Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος)
Ηράκλειο Κρήτης
, τ.κ 712 01
Τηλ. 2810 333720,
fax 2810 224210

*
mail@dide.ira.sch.gr
 Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου   ΚΕΠΛΗΝΕΤ   1ο_ΕΚΦΕ   2ο_ΕΚΦΕ   ΚΕΣΥΠ   Σχολικών Δραστηριοτήτων   Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων   Πολιτιστικά   Περιβαλλοντική   Αγωγής_Υγείας 
ΑΡΧΙΚΗ
αναπληρωτές
σεμινάρια
μεταθέσεις
ΚΠγ
διορισμοί
εκπαιδευτικά
αποσπάσεις
λοιπά
ΚτΠ α'
ΠΔΣ
ΠΕΚ
διαγωνισμοί
σύμβουλοι
ΚτΠ β'
άδειες
δραστηριότητες
εκδρομές
φυσική αγωγή
ΚΕΣΥΠ
ΣΣΝ
Οικονομικά Θέματα
Μαθητεία
νέο Ευρωπαϊκά Προγράμματα    
νέο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου    

στοιχεία Σχολείων

πληροφορίες

 

Εφαρμογή Προβολής Εκλογέων Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τις εκλογές ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ 2018

 

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοτούμενων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στους βαθμούς του Ν. 1566/1985

 

Εφαρμογή Προβολής Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2017 Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Μισθοδοσία ΕΣΠΑ και ΠΔΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

 

Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Φυσικοθεραπευτές)

