ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

E-mail Εκτύπωση PDF

O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει εκτός από την παροχή πολύπλευρης πληροφόρησης στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και στην παροχή βοήθειας κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το συντονισμό και τη στήριξη των κέντρων αυτών έχει η Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το ΚΕΣΥΠ του παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Πιο συγκεκριμένα τα ΚΕΣΥΠ προσφέρουν:

* Συμβουλευτική στήριξη (ατομική, ομαδική) σε μαθητές και νέους για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του αποφάσεις
* Διοργάνωση συγκεντρώσεων για γονείς με θέματα σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα, και τις επιλογές των παιδιών τους.
* Αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα σπουδών, κατάρτισης και αγοράς εργασίας
* Στήριξη στους καθηγητές που διδάσκουν Σ.Ε.Π.
* Ενημέρωση, συντονισμό και υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που εφαρμόζουν οι καθηγητές στις σχολικές μονάδες
* Στήριξη στα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. αρμοδιότητας τους.
* Υποστηρικτικό υλικό που δημιουργεί και διαθέτει για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σ.Ε.Π.

Απευθύνονται:

Σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, καθηγητές, γονείς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ανάγκη συμβουλευτικής στήριξης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές.

Διαθέτουν:

* Ψυχομετρικές διαδικασίες (tests), ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών, λήψης απόφασης ...
* Πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
* Βιβλιοθήκη με τίτλους που άπτονται θεμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
* Σειρά αρχείων:
1. Έντυπων οδηγών σπουδών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικών και άλλων σχολών
2. Μεταπτυχιακών σπουδών και Υποτροφιών
3. Ηλεκτρονικών διευθύνσεων
4. Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
5. Οδηγό για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
6. Αρχείο δημοσιευμάτων που αφορούν τις επαγγελματικές προοπτικές και την αγορά εργασίας
* Πρόσβαση σε δίκτυα / διαδίκτυο, βάσεις μορφωτικών και επαγγελματικών δεδομένων.

Οργανώνουν:

* Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς
* Ημερίδες
* Εκθέσεις πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, διευθυντές, καθηγητές Σ.Ε.Π.

Συνεργάζονται με:

* Τοπικούς και εθνικούς φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Ε.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ., ΙΔΕ.ΚΕ., Ι.Κ.Υ., Γενική γραμματεία νέας γενιάς, Euroinfopoint).
* Εκπ/κά Ιδρύματα (γραφεία διασύνδεσης Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.)
* Επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις.

Συνδέονται ηλεκτρονικά με:

* ΥΠ.Ε.Π.Θ.
* Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
* ΚΕΣΥΠ όλης της χώρας
* Γραφεία ΣΕΠ