Έρευνα Ubuntu LTSP

Posted Posted in keplinet

Στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας και ανατροφοδότησης στοιχείων για την λειτουργία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, παρακαλούμε τους συναδέλφους Πληροφορικής που χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Ubuntu LTSP, να συμπληρώσουν το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο. https://goo.gl/forms/UKm08aHLDEQm0zl63