ΑΠΟ Α) Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ08 (Καλών Τεχνών) και ΠΕ12.05 (Ηλεκτρολόγων) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρόταση απόσπασης εκπ/κού Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου
23-09-15 ΑΠΟ Α) Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) και ΠΕ17.04 (Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ19-20 (Πληροφορικής), ΠΕ14.04 (Γεωπόνων), ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ), ΠΕ17.01 (Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ) και ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων-Διατροφής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
23-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση Α)Πρότασης τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων) και ΠΕ13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β)Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
21-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2015-16
21-09-15 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015 - 2016
21-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
18-09-15 ΑΠΟ Α) Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων) και ΠΕ13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β)Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ13 (Νομικών-Πολιτικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
18-09-15 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2015-2016
18-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2015-2016
18-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
17-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχ. έτη 2015-2016 και 2016-2017
17-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση Α)Πρότασης τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04.01 (Φυσικών) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β)Πρότασης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
16-09-15 ΑΠΟ Α)Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), ΠΕ08 (Καλών Τεχνών) και ΠΕ16.01 (Μουσικής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
16-09-15 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Α) Πρότασης τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων) και ΠΕ02 (Φιλολόγων) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρότασης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων) και ΠΕ02 (Φιλολόγων) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
15-09-15 ΑΠΟ Α)Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04.01 (Φυσικών) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β)Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
14-09-15 ΑΠΟ Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2015-2016
14-09-15 ΑΠΟ Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Βρυξελλών, Γιοχάνεσμπουργκ, Καϊρου, Κορυτσάς, Κωνσταντινούπολης, Λονδίνου, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μπουένος Άϊρες, Νέας Υόρκης και Τορόντο και Αυστρίας (Σ.Γ.Ε. Μονάχου), Πολωνίας (Σ.Γ.Ε. Βερολίνου) για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο
11-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση Πρότασης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου
11-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση-Λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ19-20
10-09-15 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου
10-09-15 ΑΠΟ Α) Πρόταση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων) και ΠΕ02 (Φιλολόγων) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και Β) Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων) και ΠΕ02 (Φιλολόγων) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
10-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2015-16
10-09-15 ΑΠΟ Ανακοινοποίηση-Λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ19-20
09-09-15 ΑΠΟ Λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης-απόσπασης των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι
09-09-15 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου στις ΣΜΕΑE
09-09-15 ΑΠΟ Λειτουργικά κενά ΠΕ01 και ΠΕ02 και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης-απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων
08-09-15 ΑΠΟ Λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων) και ΠΕ02 (Φιλολόγων) και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης-απόσπασης των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων μέχρι Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2015 το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι
07-09-15 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
07-09-15 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
03-09-15 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2015-2016
03-09-15 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2015-2016
03-09-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016
31-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το σχολικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Ακαδημία Αθηνών
28-08-15 ΑΠΟ Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2015-2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015 - 2016
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-16
28-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016
27-08-15 ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ, ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ, ΣΜΕΑΕ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2016
27-08-15 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
27-08-15 ΑΠΟ Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Βρυξελλών, Γιοχάνεσμπουργκ, Καϊρου, Κορυτσάς, Κωνσταντινούπολης, Λονδίνου, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μπουένος Άϊρες, Νέας Υόρκης και Τορόντο και Αυστρίας (Σ.Γ.Ε. Μονάχου), Πολωνίας (Σ.Γ.Ε. Βερολίνου) για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο
27-08-15 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμουν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
27-08-15 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμουν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής
27-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2015-2016
25-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2015-2016
25-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016
25-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016
24-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2015-2016
24-08-15 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 - Έντυπο Αίτησης
14-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016
14-08-15 ΑΠΟ Υπενθύμιση για ενστάσεις και επαναξετάσεις επι των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες
07-08-15 ΑΠΟ Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2015-2016
07-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016
06-08-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2015-16
24-07-15 ΑΠΟ Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ09-Οικονομολόγοι προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο - Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων
21-07-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία - Έντυπο αίτησης
20-07-15 ΑΠΟ Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο - Πίνακας απορριφθέντων αιτήσεων
17-07-15 ΑΠΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κούς κλ. ΠΕ13 που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
17-07-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
16-07-15 ΑΠΟ Ανάκληση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργου Ι και Καρλσρούη και ακύρωση διαδικασίας
15-07-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ13 ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