  ΛΟΙΠΑ  ΑΣΕΠ, Προγράμματα, κλπ...
16-01-19 ΛΟΙ Λειτουργία Ομάδας Ευαισθητοποίησης στην Αντιμετώπιση του Στρες για Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης
09-01-19 ΛΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-12-18 ΛΟΙ Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επί πλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης και στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
19-12-18 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επί πλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης και στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
18-12-18 ΛΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΕ
18-12-18 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-12-18 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
13-12-18 ΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
10-12-18 ΛΟΙ Εκλογές ΕΛΜΕ Νομού Ηρακλείου 2018
07-12-18 ΛΟΙ Διευκόλυνση υπαλλήλων και υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του ΚΥΣΔΙΠ και των ΠΥΣΔΙΠ, στην άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι
04-12-18 ΛΟΙ Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
30-11-18 ΛΟΙ Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για τα Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
27-11-18 ΛΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΙΠ ΚΡΗΤΗΣ
22-11-18 ΛΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΙΠ
21-11-18 ΛΟΙ Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκλογή ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
15-11-18 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
14-11-18 ΛΟΙ Εγκύκλιος για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου στη Β/θμια Εκπαίδευση
14-11-18 ΛΟΙ Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για την ημέρα του Πολυτεχνείου
12-11-18 ΛΟΙ Αλφαβητικοί Πίνακες υποψηφίων μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
12-11-18 ΛΟΙ Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
12-11-18 ΛΟΙ Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 7ης Νοεμβρίου 2018 για το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης
12-11-18 ΛΟΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΣΔΙΠ
08-11-18 ΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΥΣΕΕΠ-ΠΥΣΕΕΠ
06-11-18 ΛΟΙ Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
06-11-18 ΛΟΙ Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
05-11-18 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δ.Ε. (ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ) - Ενημέρωση - Αναζήτηση εκλογικού τμήματος
02-11-18 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΥΣΔΙΠ 2018
02-11-18 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΚΥΣΕΕΠ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
29-10-18 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. Κρήτης
26-10-18 ΛΟΙ Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
25-10-18 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
23-10-18 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
22-10-18 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
22-10-18 ΛΟΙ Άδεια διευκόλυνσης των εκλογέων για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ
16-10-18 ΛΟΙ Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
15-10-18 ΛΟΙ Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
15-10-18 ΛΟΙ Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
12-10-18 ΛΟΙ Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για στελέχωση εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
12-10-18 ΛΟΙ Ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. , Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης, ως Συμβουλίων Επιλογής
11-10-18 ΛΟΙ Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης
10-10-18 ΛΟΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
09-10-18 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
05-10-18 ΛΟΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
04-10-18 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7-11-2018
01-10-18 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
25-09-18 ΛΟΙ Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ
18-09-18 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-09-18 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
06-09-18 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
06-09-18 ΛΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
14-06-18 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ"
05-06-18 ΛΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΛΜΕ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ουίλλιαμ Σαίξπηρ "Τρικυμία"
05-06-18 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2017-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-05-18 ΛΟΙ Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού
27-04-18 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας στο σχολείο από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης
12-04-18 ΛΟΙ Μερική ανάκληση και Επαναπροκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄) της υπ΄αρ. πρωτ. 9746/Γ1/19.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ) Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.
05-04-18 ΛΟΙ Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
27-03-18 ΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2018-2019
23-03-18 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
16-02-18 ΛΟΙ Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης
15-02-18 ΛΟΙ Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (Εγκύκλιος)
02-02-18 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: DIMAS
01-02-18 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (63ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.
11-01-18 ΛΟΙ Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις Σ.Υ. (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000)
22-12-17 ΛΟΙ Δελτίο Τύπου για τον θάνατο της Άρτεμης Μανουρά
21-12-17 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
20-12-17 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
15-12-17 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HORIZON2020 CRISS
07-12-17 ΛΟΙ Διάκριση μαθητή του Γενικού Λυκείου Γουβών
01-12-17 ΛΟΙ Εκδήλωση "Τοπικοί Άγιοι", 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:00, Εκκλησιαστική Ακαδημία - Πειραματικό Λύκειο
01-12-17 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την 3η Δεκεμβρίου 2017-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
29-11-17 ΛΟΙ Διεξαγωγή της Διεθνούς Έρευνας PISA 2018
27-11-17 ΛΟΙ Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει
20-11-17 ΛΟΙ Εκλογές Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
17-11-17 ΛΟΙ Έκθεση φωτογραφίας & Εσπερίδα στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου για τη "Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών"
16-11-17 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
16-11-17 ΛΟΙ Eσπερίδα Ενημέρωσης του 12ου Γυμνασίου στις 22/11/2017
15-11-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ GO CLIL
02-11-17 ΛΟΙ Παρουσίαση της μουσειοσκευής «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
20-10-17 ΛΟΙ Ενημέρωση εκπαιδευτικών για ανοιχτά καλέσματα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
09-10-17 ΛΟΙ Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2017-2018
09-10-17 ΛΟΙ Ενημέρωση αναφορικά με την νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
06-10-17 ΛΟΙ Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων για το Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON2020 με το ακρωνύμιο CRISS- Αποστολή ερωτηματολογίου
05-10-17 ΛΟΙ Ερωτηματολόγιο σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας που αφορά την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27"
29-09-17 ΛΟΙ Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό
20-09-17 ΛΟΙ Ενημέρωση για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27"
14-09-17 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Διευθέτηση ωραρίου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ηρακλείου
13-09-17 ΛΟΙ Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19
11-09-17 ΛΟΙ ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
11-09-17 ΛΟΙ Χαιρετισμός του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-18
01-09-17 ΛΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
02-08-17 ΛΟΙ Ορισμός Παιδαγωγικής Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2017-2018
30-06-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
13-06-17 ΛΟΙ Τροποποίηση Απόφασης Ίδρυσης Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
19-05-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
12-05-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετοχή του ΓΕ.Λ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου /EP School Ambassadors Programme»
10-05-17 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Αναδιανομή υλικών Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
08-05-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΣΚΗΝΕΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ - Τα ελληνόπουλα υποδέχονται τους πρόσφυγες συμμαθητές τους
03-05-17 ΛΟΙ Ομιλία του Δρ Μάνου Δανέζη Αστροφυσικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το Σάββατο 6 Μαΐου και ώρα 7:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου Ανδρόγεω, με τίτλο ομλίας: «Ο Ανθρώπινος Βιοϋπολογιστής ως εργαλείο μετασχηματισμού της άυλης πραγματικότητας σε Ύλη και Ενέργεια»
02-05-17 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσκληση στη δράση «Απολαμβάνοντας τη μαγεία των Φυσικών Επιστημών» για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
24-04-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πυρηνική ενέργεια: Ιστορία, Εφαρμογές, Κίνδυνοι, Προοπτικές - Εκδήλωση του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου
07-04-17 ΛΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
06-04-17 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Επιμορφωτικό σεμινάριο – εργαστήριο με θέμα «Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) – Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα αγαρόζης»
31-03-17 ΛΟΙ Συγχαρητήρια σε μαθητή του Γυμνασίου Μαλίων για την επιτυχία του στη 2η φάση του 29ου Πανελλήνιου (Μαθητικού) Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ)
30-03-17 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"
29-03-17 ΛΟΙ Πρόσκληση για την Ομιλία του κ. Ηλία Μαριολάκου με θέμα : "Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΟ-ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ - Μία Γεωμυθολογική Προσέγγιση"
23-03-17 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
22-03-17 ΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Γονείς & Έφηβοι"
15-03-17 ΛΟΙ Αγώνες Δρόμου RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 5 χλμ. (30/4/2017)
09-03-17 ΛΟΙ Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού
06-03-17 ΛΟΙ Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»
23-02-17 ΛΟΙ Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα και δράσεις ΤΠΕ στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προς έγκριση
23-02-17 ΛΟΙ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2017-18
17-02-17 ΛΟΙ Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία: Εσπερίδα με θέμα «Έ φ η β ο ι κ α ι Γ ο ν ε ί ς : ,Ο ρόλος των γονέων στην υγιή ανάπτυξη των εφήβων»
10-02-17 ΛΟΙ Τηλεοπτικό σποτ του ΚΕΘΙ για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία
06-02-17 ΛΟΙ «Του κύκλου τα γυρίσματα» από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
02-02-17 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 2ο τετράμηνο του σχ. έτους 2016-2017
30-01-17 ΛΟΙ Πρόσκληση στη παρουσίαση από το Λευτέρη Οικονόμου της ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 12:30
27-01-17 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εορτή των Τριών Ιεραρχών
27-01-17 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
27-01-17 ΛΟΙ Επίσκεψη Φοιτητών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) των νομών της Κρήτης
12-01-17 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Κρήτης "Ημερίδα Euroscola- Πρόσκληση σε δημοσιογράφους να συνοδεύσουν την ομάδα μαθητών από την ΠΔΕ Κρήτης
12-01-17 ΛΟΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2017
22-12-16 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-12-16 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση Φορέων Ειδικής Αγωγής -Εκπαίδευσης και Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας του Ν. Ηρακλείου
15-12-16 ΛΟΙ Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης
15-12-16 ΛΟΙ Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης
14-12-16 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ: Συνάντηση Φορέων Ειδικής Αγωγής -Εκπαίδευσης και Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας του Ν. Ηρακλείου
13-12-16 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ EUSO 2017
08-12-16 ΛΟΙ Γνωστοποίηση κλήρωσης ισοψηφησάντων υποψηφίων εκπαιδευτικών Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε - Π.Υ.Σ.Δ.E.
07-12-16 ΛΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΚΥΣΔΙΠ - ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
05-12-16 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στον Τοπικό Διαγωνισμό Ν. Ηρακλείου EUSO 2017
02-12-16 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών μελών για τα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
02-12-16 ΛΟΙ Άδεια διευκόλυνσης των εκλογέων για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις εκλογές στο ΠΥΣΔΙΠ
02-12-16 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
01-12-16 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
01-12-16 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ενημερωτική συνάντηση για δράσεις νανοτεχνολογίας και κβαντικής τεχνολογίας στη σχολική τάξη
30-11-16 ΛΟΙ Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Κρήτης
30-11-16 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πειραματική δραστηριότητα βακτηριακού μετασχηματισμού (Πέμπτη, 08/12/2016)
30-11-16 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ενημερωτική συνάντηση για Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα στις Φυσικές Επιστήμες
24-11-16 ΛΟΙ Ενημερωτικό από ΓΕΕΘΑ επί της διαδικασίας κατάθεσης Δελτίου Απογραφής για το έτος 2017 - Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999)
22-11-16 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Παράταση εγγραφών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
22-11-16 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Παράταση εγγραφών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
16-11-16 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
04-11-16 ΛΟΙ Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 2ης Νοεμβρίου 2016 για τα ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ εκλογικού τμήματος Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης
03-11-16 ΛΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 2016
03-11-16 ΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016
18-10-16 ΛΟΙ Tροποποίηση-oρθή επανάληψη απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κρήτης ως προς το συνδυασμό «Συμπαράταξη Καθηγητών Περιφέρειας Κρήτης» και ως προς στοιχεία εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε Ηρακλείου
18-10-16 ΛΟΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
17-10-16 ΛΟΙ Ανακοινοποίηση στο ορθό οριστικού πίνακα υποψηφίων μονίμων υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
17-10-16 ΛΟΙ Τελική ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης
14-10-16 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΚΥΣΔΙΠ
13-10-16 ΛΟΙ Προκήρυξη τοπικού διαγωνισμού EUSO 2017 για τα σχολεία Ν. Ηρακλείου (αρμοδιότητας 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)
13-10-16 ΛΟΙ Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2016-2017
13-10-16 ΛΟΙ Αποστολή οριστικών πινάκων υποψηφίων μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
13-10-16 ΛΟΙ Tροποποίηση-oρθή επανάληψη απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κρήτης ως προς το συνδυασμό «Συμπαράταξη Καθηγητών Περιφέρειας Κρήτης»
11-10-16 ΛΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
