Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)

ΕΞΕ-113269-2021-Επιλογή-και-αρμοδιότητες-Υπεύθυνου/ης Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ για το σχολικό έτος 2021-22.