13-07-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - Συμπληρωματικές προτάσεις
09-07-15 ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 2015-ΥΑ
06-07-15 ΑΠΟ Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης μέχρι και την Τρίτη 7-7-2015
02-07-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
29-06-15 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
29-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, για το διδακτικό έτος 2015-2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
29-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016
29-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
26-06-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΙΔ. ΥΠ. ΔΙΑΧ. ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26-06-15 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
26-06-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
25-06-15 ΑΠΟ Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
25-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
23-06-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ
23-06-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
18-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
18-06-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ
15-06-15 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ
11-06-15 ΑΠΟ Πρόσκληση Έκδηλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2015-2016
28-05-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016 - Έντυπο Αίτησης
05-05-15 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
29-04-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΙ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
23-04-15 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ - ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
27-03-15 ΑΠΟ Προκήρυξη για απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδ. έτος 2015-2016
11-03-15 ΑΠΟ Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
09-03-15 ΑΠΟ Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Λονδίνου, Καϊρου, Τιράνων, Βερολίνου-Στουτγάρδης, Μονάχου, Ντύσσελντορφ, Γιοχάνεσμπουργκ και Μαριούπολης - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
05-02-15 ΑΠΟ Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Λονδίνου, Καϊρου, Τιράνων, Βερολίνου-Στουτγάρδης, Μονάχου, Ντύσσελντορφ, Γιοχάνεσμπουργκ και Μαριούπολης - Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων
05-01-15 ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
22-12-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
11-12-14 ΑΠΟ Διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2014-2015
11-12-14 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακή Δ/νση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015
25-11-14 ΑΠΟ Διαθέσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
24-11-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
21-11-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 (Φιλολογικών), ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών κ.ά.) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
19-11-14 ΑΠΟ Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ
12-11-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
04-11-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
03-11-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών),ΠΕ08 (Καλών Τεχνών), ΠΕ16 (Μουσικής) και ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
03-11-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ
29-10-14 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
21-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
21-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων κ.ά.) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
21-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13 (Πολιτικών και Νομικών Επιστημών) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
21-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ18.41 (Δραματικής Τέχνης) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
20-10-14 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2014-15
17-10-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ16 (Μουσικών), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)
17-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων κ.ά.) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03(Μαθηματικών), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ18.41 (Δραματικής Τέχνης) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
17-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13 (Πολιτικών και Νομικών Επιστημών) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
15-10-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ13 (Νομικών Επιστημών)
14-10-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικών)
14-10-14 ΑΠΟ Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 136436/Γ6/01-09-14 και 147985/Γ6/17-09-2014 Αποφάσης Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2014-2015
13-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας) και ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
13-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΠΕ12.01, ΠΕ12.05, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05 και ΠΕ08 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
08-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
07-10-14 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
06-10-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση για διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών)
06-10-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ19 (Πληροφορικής) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
06-10-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ19 (Πληροφορικής) και ΠΕ18 (02, 03, 35) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
01-10-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ17.05 (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
01-10-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
29-09-14 ΑΠΟ Αιτήσεις για τοποθέτηση-απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ18 μέχρι Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. - Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης τοποθέτησης
29-09-14 ΑΠΟ Τροποποίηση της αριθμ. 10815/16-9-52014 απόφασης «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015»
26-09-14 ΑΠΟ Αιτήσεις για τοποθέτηση-απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ11 μέχρι Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ.
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινονιολόγων) και ΠΕ13 (Νομικών Επιστημών) που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ13 (Νομικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ08 (Καλών Τεχνών) που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ08 (Καλών Τεχνών), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
25-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
23-09-14 ΑΠΟ Kενά Εκπαιδευτικών Δ.Ε. του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/09/2014 13:00 μ.μ.
23-09-14 ΑΠΟ Αιτήσεις για τοποθέτηση-απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14.04 και ΠΕ18.12 αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ.
19-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2014-2015
18-09-14 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ04.01(Φυσικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων) που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδων ΠΕ01 (Θεολόγων), ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-09-14 ΑΠΟ Αιτήσεις για τοποθέτηση-απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08
16-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015
16-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου.