10-10-16 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης
10-10-16 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης
06-10-16 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 2-11-2016
06-10-16 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
05-10-16 ΛΟΙ Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 1ο τετράμηνο του σχ. έτους 2016-2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
29-09-16 ΛΟΙ Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση συνεργατών στο 2o ΕΚΦΕ Ηρακλείου
28-09-16 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
21-09-16 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
21-09-16 ΛΟΙ Αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
20-09-16 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16-09-16 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
13-09-16 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
12-09-16 ΛΟΙ Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για τη νέα σχολική χρονιά
09-09-16 ΛΟΙ Δελτιο τύπου: Επιτυχόντες Κρατικου Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας
06-09-16 ΛΟΙ Αποτελέσματα εγκεκριμένων σχεδίων Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2016
30-08-16 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
29-08-16 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για το ζήτημα των προσφύγων
30-06-16 ΛΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-06-16 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
24-06-16 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
13-06-16 ΛΟΙ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχολείων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2016
08-06-16 ΛΟΙ Μεγάλη επιτυχία μαθήτριας του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου
13-05-16 ΛΟΙ Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας
11-05-16 ΛΟΙ Εκδήλωση- ομιλία με τον Αστροφυσικό Μάνο Δανέζη - Σάββατο 14/5 στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου και ώρα 8μ.μ
19-04-16 ΛΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ (ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2016)
14-04-16 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
14-04-16 ΛΟΙ Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» μεταξύ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
12-04-16 ΛΟΙ Aιμοδοσία 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου
12-04-16 ΛΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ που διοργανώνει το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 στο νέο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 18.00
01-04-16 ΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚA ΚΕΝΤΡA ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) 1ο Ηρακλείου Κρήτης, Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το πείραμα του Ερατοσθένη» αναβιώνει, διδάσκει και συναρπάζει στα ελληνικά σχολικά προαύλια!
01-04-16 ΛΟΙ Εσπερίδα με θέμα: «Μάθε παιδί μου γράμματα… Άγχος εξετάσεων και επαγγελματικός προσανατολισμός» - συνδιοργάνωση Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου και Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη)
31-03-16 ΛΟΙ Εσπερίδα «Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας… απ’ την Κνωσό ως την Πέργαμο: μνήμες Μικρασίας», που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου την Παρασκευή 1 Απριλίου στις 18:00 στη Δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω
31-03-16 ΛΟΙ Παρουσίαση του graphic novel του Soloúp, Αϊβαλί: ένα ταξίδι στο χρόνο, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου το Σάββατο 2 Απριλίου στις 12:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού
21-03-16 ΛΟΙ Δελτίο τύπου Περιφέρειας Κρήτης με θέμα τη διοργάνωση διημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού: «Προετοιμάζομαι για Σπουδές και Επάγγελμα»
18-03-16 ΛΟΙ Εκδήλωση του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου - Παγκόσμια ημέρα ποίησης
16-03-16 ΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ 2ο Ε.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καλλιεργητικές επεμβάσεις στην ελαιοκαλλιέργεια»
15-03-16 ΛΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ" 2016-17 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
10-03-16 ΛΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
09-03-16 ΛΟΙ Δελτίο Τύπου: 35 Χρόνια Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
04-03-16 ΛΟΙ Πίνακας Επιμορφούμενων - Σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες – Βασική Υποστήριξη ζωής» του 2ου Ε.Κ. Ηρακλείου
02-03-16 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου
02-03-16 ΛΟΙ Επιτυχία μαθητή του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου
29-02-16 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
26-02-16 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Διοργάνωση δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη»
25-02-16 ΛΟΙ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το β΄εξάμηνο 2016
12-02-16 ΛΟΙ Διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης
09-02-16 ΛΟΙ Πρόσκληση στην εκδήλωση «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» με τον μαθηματικό-συγγραφέα Τεύκρο Μιχαηλίδη, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου την Παρασκευή 12/2
29-01-16 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2016
22-01-16 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
20-01-16 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 4ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18-01-16 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 2ο τετράμηνο του σχ. έτους 2015-2016
11-01-16 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- (ΦΟΡΕΑΣ:90-21, Ε.Φ. 182) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
30-12-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2019 ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
30-12-15 ΛΟΙ Αναβάθμιση ιστοσελίδας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
22-12-15 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21-12-15 ΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
10-12-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
08-12-15 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
08-12-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
07-12-15 ΛΟΙ Πέμπτος διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο και παραγωγής λογοτεχνικού κειμένου (πεζογραφίας ή ποίησης) στη γαλλική γλώσσα CONCOURS-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ C.E.O.-F.I.P.F. 2016
01-12-15 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-Twinning ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
26-11-15 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορισμού προωθητή και αναπληρωτή προωθητή ευρωπαϊκών προγραμμάτων
25-11-15 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
19-11-15 ΛΟΙ Ενημερωτικές συναντήσεις για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+
17-11-15 ΛΟΙ Πρόσκληση του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου σε Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Εισαγωγή στον Πολιτισμό της Κίνας και την Κινεζική Γλώσσα».
09-11-15 ΛΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
09-11-15 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
13-10-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13-10-15 ΛΟΙ Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Ευρ. Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu – Lisa) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
13-10-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
13-10-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13-10-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme-NERT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(με απόσπαση) για το α’ εξάμηνο 2015
12-10-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2015-2016
09-10-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
02-10-15 ΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ: Ονόματα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΣΣΝ για τις σχέσεις και τη δυναμική της σχολικής τάξης
28-09-15 ΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΣΝ Ηρακλείου: "Ενισχύοντας τις σχέσεις και τη δυναμική της σχολικής τάξης με κοινωνιομετρικές πρακτικές"
28-09-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 1ο τετράμηνο του σχ. έτους 2015-2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
23-09-15 ΛΟΙ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
22-09-15 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
21-09-15 ΛΟΙ Υποτροφίες 2015-2016 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας
21-09-15 ΛΟΙ Ενημέρωση για τη διεξαγωγή 2ης περιόδου εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών της Δ/θμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
18-09-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ενημέρωση - Πρόσκληση σε επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο
17-09-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2015-2016
17-09-15 ΛΟΙ Αποτελέσματα για το Erasmus+ της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2015
15-09-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες για τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ηρακλείου
15-09-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 1ο τετράμηνο του σχ. έτους 2015-2016
15-09-15 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
11-09-15 ΛΟΙ Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
10-09-15 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΚΕΓ): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2015
10-09-15 ΛΟΙ Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για τη νέα σχολική χρονιά
10-09-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
07-09-15 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CHAIN REACTION ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
04-09-15 ΛΟΙ Εισαγωγική Συνάντηση των ΕΚΦΕ Ηρακλείου με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 του Ν. Ηρακλείου για το σχ. έτος 2015-2016
03-09-15 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
24-08-15 ΛΟΙ Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων: α. Προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ - Διοικητικών Υποθέσεων και Β΄ - Οικονομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, β. Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
04-08-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
29-07-15 ΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
28-07-15 ΛΟΙ Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017
20-07-15 ΛΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CHAIN REACTION ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
17-07-15 ΛΟΙ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" του ΑΠΘ σχετικά με την ημερομηνία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων, την παράταση υποβολής των αιτήσεων και για άλλα θέματα του μεταπτυχιακού
16-07-15 ΛΟΙ Αποτελέσματα της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2015
07-07-15 ΛΟΙ Πρόσκληση : Η μουσική ομάδα "11 & κάτι" του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου τραγουδά και στηρίζει το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου (συμμετέχουν οι Χακούνα Ματάτα -1ο ΓΕΛ Ηρακλείου-)
02-07-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
30-06-15 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Ναύπλιο- για το ακαδ. έτος 2015-2016
30-06-15 ΛΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-06-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
18-06-15 ΛΟΙ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων με τίτλο «Εφαρμογή Σύγχρονων Αναλυτικών Τεχνικών στην Ανάλυση Χημικών Ουσιών και Υλικών», από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
17-06-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
15-06-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση – Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδ. έτος 2015-2016
13-06-15 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
11-06-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
08-06-15 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
05-06-15 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"
03-06-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ: Συμπλήρωση και αποστολή πινάκων και εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων Σχ. Έτους 2014-2015
28-05-15 ΛΟΙ Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διετούς διάρκειας, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών
26-05-15 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” ΤΟΥ ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
21-05-15 ΛΟΙ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας του νέου ΔΠΜΣ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
13-05-15 ΛΟΙ Διοργάνωση 3ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Δημιουργικής Έκφρασης στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την ημέρα της Ευρώπης - Έντυπο Αίτησης
12-05-15 ΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12-05-15 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
08-05-15 ΛΟΙ Πρόσκληση σε ομιλία στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
07-05-15 ΛΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
06-05-15 ΛΟΙ 2ο Μαθητικό Κύπελλο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης - 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου -Κυριακή 10 Μαίου
06-05-15 ΛΟΙ ENTREDU 2015 - Συνέδριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα σχολεία, ΜΦΙΚ στις 8 και 9/5/2015
05-05-15 ΛΟΙ 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου: Ομιλία με θέμα: Δημιουργία οικολογικού λαχανόκηπου
28-04-15 ΛΟΙ Πρόσκληση σε εκδήλωση από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
28-04-15 ΛΟΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
27-04-15 ΛΟΙ Πρόσκληση του 2ου Ε.Κ. στη παρουσίαση των μαθητικών έργων των Τομέων του
20-04-15 ΛΟΙ Νέο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
17-04-15 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Ημερίδα-Τηλεδιάσκεψη μαθητών με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
17-04-15 ΛΟΙ Αποχαιρετιστήρια - ευχαριστήρια επιστολή του Απόστολου Κλινάκη - Πρώην Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης
06-04-15 ΛΟΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : "Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση" από το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
02-04-15 ΛΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01-04-15 ΛΟΙ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το β΄εξάμηνο 2015
30-03-15 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
27-03-15 ΛΟΙ Ενημέρωση για το Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
24-03-15 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για το Π.Μ.Σ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών - Αίτηση Υποψηφιότητας
13-03-15 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Εκδήλωση παρατήρησης της ηλιακής έκλειψης στις 20/3/2015
10-03-15 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
05-03-15 ΛΟΙ RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 26/4/2015
03-03-15 ΛΟΙ Βιωματικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση του άγχους από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ηρακλείου
02-03-15 ΛΟΙ Σχολές Γονέων από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων για γονείς μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου
27-02-15 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ»
27-02-15 ΛΟΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3» ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013
27-02-15 ΛΟΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
24-02-15 ΛΟΙ Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτροπής Κριτών του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
18-02-15 ΛΟΙ Πρόσκληση σε ομιλία από το Γενικό Λύκειο Αρχανών
05-02-15 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Απογραφή χημικών ουσιών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Γυμνασίων Ν. Ηρακλείου
