ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΝΕΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός Μονοφατσίου αρ. 8, Ηράκλειο
Τηλ: 2810333786 – 2810333771
E-mail: keplinetira [at] sch.gr
HelpDesk ΠΛΗΝΕΤ