Ημερίδα Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών για Μαθητές Λυκείων

Posted on Posted in ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ημερίδα Τμήματος
Επιστήμης Υπολογιστών
για Μαθητές Λυκείων
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017
Αμφιθέατρο Β, κτίριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Περισσότερα εδώ…