03-02-15 ΛΟΙ Ημερίδα 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου 14-2-2015 με θέμα Υβριδικά Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα με την Τεχνολογία Υδρογόνου
03-02-15 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
02-02-15 ΛΟΙ South East Europe Summer Academy “Human Rights in Action” – Ιούνιος 2015: Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση»
02-02-15 ΛΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ)
30-01-15 ΛΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας"
29-01-15 ΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ 12ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
28-01-15 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2015
22-01-15 ΛΟΙ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥΦΥΚ)
21-01-15 ΛΟΙ 3η Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης του 7ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ
21-01-15 ΛΟΙ Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
20-01-15 ΛΟΙ Βράβευση της μαθήτριας Μαριάνθης Αποστολάκη του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου για το ντοκιμαντέρ: «Συνέντευξη από μία κάτοικο του χωριού Νιπιδιτού για τα σχολικά της χρόνια»
16-01-15 ΛΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ)
12-01-15 ΛΟΙ Κοινό πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων Σχολικών Συμβούλων ΠΕ04 και ΕΚΦΕ Ν. Ηρακλείου για το 2ο τετράμηνο του σχ. έτους 2014-2015
12-01-15 ΛΟΙ Παράταση κατάθεσης εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ)
09-01-15 ΛΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
23-12-14 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
23-12-14 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22-12-14 ΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
17-12-14 ΛΟΙ Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
15-12-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2018 ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
09-12-14 ΛΟΙ Εκδήλωση του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: «25 χρόνια Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: από την αναγνώριση των δικαιωμάτων στην παραβίασή τους» - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 5.30 μ.μ.
08-12-14 ΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
05-12-14 ΛΟΙ Γνωστοποίηση κλήρωσης ισοψηφησάντων υποψηφίων εκπαιδευτικών Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε - Π.Υ.Σ.Δ.Ε
27-11-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της υπ’ αριθ. 5951/6-6-2014)
25-11-14 ΛΟΙ Διάκριση Γενικού Λυκείου Γαζίου στους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών
25-11-14 ΛΟΙ Διάκριση 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών
19-11-14 ΛΟΙ Διάκριση Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών
14-11-14 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Διενέργεια προγράμματος του Ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος (ESA) «Food from Spirulina» από το 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
13-11-14 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Συναντήσεις για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μεσσαράς Ηράκλειου για το 1ο τρίμηνο του σχ. έτους 2014-2015
06-11-14 ΛΟΙ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου
06-11-14 ΛΟΙ Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 5ης Νοεμβρίου 2014 για το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης
03-11-14 ΛΟΙ Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης N. Ηρακλείου για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ)
30-10-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Προκήρυξη τοπικού διαγωνισμού Ν. Ηρακλείου EUSO2015
14-10-14 ΛΟΙ Εβδομάδες eTwinning!!!- Δραστηριότητες ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης
13-10-14 ΛΟΙ Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ για το 2015
10-10-14 ΛΟΙ Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για στελέχωση εφορευτικών επιτροπών για εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
09-10-14 ΛΟΙ Σχολή Γονέων Νομού Ηρακλείου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2014 - 2015
08-10-14 ΛΟΙ 1η Ανακοίνωση 7ου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
07-10-14 ΛΟΙ Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
07-10-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Πρόγραμμα Συναντήσεων για το 1ο τρίμηνο του σχ. έτους 2014-2015
06-10-14 ΛΟΙ Όμιλος Αστρονομίας από το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
03-10-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
01-10-14 ΛΟΙ Επιμορφωτική συνάντηση και συζήτηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Βιολογία στα ΓΕΛ αρμοδιότητας του 1ου ΕΚΦΕ Ν. Ηρακλείου
29-09-14 ΛΟΙ Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
18-09-14 ΛΟΙ Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2014-2015
18-09-14 ΛΟΙ Αποτελέσματα για το Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (+ Σχολική Εκπαίδευση ΚΑ2)
04-09-14 ΛΟΙ Ημερίδα με θέμα Φυσικές επιστήμες και Διερευνητική μάθηση – Ιδέες και υλικό για διαθεματικές προσεγγίσεις και ερευνητικές εργασίες (projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Chain reaction 2013-2016
31-07-14 ΛΟΙ Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
02-07-14 ΛΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΛΙΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014
18-06-14 ΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16-06-14 ΛΟΙ Πρόσκληση σε Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα "Ανάπτυξη Συνεργατικών Σχέσεων στο Σχολείο: Ενδοσχολική Υποστήριξη και Διδακτικές Παρεμβάσεις" από το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού στα πλαίσια της Δράσης "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας" του Προγράμματος Εκπαίδευσης Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών
11-06-14 ΛΟΙ «Όμιλος Αστρονομίας» από το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
05-06-14 ΛΟΙ Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διετούς διάρκειας, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου
19-05-14 ΛΟΙ Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
14-05-14 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
13-05-14 ΛΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 2014 ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΜΑΪΟΥ , ΩΡΑ 17:00 στο 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου, Πιτσουλάκη 24, 71307 Ηράκλειο, Κρήτη
09-05-14 ΛΟΙ Θεατρικές παραστάσεις 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου
08-05-14 ΛΟΙ Εκδήλωση «Υπερασπίζοντας την Νεότητα στην Ελλάδα της Κρίσης» από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων με το Συνήγορο του Παιδιού: Δευτέρα 12 Μαΐου στις 18.30
07-05-14 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων", του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
07-05-14 ΛΟΙ Πρόσκληση και Πρόγραμμα Διημερίδας Αστρονομίας με θέμα: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ" από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου
07-05-14 ΛΟΙ Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 – Pestalozzi Modules for Trainer Training
29-04-14 ΛΟΙ «Η Κακοποίηση του Παιδιού: Ο Ρόλος της Οικογένειας και του Σχολείου»: Εσπερίδα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων την Τετάρτη 30.4.14 στις 18.30 στην Ανδρόγεω
11-04-14 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων", του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
10-04-14 ΛΟΙ Ζητούνται στοιχεία εκπ/κών για παράταση διαθεσιμότητας λόγω εγκυμοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014
08-04-14 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4250/2014
04-04-14 ΛΟΙ Κινητικότητα Εκπαιδευτικών : Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα που κατέθεσαν αιτήσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση 10/2014 του ΑΣΕΠ, να προσέλθουν στα γραφεία μας την Δευτέρα 7/03/2014 στις 10:00 ώστε να παραλάβουν αντίγραφο των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους.
31-03-14 ΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ARTFUL THINKING» ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
24-03-14 ΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΓΙΑ ΠΕ02) ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Καλές πρακτικές στη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων" ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
19-03-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ με θέμα «Χτίζουμε το ασφαλές σχολείο, χωρίς βία και εκφοβισμό», με ομιλήτρια την κ. Παναγιωτάκη Μαρία (Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Υπευθ. Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Ηρακλείου) (Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014) ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
18-03-14 ΛΟΙ Βιωματικό Εργαστήριο: Βασική υποστήριξη ζωής (ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED)-Πρώτες βοήθειες στα εργαστήρια Νοσηλευτικής του 2ου Ε.Κ. Ηρακλείου (με Ομάδα Ιατρών και Διασωστών του ΕΚΑΒ)
13-03-14 ΛΟΙ Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Ν.Ηρακλείου: Ημερίδα "Απώλειες Ζωής-Γέφυρες Στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν την απώλεια οικείου προσώπου" στις 22-3-14
11-03-14 ΛΟΙ Σεμινάρια-Ομιλίες Α’ Εξαμήνου 2014 που θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Ε.Κ. (Αλλαγή Ημερομηνιών και Προσθήκη Σεμιναρίων)
11-03-14 ΛΟΙ ΑΝΑΒΟΛΗ και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΕ02 ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ
06-03-14 ΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΦΙΣΑ
06-03-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μελετώντας πίνακες του Δ. Θεοτοκόπουλου με τη διδακτική τεχνική του Artful Thinking» ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
04-03-14 ΛΟΙ Διήμερο Σεμινάριο ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων σε συνεργασία με το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’
04-03-14 ΛΟΙ Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 10/2014 : Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013.
28-02-14 ΛΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
21-02-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
21-02-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Επιμορφωτική συνάντηση για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας Λυκείου
17-02-14 ΛΟΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
13-02-14 ΛΟΙ Ένωση Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης: Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατασκευών Φυσικής
13-02-14 ΛΟΙ Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στις 24/2/2014 στο Ηράκλειο
07-02-14 ΛΟΙ Διεξαγωγή Ελληνικού Σκέλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist”
07-02-14 ΛΟΙ Διαγωνισμός κατασκευών Φυσικής, σεμινάριο κατασκευής μοντέλων προσομοίωσης σεισμών από την Ε.Ε.Φ.
06-02-14 ΛΟΙ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα
05-02-14 ΛΟΙ Συμμετοχή σε συζήτηση – στρογγυλό τραπέζι (ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ) στα Μάλια με θέμα :«Εννοιολογικοί Χάρτες» τι είναι και σε τι χρησιμεύουν, μια πρώτη προσέγγιση», από το ΓΕΛ και Γυμνάσιο Μαλίων
30-01-14 ΛΟΙ «South East Europe Summer Academy “Human Rights in Action” – Ιούνιος 2014» «Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση»
28-01-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ: Συναντήσεις για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων για το 2ο τρίμηνο του σχ. έτους 2013-2014
28-01-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24-01-14 ΛΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2014
24-01-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ-Συγχαρητήρια Επιστολή για την Πανελλήνια φάση της EUSO 2014
21-01-14 ΛΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
21-01-14 ΛΟΙ ΕΚΦΕ: Συνάντηση για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων Μεσσαράς Ηράκλειου
16-01-14 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ "ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ" ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
14-01-14 ΛΟΙ Πρόσκληση σε συζήτηση - στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καλές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 2» από το Γυμνάσιο και ΓΕΛ Μαλίων
09-01-14 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΕΚ 3318: Αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων.
07-01-14 ΛΟΙ “Μια πόλη, μια Φωλιά…ενεργών πολιτών”: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
02-01-14 ΛΟΙ Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 8/2013 : Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013.
02-01-14 ΛΟΙ ΦΕΚ 3363/2013 : Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27.12.2013
31-12-13 ΛΟΙ Ενημέρωση : Σχετικά με την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, υπενθυμίζουμε πως η υποβολή αιτήσεων-υπευθύνων δηλώσεων συμμετοχής γίνονται δεκτές εως ΚΑΙ τις 2.1.2014.
31-12-13 ΛΟΙ Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 6/2013 : Διαδικασία κινητικότητας (άρθρο 91 ν. 4172/2013) του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
24-12-13 ΛΟΙ Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013
23-12-13 ΛΟΙ Εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στο δεύτερο κύκλο του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Παιδική Κακοποίηση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων - Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία
20-12-13 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-12-13 ΛΟΙ Επανάληψη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Παιδική Κακοποίηση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
17-12-13 ΛΟΙ Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης): Εκδήλωση και ομιλία με θέμα: "Εξωγήινοι πολιτισμοί και το ερώτημα του Fermi"
13-12-13 ΛΟΙ Εκδήλωση: « Η ευρωπαϊκή δράση eTwinning στο νέο πρόγραμμα Erasmus+» και 8η απονομή των Εθνικών βραβείων eTwinning
12-12-13 ΛΟΙ Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Ηρακλείου: Δήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ημερίδα με θέμα: "Απώλειες Ζωής - Γέφυρες Στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν την απώλεια οικείου προσώπου".
12-12-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - EUSO 2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
05-12-13 ΛΟΙ Έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων και κατάρτιση πινάκων συμμετοχής ή μη στον διαγωνισμό (Εργαζάκειο Ίδρυμα)
05-12-13 ΛΟΙ Πρόγραμμα της Σχολής Γονέων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για το σχολικό έτος 2013-2014 στο Νομό Ηρακλείου
04-12-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ: Συνάντηση για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μεσσαράς-9/12/2013
02-12-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (LEARNING EU AT SCHOOLS), ΔΡΑΣΗ ΚΑ1
26-11-13 ΛΟΙ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Τμημάτων Ιστορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»
06-11-13 ΛΟΙ Ορθή Επανάληψη- Συμμετέχοντες Καθηγητές στο πρόγραμμα Chain Reaction 2013-2015 του Πανεπιστημίου Κρήτης
06-11-13 ΛΟΙ Εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Παιδική Κακοποίηση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων
01-11-13 ΛΟΙ Επιμορφωτικό σεμινάριο από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων για την Παιδική Κακοποίηση σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
30-10-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας Λυκείου και Φυσικής Α Γυμνασίου
23-10-13 ΛΟΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου
22-10-13 ΛΟΙ Πρόγραμμα Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών
18-10-13 ΛΟΙ Μετάθεση ημερομηνίας επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2013 του ΚΠΕ Αρχανών: «Πρόσκληση Εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Σχεδιάζοντας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Θεματικό έτος: Ενεργός πολίτης»
15-10-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Πρόγραμμα Συναντήσεων για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων 1ου τριμήνου για το σχ. έτος 2013-2014
15-10-13 ΛΟΙ 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου: Θεατρική παράσταση "ΟΡΝΙΘΕΣ" Αριστοφάνη
