ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΝΕΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός Μονοφατσίου αρ. 8, Ηράκλειο
Τηλ: 2810333784 
E-mail: keplinetira [at] sch.gr
Πλατφόρμα υποβολής αιτήματος : HelpDesk ΠΛΗΝΕΤ
Facebook : fb.me/keplinetira