Διαβούλευση για τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.

Posted on Posted in NEA

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Διαβούλευση για τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου. Στην ιστοσελίδα https://inventory.minedu.gov.gr/index.php/dyekpergou/view/form.html , θα μπορέσετε να εισάγετε τα σχόλιά σας σχετικά με τις Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου. Θα πρέπει εκτός από το ονοματεπώνυμό σας, να εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και το όνομα του Φορέα που ανήκετε ή εκπροσωπείτε. Στη συνέχεια, μπορείτε να […]