11-10-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε ομιλία του καθηγητή κ. Μπουραντά Δημήτρη με θέμα: «Θεμελιώδεις νοημοσύνες (ικανότητες) για προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα» από το 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
10-10-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών
02-10-13 ΛΟΙ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2014
30-09-13 ΛΟΙ Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, 5-7 στον Κοινωνικό Χώρο διάλεξη για εκπαιδευτικούς, γονείς & μαθητές με θέμα: «“Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο”: Μύθοι και αλήθειες για τη βία» με την Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Όλγα Θεμελή
26-09-13 ΛΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2013
23-09-13 ΛΟΙ Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
20-09-13 ΛΟΙ Δελτίο τύπου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των μαθητών των σχολείων της Κρήτης στα ευρωπαϊκά προγράμματα της της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης
13-09-13 ΛΟΙ Συμμετοχή 4 μαθητών ηλικίας 16-18 σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Turgutlu της Τουρκίας
13-09-13 ΛΟΙ Συμμετοχή 14 μαθητών ηλικίας 14-17 σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Vibo Valentia Marina της Ιταλίας
11-09-13 ΛΟΙ Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
11-09-13 ΛΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
09-09-13 ΛΟΙ Ημερίδα με θέμα Θετικές επιστήμες και Διερευνητική μάθηση – Ιδέες και υλικό για διαθεματικές προσεγγίσεις και ερευνητικές εργασίες (projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Chain reaction 2013-2015 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
03-09-13 ΛΟΙ Ημερίδα με θέμα Θετικές επιστήμες και Διερευνητική μάθηση – Ιδέες και υλικό για διαθεματικές προσεγγίσεις και ερευνητικές εργασίες (projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Chain reaction 2013-2015 από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
29-08-13 ΛΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
24-07-13 ΛΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ)
24-07-13 ΛΟΙ Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά” από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
09-07-13 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.): «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
02-07-13 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
20-06-13 ΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
18-06-13 ΛΟΙ Εκδήλωση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης- Εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης (Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2013)
14-06-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε Επιστημονική Συνάντηση για τη Συμμετοχική Σχολική Ηγεσία
10-06-13 ΛΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 11ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10-06-13 ΛΟΙ Νέο Κάλεσμα για τους Αγώνες Δρόμου “RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ”
05-06-13 ΛΟΙ Πρόσκληση στην εκδήλωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας με θέμα: "Υφαίνουμε τα όνειρα μας…", Δευτέρα 10 Ιουνίου 8.μ.μ. στο μικρό κηποθέατρο "Μ. Χατζιδάκης"
24-05-13 ΛΟΙ Ενημέρωση για τον ιστότοπο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου
23-05-13 ΛΟΙ Προκήρυξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
16-05-13 ΛΟΙ Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» για την κατεύθυνση: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
16-05-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε Ημερίδα Ενημέρωσης για τη σωστή χρήση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο
16-05-13 ΛΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ": ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
14-05-13 ΛΟΙ Διευκρινίσεις σχετικά με την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
14-05-13 ΛΟΙ 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου: Εκδηλώσεις παρουσίασης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
13-05-13 ΛΟΙ Τετάρτη 15 Μαΐου: "ΟΧΙ στη ΒΙΑ! ΔΥΝΑΜΗ στη ΦΙΛΙΑ".Εκδήλωση του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων & των Γυμνασίων του Ν.Ηρακλείου: 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, Ν. Αλικ/σού, Ευρωπαϊκής Παιδείας, Καλλιτεχνικό, Γουβών, Λ.Χερσονήσου, Μελεσών, Καστελλίου, Γέργερης & Αγ.Βαρβάρας
25-04-13 ΛΟΙ Ημερίδα ενημέρωσης για το διαδίκτυο και τη χρήση του - Συνδιοργάνωση Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού, Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης και Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου
22-04-13 ΛΟΙ Πρόσκληση για την Έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ της ΠΟΛΗΣ» των Σχεδιαστών Εσωτερικών Χώρων της ΕΠΑΣ Ηρακλείου
22-04-13 ΛΟΙ ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσκληση για ομιλία - Ανοιχτή εκδήλωση
19-04-13 ΛΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
16-04-13 ΛΟΙ Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, στα πλαίσια του έργου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7»
16-04-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16-04-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από τη θεατρική ομάδα του ΓΕΛ Επισκοπής στην παράσταση: Αριστοφάνη, ΝΕΦΕΛΕΣ
16-04-13 ΛΟΙ Εσπερίδα αφιερωμένη στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913-2013). Τρίτη 23 Απριλίου 2013, ώρα 19.00, στο 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Συνδιοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη – ΕΦΝΗ - 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου
12-04-13 ΛΟΙ Ενδοσχολική επιμόρφωση στο 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου - Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών
10-04-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου με θέμα: «Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»
10-04-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
09-04-13 ΛΟΙ 2ο ΣΕΚ και 5ο ΕΠΑΛ. Πρόσκληση για την ομιλία «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» με τον καθηγητή ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιο
08-04-13 ΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2013
08-04-13 ΛΟΙ Πρόγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΤΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
05-04-13 ΛΟΙ 2ο ΣΕΚ & 5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗ ΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.) ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"
05-04-13 ΛΟΙ Ενημέρωση για μετατάξεις σε φορείς κ.α.
03-04-13 ΛΟΙ 2o ΣEK & 5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Τηλεπικοινωνίες από τη Μινωική εποχή στον 20ο αιώνα»
03-04-13 ΛΟΙ Δήμος Ηρακλείου: « Μηνιαία Εθελοντική Αιμοδοσία Ηρακλείου» Στη Λότζια το Σάββατο 06/04 από 9.30 – 13.30
01-04-13 ΛΟΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
01-04-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε Εσπερίδα με θέμα την πρόωρη σχολική διαρροή στo πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος
01-04-13 ΛΟΙ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
01-04-13 ΛΟΙ Λίστα επιλεγέντων εσπερίδας 2ου ΣΕΚ με θέμα: «Ο ρόλος των εφαρμοσμένων τεχνών στη συντήρηση, αποκατάσταση και έκθεση ενός έργου τέχνης». Αλλαγή ώρας έναρξης- Έναρξη 17:30
29-03-13 ΛΟΙ Β' μέρος της Αντιρατσιστικής Εκδήλωσης - Εσπερίδας της ΕΛΜΕ. (Διδακτικές προτάσεις. Εισηγητές: Καλοκύρη_Πουλλά_Ζαχαράτου). Δευτέρα 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 6.00μμ, στο 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27-03-13 ΛΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ13) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
26-03-13 ΛΟΙ Ενημέρωση για τη βράβευση του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων Ρεθύμνου
26-03-13 ΛΟΙ Γ. ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ: Έκθεση και Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
19-03-13 ΛΟΙ 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου: διαθεματική, διεπιστημονική συνάντηση με θέμα ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.
15-03-13 ΛΟΙ Εσπερίδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: Σχολείο και κοινωνία μαζί ενάντια στην ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία
11-03-13 ΛΟΙ Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Μάρτιος 2013
11-03-13 ΛΟΙ Κύκλος διαλέξεων του Πρότυπου Πειραματικόυ Γυμνασίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το 2οΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με θέμα «Σύγχρονα θέματα από την Αρχαία Ελληνική Επιστήμη». Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, 17.30, Βασιλική Αγίου Μάρκου.
11-03-13 ΛΟΙ Πρόσκληση του ΓΕΛ Μαλίων σε ομιλία και ανοικτή συζήτηση με θέμα: "Προστατεύοντας τους πρόσφυγες στην Ελλάδα"
08-03-13 ΛΟΙ Πρόσκληση του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου: "Η έννοια του ωραίου στα Μαθηματικά και την Τέχνη"
05-03-13 ΛΟΙ Ημερίδα του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου: «Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) Ένα πρόβλημα του καιρού μας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε»
04-03-13 ΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΩΝ
26-02-13 ΛΟΙ 1η ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα: ‘Είσαι ΕΠΑ.Σ., στην Ευρώπη πώς πας?’
26-02-13 ΛΟΙ Πρόσκληση του 5ου ΓΕΛ σε ομιλία με θέμα: " Η θέση και το κύρος της αρχαίας Ελληνικής στον κόσμο: επικοινωνία, γεγονότα, μύθοι."
25-02-13 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
25-02-13 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RACCE
25-02-13 ΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
22-02-13 ΛΟΙ 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με το 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου - Έκθεση: «Τηλεπικοινωνίες στη Μινωική εποχή και τον 20ο αιώνα»
22-02-13 ΛΟΙ 2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Αρχαία Εληνική Τεχνολογία - Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων»
19-02-13 ΛΟΙ Πρόσκληση Συμμετοχής σε Επιστημονική Συνάντηση - Εσπερίδα: "ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Αναγκαιότητα, Οργάνωση, Προβληματισμοί, Δυνατότητες"
19-02-13 ΛΟΙ Συναντήσεις ΕΚΦΕ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 20/2/2013
08-02-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Στοματική Υγεία Παιδιών, Εφήβων και νέων ενηλίκων. Πρόληψη και θεραπεία» - Συνδιοργάνωση 2ου ΣΕΚ και ΕΠΑΣ Ηρακλείου
07-02-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: προγραμματισμός επίδειξης υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
07-02-13 ΛΟΙ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ανακήρυξη Υποτρόφων
06-02-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
01-02-13 ΛΟΙ Εκδήλωση με θέμα: «Δρόμοι για τους Νέους» Διοργάνωση: Δήμος Χερσονήσου,Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Μαλίων
31-01-13 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ 7η ΤΕΧΝΗ"
25-01-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Εκδήλωση Βράβευσης μαθητών που συμμετείχαν στον Τοπικό Διαγωνισμό EUSO 2013
21-01-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Masterclasses 2013 - Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
17-01-13 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ
16-01-13 ΛΟΙ Διοργάνωση εκπαιδευτικής εσπερίδας του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου την Τετάρτη 16-1-2013 και ώρα 18:30’ με τα εξής θέματα: Εργασιακός εκφοβισμός - Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης - Καθηγητές-Μαθητές: Παραδείγματα διαχείρισης συγκρούσεων
14-01-13 ΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
11-01-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Masterclasses 2013 - Αιτήσεις συμμετοχής για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
11-01-13 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Αφίσα και πρόσκληση για την απονομή βραβείων - επαίνων του Πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO 2013
10-01-13 ΛΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
08-01-13 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Διοργάνωση 2ου μέρους ημερίδας κατάρτισης με θέμα "Το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας"
04-01-13 ΛΟΙ Πρόσκληση σε εσπερίδα του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου με τα εξής θέματα: Εργασιακός εκφοβισμός - Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης - Καθηγητές-Μαθητές: Παραδείγματα διαχείρισης συγκρούσεων
24-12-12 ΛΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21-12-12 ΛΟΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», Τμήμα Ιστορίας - Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
17-12-12 ΛΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
12-12-12 ΛΟΙ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης-ως υπηρεσιακού συμβούλιου-»
12-12-12 ΛΟΙ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης -ως συμβούλιων επιλογής-»
12-12-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Αποτελέσματα Τοπικού Διαγωνισμού Ν. Ηρακλείου Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων EUSO 2013
12-12-12 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Ημερίδα κατάρτισης (2ο μέρος) «Το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας και η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
11-12-12 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
11-12-12 ΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΜΑΛΙΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ)
04-12-12 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
04-12-12 ΛΟΙ Εκδήλωση του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου: Από το Γυμνάσιο Θηλέων στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου 1931-2011
03-12-12 ΛΟΙ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: Έλεγχος αιτήσεων υποτρόφων, κατάρτιση πινάκων συμμετοχής ή μη στο διαγωνισμό. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού
23-11-12 ΛΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16-11-12 ΛΟΙ Παρεμβατικό Πρόγραμμα ενάντια στην ενδοσχολική βία: Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
15-11-12 ΛΟΙ Δωρεάν μαθήματα για τη τέχνη της φωτογραφίας για μαθητές σχολείων στο Γυμνάσιο Μαλίων
13-11-12 ΛΟΙ Συναντήσεις ΕΚΦΕ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 13 & 14/11/2012
12-11-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τελικοί πίνακες με τα ονόματα των συμμετεχόντων στην Ημερίδα Κατάρτισης: «Το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας και η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – Η χρησιμότητα των ψηφιακών βιβλιοθηκών στις ερευνητικές εργασίες (project)»(13/11/2012)
06-11-12 ΛΟΙ Ονόματα συμμετεχόντων στην επίσκεψη στη Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας "Βασίλης Γαλανόπουλος" του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
06-11-12 ΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 2012
06-11-12 ΛΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2012
05-11-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ονόματα Συμμετεχόντων Στην Ημερίδα Κατάρτισης (13/11/2012)
02-11-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - Συνάντηση για Επίδειξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου
02-11-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013
02-11-12 ΛΟΙ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δ.Ε. (ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ)- Κατανομή εκλογικού σώματος
01-11-12 ΛΟΙ Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ (Νέα ημερομηνία: Δευτέρα 5/11/2012)
31-10-12 ΛΟΙ Επαναλειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και ενημέρωση για το έργο του. Εφαρμογή Παρεμβατικού Προγράμματος ενάντια στην ενδοσχολική βία
30-10-12 ΛΟΙ Δράση ΘΑΛΗΣ του ΕΚΠΑ: «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία»
26-10-12 ΛΟΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Τμήμα Ιστορίας - Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
26-10-12 ΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕ.ΣΥ.Π.