16-09-14 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
16-09-14 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου στις ΣΜΕΑE
12-09-14 ΑΠΟ Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
11-09-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04 (όσων αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων πλεονάζουν στην σχολική τους μονάδα)
11-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2014-2015
11-09-14 ΑΠΟ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03: ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
10-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια , ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
09-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2014-2015
09-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2014-2015
09-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για το σχολικό έτος 2014-2015
09-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2014-2015
04-09-14 ΑΠΟ Αλλαγή στις προτιμήσεις στις αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σχολ. έτους 2014-2015
02-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-15 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-15
01-09-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση συνεργατών στα ΕΚΦΕ Ηρακλείου
01-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2014-2015
01-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-15
01-09-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014 - 2015
31-08-14 ΑΠΟ Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2014-2015
31-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. και Δ.Ε. ως Προπονητών-Τεχνικών Συμβούλων για το Πρόγραμμα KIDS’ATHLETICS για το σχολικό έτος 2014-2015
31-08-14 ΑΠΟ Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
31-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2014-2015
31-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015 (Β΄ Φάση)
31-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15
28-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2014-2015
08-08-14 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
08-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2014-15.
08-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2014-2015
08-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015
08-08-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας κενoύμενης θέσης μέλους της Π.Ο στο Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών
03-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2014-2015
03-08-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2014-2015
03-08-14 ΑΠΟ Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
03-08-14 ΑΠΟ Απόσπαση Εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
01-08-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
01-08-14 ΑΠΟ Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015
28-07-14 ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
18-07-14 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Προκήρυξη αποσπάσεων ΠΕ12 και ΠΕ17 στην περιοχή του ΣΓ Μονάχου)
15-07-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
15-07-14 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτών των Δ. ΙΕΚ στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ
10-07-14 ΑΠΟ 1Η Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης
02-07-14 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
02-07-14 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
01-07-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση πίνακα αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης
30-06-14 ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ, ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
27-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Καρλσρούη
27-06-14 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς την υποχρέωση επικύρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών)
26-06-14 ΑΠΟ Aιτήματα των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών
26-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, και, ii) σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2014-2015
24-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015 - Έντυπα Αιτήσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
24-06-14 ΑΠΟ Θέσεις για Αποσπάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
24-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015
24-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015
23-06-14 ΑΠΟ Διευκρινίσεις αναφορικά με τις εγκυκλίους των αποσπάσεων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ
23-06-14 ΑΠΟ Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2014-15
20-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 - Έντυπο Αίτησης
20-06-14 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015 - Έντυπα Αιτήσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-06-14 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2014-2015
18-03-14 ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
04-12-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
04-12-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013- 2014
29-11-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
28-11-13 ΑΠΟ Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2013-2014 σε σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/2976Π/153134/Ζ1/18-10-2013 συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών
18-11-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013- 2014
04-11-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014
30-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014
25-10-13 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της περιοχής Ντύσελντορφ, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συντονιστή Εκπ/σης στις Βρυξέλλες, για τρία σχολικά έτη (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016), με το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού - Φύλλο Μητρώου
23-10-13 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
22-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου , κλάδου ΠΕ12, ΠΕ14.04, ΠΕ17, ΠΕ18, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
18-10-13 ΑΠΟ Πρόταση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
18-10-13 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
18-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
18-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής) & ΠΕ19-20 (Πληροφορικής), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
18-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ13 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
17-10-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ19-20 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16-10-13 ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΣ
15-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ13 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
14-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014
11-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΑE
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση ανάκλησης αποσπάσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
10-10-13 ΑΠΟ Πρόταση για: α)απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, β)διάθεσης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και γ)τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 που αποσπάστηκε από άλλο ΠΥΣΔΕ
10-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
09-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
09-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
09-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικών), ΠΕ06 (Αγγλικών) και ΠΕ07 (Γερμανικών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
09-10-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ13 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών) εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
07-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
07-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014
03-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2013-2014
03-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2013-2014
02-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
02-10-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014
01-10-13 ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ01 ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
30-09-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16 ΚΑΙ ΠΕ19-20 ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