26-10-12 ΛΟΙ ΩΡΑΡΙΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-10-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Προγραμματισμός Επίδειξης Εργαστηριακών Ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου
24-10-12 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Επιμορφωτική επίσκεψη στη Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας "Βασίλης Γαλανόπουλος" του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
24-10-12 ΛΟΙ Ενημέρωση - Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα από τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου: Το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας και η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – Η χρησιμότητα των ψηφιακών βιβλιοθηκών στις ερευνητικές εργασίες (project)
22-10-12 ΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"
22-10-12 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2012
17-10-12 ΛΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Σ.Ε.Π.
15-10-12 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κρήτης
15-10-12 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΕ 2012
12-10-12 ΛΟΙ Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποτροφιών Βαρβακείου Ιδρύματος
12-10-12 ΛΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
11-10-12 ΛΟΙ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
10-10-12 ΛΟΙ Κοινοποίηση οριστικών πινάκων υποψηφίων μόνιμων υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
10-10-12 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου
08-10-12 ΛΟΙ Άσκηση ετοιμότητας Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες
08-10-12 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καλές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»
05-10-12 ΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΚΥΣΔΙΠ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
05-10-12 ΛΟΙ Αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ.Ε. για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κ.Π.Ε. Ανωγείων, Βάμου και Αρχανών- Ρούβα- Γουβών
04-10-12 ΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ, ΒΑΜΟΥ.
01-10-12 ΛΟΙ Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04
28-09-12 ΛΟΙ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar
26-09-12 ΛΟΙ Πρόγραμμα Σχολών Γονέων στο Νομό Ηρακλείου
25-09-12 ΛΟΙ Ορισμός υπευθύνων καθηγητών που συνδέονται με το Σ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες
24-09-12 ΛΟΙ 73ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»
21-09-12 ΛΟΙ Επικύρωση αξιολογικού πινάκα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου- Ανακοινοποίηση στο ορθό
21-09-12 ΛΟΙ Έγκριση προκήρυξης με επιλογή τριών (3) υποτροφιών Εσωτερικού σε βάρος εσόδων του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη
19-09-12 ΛΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Σ.Ε.Π. ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-09-12 ΛΟΙ 7ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Καθηγητών Πληροφορικής - 1η Ανακοίνωση
17-09-12 ΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23-08-12 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Δ/ντή στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων
23-08-12 ΛΟΙ Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις.
22-08-12 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ Διευθύντριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2012 – 2013
22-08-12 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης και Ειδικού Γυμνασίου Κοζάνης με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2012 – 2013
22-08-12 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών για θέση ΣΜΕΑΕ – Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Ελασσόνας της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας
16-08-12 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντού / - τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θήβας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2012 – 2013
14-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων
13-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)
13-08-12 ΛΟΙ Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
13-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων
13-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
13-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
13-08-12 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)».
09-08-12 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
31-07-12 ΛΟΙ Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας
13-07-12 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
10-07-12 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημέρωση σχετικά με την Πιστοποίηση Α’και Β’ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. μπορείτε να έχετε από τον διαδικτυακό τόπο του έργου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/
03-07-12 ΛΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
26-06-12 ΛΟΙ Υπενθύμιση διάλεξης: Το 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σ.Σ. Πληροφορικής Πανσεληνά Γεώργιο, διοργανώνει διάλεξη με ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη με θέμα: «Από τη συμμετρική κρυπτογραφία στην κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού»
22-06-12 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19-06-12 ΛΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
15-06-12 ΛΟΙ Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αναλφάβητους υπηκόους τρίτων χωρών
14-06-12 ΛΟΙ Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2012-2013 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ
12-06-12 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων από Ηράκλειο προς Σμύρνη και μιας διανυκτέρευσης στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος
17-05-12 ΛΟΙ Τιμητικό αφιέρωμα για τον Αντώνιο Βορεάδη και την Παυλίνα Παμπούδη με τίτλο «Από τον παππού στη δισεγγονή»
15-05-12 ΛΟΙ Προσκλήσεις για ενημερωτικές συναντήσεις του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου
14-05-12 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημιουργήθηκε νέος σύνδεσμος προβολής της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου. Η εφαρμογή της διαδικτυακής προβολής της μισθοδοσίας είναι μία προσφορά του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης.
08-05-12 ΛΟΙ Εκδήλωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας για την "Ημέρα της Ευρώπης"
07-05-12 ΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΣΕΦΕ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011-12
27-04-12 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΓΕΛ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
27-04-12 ΛΟΙ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΝ ΝΙΚΑΝΤΡΟ ΓΚΑΡΓΚΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
26-04-12 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-04-12 ΛΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
03-04-12 ΛΟΙ Δελτίο τύπου: 1ο Μουσικό Φεστιβάλ Μαθητών Μουσικών Παραγωγών και Μαθητικών Συγκροτημάτων
27-03-12 ΛΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - 1η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
22-03-12 ΛΟΙ Ευχαριστήριο μήνυμα του 2ου ΣΕΚ και του 5ου ΕΠΑΛ σχετικά με την έκθεση με θέμα "Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων - Ο αρχαιότερος υπολογιστής" που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
21-03-12 ΛΟΙ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Πολιτιστικά Προγράμματα
21-03-12 ΛΟΙ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
20-03-12 ΛΟΙ 2η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Κρήτης.- Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου -Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012
20-03-12 ΛΟΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ CERN ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ 26 MΑΡTΙΟΥ 2012
19-03-12 ΛΟΙ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
13-03-12 ΛΟΙ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
09-03-12 ΛΟΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ CERN ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 12-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
09-03-12 ΛΟΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ CERN ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: «Ελληνικές Ερευνητικές Δραστηριότητες στο CERN» - «Μικροσκοπικές Μελανές Οπές, Ένα Νέο Παράθυρο στα Μυστήρια της Φύσης»
08-03-12 ΛΟΙ Διοργάνωση Εαρινών Δράσεων για μαθητές από τον Τομέα Ηλεκτρονικών του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου Κρήτης: Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
07-03-12 ΛΟΙ Πρόσκληση σε ανοικτή εκδήλωση, «Μηχανισμός των Αντικηθύρων – ο αρχαιότερος υπολογιστής»
01-03-12 ΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
29-02-12 ΛΟΙ Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
22-02-12 ΛΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21-02-12 ΛΟΙ Υποτροφίες της κυβέρνησης της Κίνας σε Έλληνες
14-02-12 ΛΟΙ Έκθεση του CERN στο 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου: «Προσεγγίζοντας τις απαρχές του Σύμπαντος»
13-02-12 ΛΟΙ Επιμορφωτικά προγράμματα πρώτης και δεύτερης (Α’ και Β’) φάσης για το σχολικό έτος 2011-12 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
13-02-12 ΛΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ
10-02-12 ΛΟΙ Πρόγραμμα ενημερωτικών δράσεων και ομιλιών (Φεβρουάριος-Μάρτιος) στο Γυμνάσιο Μαλίων
09-02-12 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
07-02-12 ΛΟΙ Έκθεση οπτικού υλικού και πολυμέσων με θέμα "Μηχανισμός των Αντικυθήρων – ο αρχαιότερος υπολογιστής"
20-01-12 ΛΟΙ Ημερίδα: International Particle Physics Masterclasses 2012
13-01-12 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11-01-12 ΛΟΙ Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες
23-12-11 ΛΟΙ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τόμος Γ).
20-12-11 ΛΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ)
15-12-11 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: "Σύγχρονη Φυσική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"
14-12-11 ΛΟΙ Συνάντηση Υπεύθυνων Σχολικών Εργαστηριών Φ.Ε. Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου
14-12-11 ΛΟΙ Συνάντηση Υπεύθυνων Σχολικών Εργαστηριών Φ.Ε. Γυμνασίων του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου
12-12-11 ΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΟΥ 2ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12-12-11 ΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ TOY 2ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
07-12-11 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUSO 2012
06-12-11 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Φ.Ν.Η.
02-12-11 ΛΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
29-11-11 ΛΟΙ Επιμορφωτικές συναντήσεις 2011 για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στην Κρήτη
24-11-11 ΛΟΙ 4ος Πανελλήνιος Διαδικτυακός Μαθητικός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ
23-11-11 ΛΟΙ ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ EUSO 2012
23-11-11 ΛΟΙ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22-11-11 ΛΟΙ Ενημέρωση για την αλληλογραφία
21-11-11 ΛΟΙ Επαναλειτουργία 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου - Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04
21-11-11 ΛΟΙ Πρόγραμμα συναντήσεων Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
21-11-11 ΛΟΙ 24ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες έτους 2012
31-10-11 ΛΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
03-10-11 ΛΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
30-09-11 ΛΟΙ 38o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων
27-09-11 ΛΟΙ 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης-Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση
21-09-11 ΛΟΙ 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης – Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση
21-09-11 ΛΟΙ 6ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
14-09-11 ΛΟΙ Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
14-09-11 ΛΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
14-09-11 ΛΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
14-09-11 ΛΟΙ Έγκριση προκήρυξης με επιλογή δύο (2) υποτροφιών Εσωτερικού σε βάρος εσόδων του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
08-09-11 ΛΟΙ 2η φάση απογραφής – απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση στοιχείων απογραφής
25-08-11 ΛΟΙ Πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π)
24-08-11 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση της κενής θέσης Δ/ντή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Τυμπακίου, μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2011-2012.
23-08-11 ΛΟΙ Αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ.Ε. Κ.Π.Ε. Κρήτης
23-08-11 ΛΟΙ Aξιολογικοί πίνακες μετρήσιμων μορίων υποψήφιων εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας
22-08-11 ΛΟΙ Πίνακα μετρήσιμων μορίων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Δ.Ε για τα ΚΠΕ Κρήτης
05-08-11 ΛΟΙ Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
05-08-11 ΛΟΙ Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
02-08-11 ΛΟΙ Πίνακας με τις συνολικές αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
26-07-11 ΛΟΙ Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.- Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
10-06-11 ΛΟΙ Υλοποίηση προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α’ Λυκείου Γενικών Λυκείων στο μάθημα ερευνητική εργασία (project)» - Πίνακας επιλεγέντων επιμορφωτών
09-06-11 ΛΟΙ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Πιλοτική Φάση
06-06-11 ΛΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
02-06-11 ΛΟΙ Εκδηλώσεις Δήμου Ηρακλείου για την 5η Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
01-06-11 ΛΟΙ Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων - 6 Ιουνίου: Οι μαθητές δίνουν νέα ζωή στα σχολικά τους βιβλία
30-05-11 ΛΟΙ Διοργάνωση Ημερίδας: «Εθελοντισμός – Πρώτες Βοήθειες»
27-05-11 ΛΟΙ Ανταποδοτική ανακύκλωση χρησιμοποιημένων σχολικών βιβλίων και χαρτιού από τα Σχολεία της Κρήτης 2011
25-05-11 ΛΟΙ Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης : οι εκλογές του συλλόγου θα γίνουν μαζί με τις εκλογές για τους αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΛΜΕ την Πέμπτη 26 / 05 / 2011 στο 3ο Λύκειο
24-05-11 ΛΟΙ Yποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου
16-05-11 ΛΟΙ Σεμινάριο του ΚΠΕ Ιεράπετρας για το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου»
16-05-11 ΛΟΙ Αποστολή έκθεσης αξιολόγησης και παραγώγου προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας από τους υπεύθυνους καθηγητές των προγραμμάτων
13-05-11 ΛΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ.
11-05-11 ΛΟΙ Διήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Ρούβα
10-05-11 ΛΟΙ Αποστολή έκθεσης αξιολόγησης και παράγωγου προγραμμάτων Αγωγής Υγείας-Καταναλωτή από τους υπεύθυνους καθηγητές των προγραμμάτων
03-05-11 ΛΟΙ Γενική Συνέλευση Παραρτήματος Ε.Ε.Φ. - Ημερομηνία επίδειξης κατασκευών 5ου Διαγωνισμού Κατασκευών Φυσικής
02-05-11 ΛΟΙ Εσπερίδα με θέμα:«Επαγγελματικές Αναζητήσεις και Νέοι στην εποχή της κρίσης»
29-04-11 ΛΟΙ Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγωγής Σταδιοδρομίας
28-04-11 ΛΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ"
13-04-11 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13-04-11 ΛΟΙ Ημερίδα για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού και του τραχήλου της Μήτρας
12-04-11 ΛΟΙ Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
11-04-11 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
11-04-11 ΛΟΙ Καταγραφή της λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σχολικού έτους 2010-11 1ου ΕΚΦΕ
11-04-11 ΛΟΙ Απολογισμός λειτουργίας εργαστηρίων Φ.Ε. ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2010-11 2ου ΕΚΦΕ
11-04-11 ΛΟΙ Απολογισμός λειτουργίας εργαστηρίων Φ.Ε. Γυμνασίων - Λυκείων σχολικού έτους 2010-11 2ου ΕΚΦΕ
06-04-11 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
29-03-11 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28-03-11 ΛΟΙ Εκδηλώσεις Παρουσίασης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2010-11
23-03-11 ΛΟΙ Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Αρχανών
23-03-11 ΛΟΙ Μαθητικός Διαγωνισμός και Φοιτητικό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια και Νέες Τεχνολογίες
21-03-11 ΛΟΙ Εκπαιδευτικές επισκέψεις – ξεναγήσεις μαθητών στην έκθεση - «Το Μουσείο Ιατρικής στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου»
21-03-11 ΛΟΙ Εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
21-03-11 ΛΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
18-03-11 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ SERVER ΣΤΟ ΠΣΔ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.
08-03-11 ΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 1ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/3 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/3
04-03-11 ΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 1ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03-03-11 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»
03-03-11 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ: «Από τη κοσμογονία στη γλωσσογονία. ΜΙΑ ΣΥΝ-ΖΗΤΗΣΗ» Συνομιλητές Δ. Νανόπουλος - Γ. Μπαμπινιώτης
02-03-11 ΛΟΙ Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
01-03-11 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
01-03-11 ΛΟΙ Προγράμματα Αγωγής Υγείας σχετικά με την Πρόληψη του Καπνίσματος
28-02-11 ΛΟΙ Ταινία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
23-02-11 ΛΟΙ Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23-02-11 ΛΟΙ 21ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής 2011
09-02-11 ΛΟΙ Ενημέρωση για τις σχολικές μονάδες περιοχών ευθύνης των Συμβούλων ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου
09-02-11 ΛΟΙ Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Βιώσιμη κινητικότητα: Ας μετακινηθούμε οικολογικά!»
09-02-11 ΛΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή»
04-02-11 ΛΟΙ Γραφείο Αγωγής Υγείας Ηρακλείου - Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) – Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
04-02-11 ΛΟΙ ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ενημερωτική ημερίδα για την εφαρμογή του ΣΕΠ στα Λύκεια του Νομού
03-02-11 ΛΟΙ Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010-2011
02-02-11 ΛΟΙ «CERN: Ο Μεγάλος Επιταχυντής Aδρονίων LHC» με ομιλητή τον Μιχάλη Κορατζίνο, Φυσικό, Ερευνητή του CERN - Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
01-02-11 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ου ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
31-01-11 ΛΟΙ Εκδήλωση – Προβολή ταινίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
31-01-11 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"
21-01-11 ΛΟΙ Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010-2011
20-01-11 ΛΟΙ Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των ΚΠΕ Ιεράπετρας και Γουβών - «Η αξία των υγρότοπων της Κρήτης για τις τοπικές κοινωνίες και η σημασία τους για το περιβάλλον του νησιού»
19-01-11 ΛΟΙ Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Ανωγείων
19-01-11 ΛΟΙ Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών - Eκπαιδευτική επίσκεψη στο Μόναχο - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
18-01-11 ΛΟΙ Διήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση»
17-01-11 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΛ
17-01-11 ΛΟΙ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
11-01-11 ΛΟΙ 1ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
17-12-10 ΛΟΙ ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ Β)- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 04-01-2011
14-12-10 ΛΟΙ Ενημέρωση για τα Προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-11
09-12-10 ΛΟΙ Πειράματα Χημείας σε μικροκλίμακα
07-12-10 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 54 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
07-12-10 ΛΟΙ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης
06-12-10 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
02-12-10 ΛΟΙ «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
30-11-10 ΛΟΙ Προγράμματα επιμόρφωσης (Β΄ επιπέδου) του κλάδου ΠΕ03
26-11-10 ΛΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
26-11-10 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04
26-11-10 ΛΟΙ Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής για ανάδειξη αιρετών Εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης και στο ΚΥΣΔΙΠ του ΥΠΔΒΜΘ
25-11-10 ΛΟΙ Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου με τίτλο "Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων".
25-11-10 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση των εισαγομένων
23-11-10 ΛΟΙ Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης Μαθητών σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "Γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει η Κοινωνική Ευρώπη για σένα;", Ηράκλειο Κρήτης, 25-27 Νοεμβρίου 2010
22-11-10 ΛΟΙ Ημερίδα: «Διαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευση» - Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου
15-11-10 ΛΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2010
10-11-10 ΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 14-11-2010
10-11-10 ΛΟΙ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 2010
05-11-10 ΛΟΙ Βιωματικό Σεμινάριο "Μαθαίνω, βιώνω και δουλεύω με ομάδες στην Αγωγή υγείας στο σχολείο"
05-11-10 ΛΟΙ Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 3ης Νοεμβρίου 2010 για τα ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ εκλογικού τμήματος Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης
05-11-10 ΛΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
04-11-10 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
04-11-10 ΛΟΙ Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 3ης Νοεμβρίου 2010 για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης
02-11-10 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις Σχ. Συμβούλων Δ.Ε.
20-10-10 ΛΟΙ Συνάντηση - ημερίδα για την εφαρμογή του ΣΕΠ
19-10-10 ΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.
14-10-10 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΛΥΚΕΙΑ, ΕΠΑΛ (1ο ΕΚΦΕ)
14-10-10 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ (1ο ΕΚΦΕ)
13-10-10 ΛΟΙ Επιμορφωτική συνάντηση για τον Σχεδιασμό των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας
12-10-10 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων ΚΥΣΔΕ
12-10-10 ΛΟΙ 5ος Διαγωνισμός κατασκευών Φυσικής
11-10-10 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για τα ΠΥΣΕΕΠ και ΥΣΕΕΠ Κρήτης
11-10-10 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κρήτης
07-10-10 ΛΟΙ Απολογισμός 2009- 10 και προγραμματισμός 2010-11 των δραστηριοτήτων των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών-ΛΥΚΕΙΑ, ΕΠΑΛ 1ο ΕΚΦΕ
07-10-10 ΛΟΙ Απολογισμός 2009- 10 και προγραμματισμός 2010-11 των δραστηριοτήτων των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών-ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1ο ΕΚΦΕ
05-10-10 ΛΟΙ Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου
04-10-10 ΛΟΙ Επιμορφωτική ημερίδα για το Βραβείο του Αειφόρου σχολείου
30-09-10 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΛΥΚΕΙΑ-ΕΠΑΛ (2ο ΕΚΦΕ)
30-09-10 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ (2ο ΕΚΦΕ)
30-09-10 ΛΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
30-09-10 ΛΟΙ Παράταση Υποβολής Πρότασης για την Πράξη Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
29-09-10 ΛΟΙ Συνάντηση ΥΣΕΦΕ Λυκείων και ΕΠΑΛ 2010 (2ο ΕΚΦΕ)
29-09-10 ΛΟΙ Συνάντηση ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων 2010 (2ο ΕΚΦΕ)
28-09-10 ΛΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
28-09-10 ΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11
17-09-10 ΛΟΙ Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής
09-09-10 ΛΟΙ Έγκριση προκήρυξης με επιλογή πέντε (5) υποτροφιών Εσωτερικού σε βάρος εσόδων του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη
07-09-10 ΛΟΙ Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων, Παρασκευή 10-9-2010 στην Αθήνα
25-08-10 ΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-08-10 ΛΟΙ Προσωρινοί Πινάκες ΕΕΠ&ΕΒΠ 2010-2011
11-08-10 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των ΠΥΣΔΕ
10-08-10 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
29-07-10 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση των κενών θέσεων: 1-Δ/ντή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ηρακλείου 2- Δ/ντή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Τυμπακίου, μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2010-2011.
29-07-10 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενής θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπ/κών θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2010-2011
29-07-10 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση των κενών θέσεων: 1- Δ/ντή του Γυμνασίου Βαγιωνιάς 2- Δ/ντή του Γυμνασίου Μοιρών 3- Δ/ντή του ΓΕΛ Μοχού , μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2010-2011.
29-07-10 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση της κενής θέσης Δ/ντή του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής.
29-07-10 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση της θέσης Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου και της ΕΠΑ.Σ. Αστερουσίων (με έδρα το Μεσοχωριό), μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2010-2011.
27-07-10 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) -ως υπηρεσιακά συμβούλια
09-06-10 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε. 2010 (νέο έντυπο αίτησης)
31-05-10 ΛΟΙ Εγκύκλιος Εκπαιδευτικών Αδειών.
17-05-10 ΛΟΙ Το Δίκτυο Εικαστικών Καλλιτεχνών Ηρακλείου παρουσιάζει από την Δευτέρα 17 μέχρι 31 Μαΐου 2010 την τρίτη ετήσια έκθεση έργων των μελών του σε συνεργασία με τον Νοµαρχιακό Οργανισµό Πολιτισµού & Επιµόρφωσης
11-05-10 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10-05-10 ΛΟΙ 1ο ΕKΦΕ Ηρακλείου. Καταγραφή της λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σχολικού έτους 2009-10. Προθεσμία 28/5/2010
10-05-10 ΛΟΙ Συγκρότηση Επιτροπής Β.Κ. - Ορισμός Βαθμολογητών και λοιπού προσωπικού του Β.Κ. - Ανακοινοποίηση
10-05-10 ΛΟΙ 4 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22-04-10 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"
21-04-10 ΛΟΙ «Περιηγητικές εκδηλώσεις Εκπαιδευτικών: Δρόμοι της Ελιάς στην Κρήτη – Διαδρομές στο Ηράκλειο»
19-04-10 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
19-04-10 ΛΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Ε. 2009-10 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, Γ.ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (αρμοδιότητας 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)
19-04-10 ΛΟΙ Εβδομάδα Πρόληψης για το αλκοόλ στο Ηράκλειο
22-03-10 ΛΟΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"
22-03-10 ΛΟΙ Αναζήτηση επιτηρητών για το γραπτό διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας (ΑΣΕΠ).
01-03-10 ΛΟΙ Βιβλιοπαρουσίαση «Η Κατάσταση του Κόσμου 2009 - Η Κλιματική Αλλαγή Μόλις Άρχισε»
17-02-10 ΛΟΙ Εκδήλωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουβών
28-01-10 ΛΟΙ Κοινοποίηση προθεσμιών αιτήσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
26-01-10 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ14.01
21-01-10 ΛΟΙ Δίκτυο σχολείων εθελοντικής δράσης, Δ/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και των Special Olympics - Αθήνα 2011
20-01-10 ΛΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΚΛΙΝΑΚΗ.
15-12-09 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009-10
08-12-09 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Δ/νσεων, της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
25-11-09 ΛΟΙ Προκήρυξη θέσεων από τον φορέα ACADEMIC COOPERATION ASSOCIATION (ACA)
24-11-09 ΛΟΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του "HOME" 25-11-2009
18-11-09 ΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN
12-11-09 ΛΟΙ Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου για το θέμα της νέας γρίπης
09-11-09 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Πολωνικής και Σουηδικής Γλώσσας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας για το σχολικό έτος 2009-2010
06-11-09 ΛΟΙ Συμβολή του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου στις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη περίοδο 2009-10
30-10-09 ΛΟΙ Εκπαιδευτική δράση Μind mosaic.
12-10-09 ΛΟΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
28-09-09 ΛΟΙ Ιδρυμα Fulbright --ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011
16-09-09 ΛΟΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2009-2010)
03-09-09 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΕ04 (Φυσικού) ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
01-09-09 ΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών θεμάτων, Comenius-Leonardo da Vinci και eTwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10
13-07-09 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους»
02-07-09 ΛΟΙ Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ) - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής
02-07-09 ΛΟΙ Πίνακας μετρήσιμων μορίων Υποψηφίων για τα ΚΠΕ Γουβών, Ρούβα, Νεάπολης και Ανωγείων Κρήτης.
19-06-09 ΛΟΙ Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων σχολικών βιβλιοθηκών 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου και 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών.
17-06-09 ΛΟΙ Ε.Ε.Φ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ προς τους καθηγητές ΠΕ04.01 (Φυσικούς)
04-06-09 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
04-06-09 ΛΟΙ Το 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου – το Καπετανάκειο – σας προσκαλεί στην πανηγυρική συνάντηση των αποφοίτων όλων των ετών και την παρουσίαση του βιβλίου «60 χρόνια Καπετανάκειο»...
21-05-09 ΛΟΙ Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών, Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Υπευθύνων και μελών Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων για το σχολικό έτος 2009-2010.
21-05-09 ΛΟΙ Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιφέρειας Κρήτης.
20-05-09 ΛΟΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Energy από το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
19-05-09 ΛΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2009-2010
18-05-09 ΛΟΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
18-05-09 ΛΟΙ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε.Φ.
30-04-09 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
29-04-09 ΛΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αγωγής Υγείας-Καταναλωτή 2009
28-04-09 ΛΟΙ Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
08-04-09 ΛΟΙ Αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό του 55ου βαθμολογικού κέντρου Ηρακλείου.
08-04-09 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
02-04-09 ΛΟΙ Πρόσκληση εγγραφής στην Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
31-03-09 ΛΟΙ Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις ΑΣΕΠ (1Γ/2008) που θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Απριλίου (Εξεταστικά Κέντρα - Οδηγίες για τους εξεταζόμενους)
10-03-09 ΛΟΙ Αναζήτηση Επιτηρητών ΑΣΕΠ (1Γ/2008) για τις 28 και 29 Μαρτίου 2009 (Σάββατο-Κυριακή).
10-03-09 ΛΟΙ Οικονομική στήριξη Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2008-2009.
06-03-09 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
05-03-09 ΛΟΙ Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία».
30-01-09 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3Π/2008.
30-01-09 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2Π/2008.
19-01-09 ΛΟΙ Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2008-09.
23-12-08 ΛΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΣΕΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (που διαβιβάστηκε στον Διευθυντή Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου για την έκδοση της σχετικής απόφασης).