30-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014
30-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013- 2014
26-09-13 ΑΠΟ Πρόταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ13 και ΠΕ14.04 για το διδακτικό έτος 2013-2014
25-09-13 ΑΠΟ Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ
25-09-13 ΑΠΟ Πρόταση ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού εντός του οικείου
25-09-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ01 ( Θεολόγων), με αίτησή τους, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - Πρόταση διάθεσης εκπ/κών κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου - Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) που αποσπάστηκε από άλλο ΠΥΣΔΕ
25-09-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ04, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
25-09-13 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης κατά προτεραιότητα εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, λόγω πλεονάσματος στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης
25-09-13 ΑΠΟ Πίνακας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τοποθετούνται με απόσπαση ή διάθεση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013- 2014- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
24-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014
18-09-13 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
10-09-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΔΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
10-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014
07-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14
07-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2013 - 2014
07-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-14
06-09-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14 - Ανακοινοποίηση ως προς το ορθό του πίνακα με τα λειτουργικά κενά
06-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14
04-09-13 ΑΠΟ Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
03-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
02-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2013-2014
02-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2013-14
02-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2013-2014
02-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014
02-09-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014
02-09-13 ΑΠΟ Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014
02-09-13 ΑΠΟ Παρουσία εκπαιδευτικών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014
09-08-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθ ητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014
09-08-13 ΑΠΟ Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Εκπαιδευτικών προς Απόσπαση στο Εξωτερικό για το σχ.ετος 2013-14
09-08-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2013-2014
06-08-13 ΑΠΟ Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
29-07-13 ΑΠΟ Πίνακες κενών οργανικών θέσεων περιοχής μετάθεσης Ηρακλείου - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων - Ανακοινοποίηση στο ορθό στον πίνακα μορίων
25-07-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
22-07-13 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
19-07-13 ΑΠΟ Ανακοίνωση πινάκων πλεονασμάτων/ οργανικών κενών κατά κλάδο και ειδικότητα, σε ομάδες και όμορες ομάδες σχολείων - Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων
19-07-13 ΑΠΟ Παράταση υποβολής αιτήσεων για απόσπαση σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (Παράταση έως και την Τρίτη 23-07-2013)
19-07-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση Διοικητικών υπαλλήλων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
17-07-13 ΑΠΟ Κενές λειτουργικές θέσεις διδακτικού προσωπικού στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2013-2014 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά του Καλλιτεχνικού Σχολείου
17-07-13 ΑΠΟ Διευκρίνιση ως προς τον αριθμό προτιμήσεων στις αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς ή υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ
15-07-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία - Κενές θέσεις - Έντυπο Αίτησης
15-07-13 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων - Έντυπο Αίτησης
12-07-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-2014 - Έντυπα Αιτήσεων
12-07-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 - Έντυπο Αίτησης
05-07-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14
02-07-13 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
27-06-13 ΑΠΟ Λήξη Απόσπασης εκπαιδευτικών σχ. έτους 2012-2013
22-06-13 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, ΣΜΕΑΕ σχολ. έτους 2013-2014 - Έντυπα Αιτήσεων
21-06-13 ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
30-05-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
28-05-13 ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤO EΞΩΤΕΡIKO ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
29-04-13 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
17-04-13 ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
12-03-13 ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
23-01-13 ΑΠΟ Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων Αιγύπτου, Γερμανίας (περιοχή ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου Ντύσσελντορφ και Μονάχου) και Αλβανίας
03-01-13 ΑΠΟ Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, κατά το τρέχον σχολικό έτος.
27-12-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013
11-12-12 ΑΠΟ Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού λοιπών χωρών εκτός Αιγύπτου, Γερμανίας, Αυστρίας, Τσεχίας και Ελβετίας
23-11-12 ΑΠΟ Προσωρινοί Αξιολογικοί Πινάκες λοιπών χωρών εκτός Αιγύπτου, Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Τσεχίας
23-11-12 ΑΠΟ Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αιγύπτου
23-11-12 ΑΠΟ Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες της Γερμανίας, Αυστρίας, Τσεχίας και Ελβετίας
15-11-12 ΑΠΟ Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Αιγύπτου, Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Τσεχίας
23-10-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
17-10-12 ΑΠΟ Αποστολή δικαιολογητικών εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
16-10-12 ΑΠΟ Αποστολή δικαιολογητικών εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
11-10-12 ΑΠΟ Τοποθέτηση εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αρχανών- Ρούβα- Γουβών, Ανωγείων και Βάμου
11-10-12 ΑΠΟ Κύρωση Αξιολογικού Πινάκα Επιλογής Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης για την πλήρωση των κενών θέσεων στα ΚΠΕ Περιφέρειας Κρήτης
11-10-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) για το σχολικό έτος 2012-2013
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου ,κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ15, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης τεχνολόγων εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους
09-10-12 ΑΠΟ Υποβολή αιτήσεων ανάκλησης και διόρθωσης στοιχείων της αίτησής για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού για το σχ.έτος 2012-2013
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου στην Α/θμια Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) στην Α/θμια Εκπαίδευση, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ19 -20 (Πληροφορικής), εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ19-20 Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ. και διάθεσής τους για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους
03-10-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Δ.Ε. ΠΕ03 (Μαθηματικών) Ν. Ηρακλείου για απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου σχολ. έτους 2012-2013
03-10-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές Αποσπάσεις και Ανακλήσεις Απόσπασης εκπαιδευτικών ΔΕ σε Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας - Β΄/θμιας Εκπ/σης και σε Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2012-2013
03-10-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2012-2013
02-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης- διάθεσης εκπ/κών στις ΣΜΕΑE και στα τμήματα ένταξης Ν. Ηρακλείου
02-10-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) στην Α/θμια Εκπαίδευση, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση
02-10-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης και διάθεσης ,για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους, εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13 και ΠΕ19-20, εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
02-10-12 ΑΠΟ Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης που διατίθενται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου
02-10-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ 04 (ΟΛΟΙ), ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16 για διευθέτηση ωραρίου
02-10-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 (όλων των ειδικοτήτων) για διευθέτηση ωραρίου
30-09-12 ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28-09-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού σχ.έτος 2012-2013
28-09-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικών) και ΠΕ07(Γερμανικών) στην Α/θμια Εκπαίδευση, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση
28-09-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) στην Α/θμια Εκπαίδευση, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση
28-09-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) στην Α/θμια Εκπαίδευση, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών στη Β/θμια Εκπαίδευση
28-09-12 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
28-09-12 ΑΠΟ Πρόταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου και απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ - Ανακοινοποίηση στο ορθό
28-09-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ01(Θεολόγων), ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για διευθέτηση ωραρίου
28-09-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012- 2013
26-09-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ09 ΠΕ10 ΠΕ13 ΠΕ15 για διευθέτηση ωραρίου
26-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση-Τοποθέτηση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
26-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση-Τοποθέτηση Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
26-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση-Τοποθέτηση Υπευθύνου του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
24-09-12 ΑΠΟ Ανακλήσεις, Τροποποιήσεις και Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013
21-09-12 ΑΠΟ Πρόταση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
21-09-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)
21-09-12 ΑΠΟ Πρόταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου και απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
21-09-12 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
21-09-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012
21-09-12 ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ (ΠΕ02,ΠΕ06,ΠΕ08,ΠΕ16)
18-09-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11
18-09-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ19-20 ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
18-09-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π. Π. Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013
17-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2012-2013
17-09-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ02, ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04)
14-09-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για απόσπαση σε σχολεία του Νομού μας σχολ. έτους 2012-2013
13-09-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π. Π. Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013
13-09-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10-09-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
06-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών ως Διευθυντές στα ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2012-2013
06-09-12 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών ως Διευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2012-2013
06-09-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμπληρωματικές αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13
05-09-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2012-13
04-09-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2012 - 2013 Β΄ φάση
31-08-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2012-2013
31-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012-13 Β' Φάση
31-08-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2012-2013
30-08-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας 2012-2013
26-08-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2012-2013
26-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2012-2013
26-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2012-2013
26-08-12 ΑΠΟ Τροποποίηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013
26-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, για το σχολικό έτος 2012-13
14-08-12 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάςεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευςης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό ετος 2012-2013
10-08-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012-13.-- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 9/8/2012
09-08-12 ΑΠΟ Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ) σχ.έτους 2012-13
09-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013
08-08-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012-13
08-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2012 - 13 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
08-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2012-2013
06-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2012-13.
06-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012-13.
06-08-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16 Μουσικής σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2012 - 2013
03-08-12 ΑΠΟ Ανακοίνωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας αρμοδιότητες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2012-13
30-07-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π. ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013.
20-07-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π. Π. Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013
18-07-12 ΑΠΟ Ανανεώσεις και νέες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2012-2013
06-07-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13
22-06-12 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2012-2013
18-06-12 ΑΠΟ Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης - Ανακοινοποίηση
18-06-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
15-06-12 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013
12-06-12 ΑΠΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
08-06-12 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
08-06-12 ΑΠΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
08-06-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγης και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2012-2013
01-06-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
31-05-12 ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
30-05-12 ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
23-05-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23-05-12 ΑΠΟ Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία
23-05-12 ΑΠΟ Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων
20-05-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2012-2013
20-05-12 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2012-2013
09-05-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
03-05-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
03-05-12 ΑΠΟ Προκηρύξεις για την πλήρωση 28 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
02-05-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2012-2013
25-04-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-04-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
06-04-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
03-04-12 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
16-01-12 ΑΠΟ Απόφαση αποσπάσεων και ανακλήσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΣΜΕΑΕ
14-11-11 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
14-11-11 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2011-2012
10-11-11 ΑΠΟ Απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Β' Φάση και Νότιο ημισφαίριο) και ανακλήσεις
08-11-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2011-12 - Λειτουργικά κενά
04-11-11 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών σε Σ.Δ.Ε.