18-12-08 ΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΣΕΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης για κύρωση.
16-12-08 ΛΟΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008).
10-12-08 ΛΟΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΣΕΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
10-12-08 ΛΟΙ Αναζήτηση Επιτηρητών ΑΣΕΠ (2Π/2008) για τις 20 και 21 Δεκεμρίου 2008.
02-12-08 ΛΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΣΕΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή.
30-11-08 ΛΟΙ Προσωρινοί πίνακες Υπευθύνων ΣΕΠ και Ειδικών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΚΕΣΥΠ Κρήτης. - Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 1/12/2008 στη Γραμματεία του ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης.
28-11-08 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού στις ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ Ν. Ηρακλείου Κρήτης.
27-11-08 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΣΕΠ 30ης Νοεμβρίου 2008 - Εξεταστικά Κέντρα Ν. Ηρακλείου - Κατανομή Υποψηφίων - Οδηγίες.
24-11-08 ΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
21-11-08 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ.
15-11-08 ΛΟΙ Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Σχολείων της Ευρώπης: Το πρόγραμμα eTwinning.
13-11-08 ΛΟΙ Κινηματογραφική λέσχη 6ου Γυμνασίου - Πρόγραμμα προβολών.
12-11-08 ΛΟΙ Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών. Η προθεσμία για τις προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008 λήγει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008.
12-11-08 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΓΡΑΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ.
07-11-08 ΛΟΙ Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ Ν.Ηρακλείου
30-10-08 ΛΟΙ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
27-10-08 ΛΟΙ Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υποβολή αιτήσεων ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου.
07-10-08 ΛΟΙ Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση της κενής θέσης, Δ/ντή της ΕΠΑΣ Αστερουσίων, με έδρα το Μεσοχωριό, μέχρι τέλους του σχολικού έτους 2008-2009.
03-10-08 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Εθνικoύ Επιθεωρητή Δ/θμιας Εκπ/σης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
01-10-08 ΛΟΙ Η ομιλία του κ. Ιωάννη Κυπραίου, Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου ΔΕ Ηράκλειου και πρώην Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου, την οποία εκφώνησε κατά τα εγκαίνια του 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου.
24-09-08 ΛΟΙ Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στον ΚΔΑΥ Ν. Ηρακλείου.
23-09-08 ΛΟΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών στην Ισπανία.
22-09-08 ΛΟΙ Προσωρινή πλήρωση κενής θέσης μέλους της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Μελίτης Φλώρινας.
04-09-08 ΛΟΙ Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ).
01-09-08 ΛΟΙ Παράταση θητείας των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ).
28-08-08 ΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-08-08 ΛΟΙ Πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.
19-08-08 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)
24-07-08 ΛΟΙ Απόσπασμα Πράξης 21 ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης για στελέχωση ΚΠΕ.
19-05-08 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μαθητικό Φεστιβάλ 19-21/6/2008.
14-05-08 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ
12-05-08 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
02-04-08 ΛΟΙ EΒΔΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
28-03-08 ΛΟΙ Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου.
28-03-08 ΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.
24-03-08 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ.
21-03-08 ΛΟΙ Καλλιστώ-Οδηγός Εφαρμογής και Υλοποίησης.
21-03-08 ΛΟΙ Καλλιστώ-Απόφαση Έγκρισης Προτάσεων.
03-03-08 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Β. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.
03-03-08 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
07-02-08 ΛΟΙ Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις για την προαγωγή της υγείας των νέων στο Ηράκλειο.
04-02-08 ΛΟΙ Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολ.Μονάδων & ΣΕΚ.
04-02-08 ΛΟΙ Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2007-2008 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ.
29-01-08 ΛΟΙ Απόδοση τιμών στον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο.
24-01-08 ΛΟΙ Φιλοξενία Έκθεσης του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Ισπανού ζωγράφου Pablo Picasso με το διάσημο έργο του «Γκερνίκα».
23-01-08 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ-«ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
22-01-08 ΛΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τυχόν αιτήσεως θεραπείας από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη.
21-01-08 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΙΕΚ ΜΟΙΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008.
16-01-08 ΛΟΙ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο «Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης»
16-01-08 ΛΟΙ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών στο πλαίσιο της Πράξης: «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης».
16-01-08 ΛΟΙ Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2007-2008.
10-01-08 ΛΟΙ Προγράμματα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2007-2008.
10-01-08 ΛΟΙ Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2008.
20-12-07 ΛΟΙ Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τη συγγραφή του διδακτικού πακέτου (βιβλίο μαθητή, βιβλίο δασκάλου, τετράδιο εργασιών) για το μάθημα της Ιστορίας της Έκτης ΣΤ΄) τάξης του Δημοτικού.
04-12-07 ΛΟΙ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η - Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
03-12-07 ΛΟΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ.
23-11-07 ΛΟΙ Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου
22-11-07 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2007-2008.
21-11-07 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
14-11-07 ΛΟΙ Κάλυψη κενών θέσεων Γραφείων ΣΕΠ Ν. Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2007-2008.
01-11-07 ΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 12-11-07)
30-10-07 ΛΟΙ Ρόλος και Δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού.
30-10-07 ΛΟΙ Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius-Leonardo da Vinci και eTwinning.
22-10-07 ΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΦΑΒ. ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25/10/2007)
10-10-07 ΛΟΙ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών και επιμορφούμενων στο πλαίσιο της Πράξης: «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης» - Αναλυτικό Πρόγραμμα.
09-10-07 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Δ/ντών και Υποδ/ντών των ΠΕΚ όλης της χώρας.
09-10-07 ΛΟΙ Τοποθέτηση Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
05-10-07 ΛΟΙ Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού.
11-09-07 ΛΟΙ Παράταση θητείας όλων των Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 499 Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δ/θμιας Εκπ/σης (Ανάπτυξη της Ενέργειας «Σχολικές Βιβλιοθήκες» του ΕΠΕΑΕΚ (1.3.β & 1.4.) μέχρι την αντικατάστασή τους.
03-09-07 ΛΟΙ Πλήρωση κενών διευθυντικών θέσεων.
03-09-07 ΛΟΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 - 2008.
14-08-07 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την επιλογή Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για 499 Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δ/θμιας Εκπ/σης (Ανάπτυξη της Ενέργειας «Σχολικές Βιβλιοθήκες» του ΕΠΕΑΕΚ (1.3.β & 1.4.) με θητεία τεσσάρων ετών, για τα σχολικά έτη 2007-2011.
09-08-07 ΛΟΙ Τοποθετήσεις Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης.
09-08-07 ΛΟΙ Επικυρωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες Σχολ. Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης.
25-07-07 ΛΟΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)
13-07-07 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
29-06-07 ΛΟΙ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. και Παραρτημάτων τους.
28-06-07 ΛΟΙ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, με απόσπαση, για τη στελέχωση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
15-06-07 ΛΟΙ Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, όπου υπάρχουν, Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των ΚΠΕ, καθώς επίσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των Δ/νσεων Α/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας.
12-06-07 ΛΟΙ TEACHING POSITIONS IN THE ENGLISH SPEAKING SECTION AND FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES IN THE NURSERY AND PRIMARY DEPARTMENTS IN THE "SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION" IN HERAKLION, CRETE.
06-06-07 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»(100 ώρες) MONO για υπαλλήλους και στελέχη Γ.Γ.Ε.Ε. και Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
05-06-07 ΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-08, ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 1.ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ - 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
31-05-07 ΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΥΛΙΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ.
23-05-07 ΛΟΙ Χορήγηση Υποτροφιών σε μαθήτριες των ΤΕΕ, στο πλαίσιο του Έργου «Ευρυδίκη - Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Β΄ΚΠΣ, Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.στ.
21-05-07 ΛΟΙ Πλήρωση θέσης βιβλιοθηκονόμου Δευτεροβάθμιας βαθμίδας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου.
18-05-07 ΛΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2007-2008.
07-05-07 ΛΟΙ Ενημέρωση για τις εκλογές της ΕΛΜΕ.
25-04-07 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙA ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΥΛΙΣΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ).
24-04-07 ΛΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΑΛΚΟΟΛ?ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
18-04-07 ΛΟΙ Οργάνωση εκδηλώσεων με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, την 3η Δεκέμβρη.
18-04-07 ΛΟΙ Προκήρυξη Θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ).
17-04-07 ΛΟΙ Πλήρωση θέσεων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου.
04-04-07 ΛΟΙ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διδακτική και μεθοδολογία των μαθηματικών- προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.
26-03-07 ΛΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
23-03-07 ΛΟΙ Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"
21-02-07 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων.
15-02-07 ΛΟΙ Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ23 Ψυχολόγων.
06-02-07 ΛΟΙ Απόφαση γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.
06-02-07 ΛΟΙ Πλήρωση θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.
25-01-07 ΛΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στο έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ? ΣΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» της Κατηγορίας Πράξης 2.4.1.γ
25-01-07 ΛΟΙ Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
25-01-07 ΛΟΙ Έκθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
23-01-07 ΛΟΙ 8ο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον με θέμα: "Καταναλωτισμός - Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία".
17-01-07 ΛΟΙ Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2006-2007.
19-12-06 ΛΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(σχ. ανακοίνωση 13-12-06)
18-12-06 ΛΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ.
18-12-06 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΠ).
18-12-06 ΛΟΙ Πρόσκληση προς τους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος κάλυψης των κενών θέσεων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ειδικών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στα 4 νέα ΚΕ.ΣΥ.Π. και 100 νέα Γραφεία ΣΕΠ της χώρας.
13-12-06 ΛΟΙ Ε.Ε.Φ. Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Η Ψηφοφορία για τη νέα Δ.Ε. μαζί με τις εκλογές της ΕΛΜΕ.
13-12-06 ΛΟΙ Πλήρωση θέσεων Δ/ντών Δ/νσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δ/θμιας Εκπ/σης.
12-12-06 ΛΟΙ Ενημερωτική συνάντηση υποψήφιων εκπαιδευτικών για τον επικείμενο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
28-11-06 ΛΟΙ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών.
22-11-06 ΛΟΙ Ε.Ε.Φ. Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ.
09-11-06 ΛΟΙ Βράβευση μαθητικών εντύπων.
31-10-06 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
31-10-06 ΛΟΙ Αναβολή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
30-10-06 ΛΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
26-10-06 ΛΟΙ Ενημέρωση Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2006-2007.
09-10-06 ΛΟΙ Π.Ι. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγγραφή διδακτικού πακέτου (βιβλίο Μαθητή, βιβλίο Καθηγητή) για το μάθημα «Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς», της Β΄ τάξης ΓΕΛ.
19-09-06 ΛΟΙ Διευκρινίσεις για προκήρυξη των θέσεων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπ/σης. (σχ. ανακοίνωση 13-09-06)
13-09-06 ΛΟΙ Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12-09-06 ΛΟΙ Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου.
07-09-06 ΛΟΙ Υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.α «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ΄ ΚΠΣ για το σχολικό έτος 2005-2006.
05-09-06 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞH Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (6.888) θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2007-2008 & 2008-2009 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ 29-9-2006).
17-07-06 ΛΟΙ Προκήρυξη κατάρτισης πίνακα επιλογής των υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ) Νομού Ηρακλείου.
17-07-06 ΛΟΙ Συμπλήρωση ? τροποποίηση της εγκυκλίου χορήγησης ? ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2006 - 2007.
03-07-06 ΛΟΙ Προκύρηξη για την επιλογή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακ. έτος 2006-07.
26-06-06 ΛΟΙ Ε.Φ.Ν.Η. - Καλοκαιρινή εκδρομή της ΕΦΝΗ σε Σικελία-Μάλτα.
19-05-06 ΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15-05-06 ΛΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2006-2007
11-05-06 ΛΟΙ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»
12-01-06 ΛΟΙ ΙΔΕΚΕ - Νέες συμβάσεις εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών.
19-12-05 ΛΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΔΕΚΕ
13-12-05 ΛΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
08-12-05 ΛΟΙ Παράταση υποβολής αιτήσεων 5ου ετήσιου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού με θέμα Γνώση και κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού
10-10-05 ΛΟΙ Προκήρυξη Προγραμμάτων Περιβ/κης Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
02-09-05 ΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13-07-05 ΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
03-06-05 ΛΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (πρωην ΣΕΛΕΤΕ)
28-03-05 ΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2005-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
09-03-05 ΛΟΙ Eνημερωτικη Συναντηση Υποψηφιων Εκπαιδευτικων για το Διαγωνισμο του ΑΣΕΠ
26-11-04 ΛΟΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
     

 

2005-19, Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
 Γ. Κοκολάκης
Γ. Δεσποτόπουλος

| αναπληρωτές | σεμινάρια | μεταθέσεις | ΚΠγ | διορισμοί |
| εκπαιδευτικά | αποσπάσεις | λοιπά | ΚτΠ α' | ΠΔΣ |
| ΠΕΚ | πολιτιστικά | διαγωνισμοί | σύμβουλοι | ΚτΠ β' |
| άδειες | δραστηριότητες | εκδρομές | φυσική αγωγή | ΚΕΣΥΠ | ΣΣΝ | Οικονομικά Θέματα | Μαθητεία | Ευρωπαϊκά Προγράμματα | Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου |

 
 

 

Google+