24-10-11 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
21-10-11 ΑΠΟ Συμπληρωματικές Αποσπάσεις και Ανακλήσεις απόσπασης εκπαδευτικών ΔΕ σε Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας - Β΄/θμιας Εκπ/σης και σε Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
13-10-11 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20
11-10-11 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
30-09-11 ΑΠΟ Κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων ΚΕΣΥΠ
30-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2011-2012 και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012
30-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις - Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2011-12.
26-09-11 ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ Ή ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΕΚΦΕ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-09-11 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ 2011-2012
21-09-11 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2011-2012
16-09-11 ΑΠΟ Kενά Εκπαιδευτικών Δ.Ε του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου
09-09-11 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης και διάθεσης εκπ/κών στις ΣΜΕΑE Ν. Ηρακλείου
07-09-11 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2011-12
06-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2011-2012
01-09-11 ΑΠΟ Τοποθέτηση εκπ/κών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιφέρειας Κρήτης
01-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ στα Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2011 – 2012
01-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων - Έντυπο αίτησης
01-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2011- 12
01-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2011-12
01-09-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16 Μουσικής σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2011 - 2012
31-08-11 ΑΠΟ Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας -Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012
31-08-11 ΑΠΟ Ανάκληση αποσπάσεων και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2011 - 12 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
31-08-11 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2011-2012(ΦΟΡΕΙΣ - ΙΔΕΚΕ - ΣΔΕ - ΙΕΚ)
25-08-11 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-08-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2011-2012 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2011-2012
19-08-11 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης για απόσπαση στα πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012.
10-08-11 ΑΠΟ Ανανεώσεις Αποσπάσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2011-2012
02-08-11 ΑΠΟ Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου(Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.
29-07-11 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ),ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ, ΕΚΕΠ,ΚΕΓ,ΙΕΠ,ΕΟΠΠ(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011-2012
28-07-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012
22-07-11 ΑΠΟ Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012
24-06-11 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012
22-06-11 ΑΠΟ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου τριών (3) εκπαιδευτικών: ενός (1) κλ. ΠΕΟ4.01 (Φυσικού), ενός(1) κλ. ΠΕ04.02 (Χημικού) και ενός (1) κλ. ΠΕ04.04 (Βιολόγου) ως συνεργάτες του Υπευθύνου ΕΚΦΕ για το σχ. έτος 2011-12
21-06-11 ΑΠΟ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου τριών (3) εκπαιδευτικών: ενός (1) κλ. ΠΕΟ4.01 (Φυσικού), ενός(1) κλ. ΠΕ04.02 (Χημικού) και ενός (1) κλ. ΠΕ04.04 (Βιολόγου) ως συνεργάτες του Υπευθύνου ΕΚΦΕ για το σχ. έτος 2011-12
16-06-11 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης και Διαπολιτισμικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2011-2012
15-06-11 ΑΠΟ Αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό για το 2011-2012 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 15-6-2011 έως και την Τρίτη 21-6-2011 (ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας european@minedu.gov.gr) από τους εκπαιδευτικούς
15-06-11 ΑΠΟ Παράταση αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς που είναι από μετάθεση ή είχαν ζητήσει βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση
03-06-11 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
25-05-11 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
18-05-11 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2011-2012
16-05-11 ΑΠΟ Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011-2012
06-05-11 ΑΠΟ Aνακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ςτα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
15-04-11 ΑΠΟ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων γλωσσομάθειας - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανάκληση αίτησης απόσπασης ή για άρση συναπόσπασης
22-03-11 ΑΠΟ Προκήρυξη για κάλυψη με απόσπαση θέσεων Aναπληρωτών Διευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία
10-03-11 ΑΠΟ Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
08-03-11 ΑΠΟ Πρόγραμμα εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2011-2012
01-03-11 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2011-2012
01-12-10 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010 ΠΕ11
17-11-10 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010 ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ34 (ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
09-11-10 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
21-10-10 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07(ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
15-10-10 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
14-10-10 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2010-2011
08-10-10 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-10-10 ΑΠΟ Ενημέρωση – Οδηγίες σχετικά με την παράταση ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ
04-10-10 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ
04-10-10 ΑΠΟ Συμπληρωματική Εγκύκλιος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)
29-09-10 ΑΠΟ Πρόταση διάθεσης εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ΠΕ03 & ΠΕ04
22-09-10 ΑΠΟ Πρόταση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ
17-09-10 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ06 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
17-09-10 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Πειραματικά ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
17-09-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑ για το διδακτικό έτος 2010-2011 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
15-09-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, για το διδακτικό έτος 2010-2011
15-09-10 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
15-09-10 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
20-08-10 ΑΠΟ Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε Γραφεία Περιφερειακών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τα Γραφείων A/βάθμιας και B/βάθμιας Εκπαίδευσης
10-08-10 ΑΠΟ Οδηγίες για την καταχώριση, τον έλεγχο και την αποστολή νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
10-08-10 ΑΠΟ Οδηγίες για την καταχώριση και την αποστολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
03-08-10 ΑΠΟ Πρόσκληση για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Λουξεμβούργου Ι
23-06-10 ΑΠΟ Παράταση αιτήσεων αποσπάσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ για τους εκπ/κούς που είναι από μετάθεση ή έχουν ζητήσει βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.
21-06-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2010-2011 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2010-2011
10-06-10 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις συνεργατών του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου
07-06-10 ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ04 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-11
25-05-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπ/κών Δ.Ε. του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2010-11.
18-05-10 ΑΠΟ Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των ελληνόφωνων τμημάτων και των θέσεων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
14-05-10 ΑΠΟ Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τη μη διεξαγωγή των εξετάσεων γλωσσομάθειας και των νέων αποσπάσεων εξωτερικού για το σχολικό έτος 2010-11.
28-04-10 ΑΠΟ Κενές θέσεις για αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας εκπ/σης σε μειονοτικά σχολεία.
27-04-10 ΑΠΟ Συμπληρωματική απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το σχολικό έτος 2010-11
26-04-10 ΑΠΟ Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου των αποσπάσεων
26-04-10 ΑΠΟ Κενές λειτουργικές θέσεις Μουσικού και Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2010-2011
23-04-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το σχολικό έτος 2010-11.
23-04-10 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών σε Μειονοτικά Σχολεία και σε Γραφεία Μειονοτικής Εκπ/σης
19-04-10 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2010-2011.(Συνημμένα το έντυπο αίτησης)
19-04-10 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2010-2011.(Συνημμένα τα έντυπα των αιτήσεων)
10-03-10 ΑΠΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2010-2011
24-11-09 ΑΠΟ Προκήρυξη Αποσπάσεων Εξωτερικού 2010-2011
28-09-09 ΑΠΟ Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις - αποσπάσεις (γ φάση) εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
09-09-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2009-2010 και σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2009-2010
07-09-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις – ανακλήσεις – τροποποιήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
29-07-09 ΑΠΟ Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2009-2010
27-07-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2009-2010.
09-07-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2009-2010 και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2009-2010.
19-06-09 ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ 2009
01-06-09 ΑΠΟ Κάλυψη κενών ή κενουμένων θέσεων Τεχνικών Υπευθύνων στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ) Ηρακλείου
29-05-09 ΑΠΟ Παράταση αιτήσεων αποσπάσεων εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ για τους εκπ/κούς που είναι από μετάθεση ή έχουν ζητήσει βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση
29-05-09 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών του κλάδου των φυσικών επιστημών (ΠΕ04) στο 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου.
26-05-09 ΑΠΟ Απόσπαση εκπ/κών ΔΕ για τη στελέχωση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων για το σχολικό έτος 2009-2010
18-05-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ
04-05-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2009-2010 σε ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄ 199).
30-04-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
30-04-09 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
16-04-09 ΑΠΟ Εγκύκλιοι αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΦΟΡΕΙΣ κλπ.
02-04-09 ΑΠΟ Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις γλωσσομάθειας για απόσπαση στο εξωτερικό
30-03-09 ΑΠΟ Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων γλωσσομάθειας για εκπαιδευτικούς προς απόσπαση στο εξωτερικό
20-11-08 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009 στον Ο.Ε.Ε.Κ.
07-11-08 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων
19-09-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009 στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
01-09-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κων Δ.Ε. εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου.
01-09-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις και Διαθέσεις σε Πειραματικά σχολεία Ν. Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2008-2009
01-09-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις ΣΜΕΑ Ηρακλείου.
01-09-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2008-2009.
25-06-08 ΑΠΟ Υποβολή αίτησης τοποθέτησης λόγω απόσπασης από άλλο ΠΥΣΔΕ.
25-06-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2008-2009.
25-06-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16 σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2008 - 2009.
25-06-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
09-06-08 ΑΠΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ
05-06-08 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
22-05-08 ΑΠΟ Παράταση υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ
12-05-08 ΑΠΟ Υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ.
07-04-08 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία και Γραφεία Μειονοτικής Εκπ/σης
02-04-08 ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ B/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙA ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
02-04-08 ΑΠΟ Εγκύκλιοι αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΦΟΡΕΙΣ κλπ.
27-12-07 ΑΠΟ Προκήρυξη για την απόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ02 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού για το σχολ. έτος 2008-2009
27-12-07 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων.
22-11-07 ΑΠΟ 1. Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2. Ανάκληση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 3. Ανάκληση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. από καλλιτεχνικά Σχολεία. 4. Τροποποίηση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
09-11-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών Ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2007-2008.
22-10-07 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2007-08.
11-10-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία.
09-10-07 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΝΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
09-10-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Κρήτης.
03-10-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. (2η ΦΑΣΗ)
12-09-07 ΑΠΟ Γνωστοποίηση λειτουργικών κενών - Απόσπαση υπεραρίθμων.
14-08-07 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών ως Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά, Αχαρνών, Άσσου Λεχαίου, Τυλίσου, Θεσσαλονίκη (Νεάπολη ).
14-08-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
14-08-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2007-08.
10-08-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το έτος 2007-2008.
07-08-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2007-2008.
12-07-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις στο εξωτερικό 2007-08.
25-06-07 ΑΠΟ Πρόσκληση για απόσπαση καθηγήτριας κλ. ΠΕ11 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ.
25-06-07 ΑΠΟ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση θέσεων Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών ΙΙΙ και Φρανκφούρτης.
04-06-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού Ηρακλείου μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2007-08.
30-05-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2007-2008 σε ΚΔΑΥ.
25-05-07 ΑΠΟ Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία και Γραφεία Μειονοτικής Εκπ/σης.
21-05-07 ΑΠΟ Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ 2007-08.
21-05-07 ΑΠΟ Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς 2007-08.
15-05-07 ΑΠΟ Ανανεώσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Περιφέρειας Κρήτης.
28-02-07 ΑΠΟ Πρόγραμμα εξετάσεων στις ξένες γλώσσες για τους εκπ/κούς υποψήφιους για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2007-08.
12-01-07 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
09-11-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Κρήτης.
08-11-06 ΑΠΟ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων
07-11-06 ΑΠΟ Επιλογή και Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών.
06-11-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια.
12-10-06 ΑΠΟ Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Δ. Δ. Ε. Ν. Λασιθίου.
02-10-06 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2006? 2007.
28-09-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
12-09-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που πλεονάζουν.
06-09-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (β' φαση).
31-08-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2006- 2007.
31-08-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2006- 2007.
28-08-06 ΑΠΟ Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της περιφέρειας Κρήτης (Τυλίσου, Ιεράπετρας, Ρεθύμνου, Χανίων).
11-08-06 ΑΠΟ Ανανεώσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Περιφέρειας Κρήτης και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
10-08-06 ΑΠΟ Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2006-2007.
10-08-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
04-08-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α και Καναδά.
03-08-06 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ για το Σχολ. Ετος 2006-2007.
19-07-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια.
17-07-06 ΑΠΟ Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
04-07-06 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (Γερμανία).
04-07-06 ΑΠΟ Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
03-07-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2006-2007.
27-06-06 ΑΠΟ Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) τοπικών Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
26-06-06 ΑΠΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για την επιλογή Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος(2006-2007).
26-06-06 ΑΠΟ Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Aγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και απόσπαση εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
31-05-06 ΑΠΟ Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της περιφέρειας Κρήτης (ΤΥΛΙΣΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
31-05-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ - Έντυπο αίτησης.
25-04-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής και ΤΑΔ για το διδακτικό έτος 2006-2007.
25-04-06 ΑΠΟ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2006 - 2007, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999.
01-08-05 ΑΠΟ Αποσπάσεις και ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2005-2006
03-06-05 ΑΠΟ Αποσπάσεις Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης του Νομού μας μέσα στο οικείο ΠΥΣΔΕ
25-05-05 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΟ Εντυπο υποβολής αίτησης απόσπασης (2005)
25-05-05 ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
23-05-05 ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ 2005, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ 2005
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+