ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Νομοθεσία Εφαρμογής ΣΕΠ

E-mail Εκτύπωση PDF

Παράθεση σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται έχει γίνει από τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

 

 

30. 2010/09/24 119236 Γ7 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχλ. Δραστηριοτήτων 2010-11

29. 2010/01/22 7209 Γ7 Διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα Σχλ. Δραστηριοτήτων                  

28. 2009/12/15 Έλεγχος πραγματοποίησης προγραμμάτων Αγ. Σταδιοδρομίας

27. 2009/09/17 113997 Γ7 Ανάθεση της Εφαρμογής ΣΕΠ στις Σχολικές Μονάδες της Δθμιας Εκπσης

26. 2009/09/11 110715 Γ7 Προγραμματισμός έργου ΣΕΠ και Συλλογή Στοιχείων

25. 2009/09/10 110417 Γ7 Προγράμματα Αγ. Σταδιοδρομίας και συνεργασία με Ιδιωτικούς φορείς

24. 2009/07/09 081687 Γ7 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχλ. Δραστηριοτήτων 2009-10

23. 2008/09/17 118842 Γ2 Αναθέσεις Μαθημάτων

22. 2007/11/19 131331 Γ7 Παράταση υποβολής Προγραμμάτων Σχλ. Δραστηριοτήτων

21. 2006/11/09 118828 Γ2 Αναλυτικό ΠΣ ΣΕΠ - Περιβάλλον Εργασίας

20. 2006/02/07 013324 Γ2 Σχολικοί περίπατοι και Εκπαιδευτικές Εκδρομές

19. 2005/09/07 088500 Γ7 Ανάθεση Εφαρμογής ΣΕΠ

18. 2004/01/16 004115 Γ7 Διευκρινήσεις Μετακινήσεων μαθητών

17. 2003/11/14 126807 Γ7 Μετακινήσεις με διανυκτέρευση μαθητών στο πλαίσιο Σχλ. Δραστηριοτήτων

16. 2003/10/02 107632 Γ2 Μετακινήσεις Μαθητών με διανυχτέρευση στο πλαίσιο Σχλ. Δραστηριοτήτων

15. 2001/11/06 005959 Γ2 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Προγραμμάτων

14. 2001/10/01 005088 Γ2 Οργάνωση Εκδηλώσεων Ηέρες Σταδιοδρομίας

13. 2001/09/27 05051δ Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΠ

12. 2001/01/12 000172 Γ2 Ανανέωση Ηλεκτρονικού Αρχείου Ανάθεσης ΣΕΠ

11. 2000/09/20 003344 Γ2 Υλοποίηση Αγ. Σταδιοδρομίας και Προαιρετικών μαθημάτων ΣΕΠ

10. 2000/09/04 003219 Γ2 Ανάθεση Εφαρμογής ΣΕΠ

  9. 2000/04/18 001549 Γ2 Επισκέψεις Μαθητών σε ΣΕΚ - Σχολικά Εργαστήρια

  8. 2000/02/07 000455 Γ2 Αγωγή Σταδιοδρομίας

  7. 1999/04/29 002358 Γ2 Αξιολόγηση μαθήματος ΣΕΠ

  6. 1997/09/19 Ν002525 Ενιαίο Λύκειο

  5. 1997/03/31 001904 Γ2 Διδασκαλία μαθήματος Πληροφορικής - Τεχνολογίας - ΣΕΠ

  4. 1996/07/04 004087 Γ2 Θέματα Εφαρμογής ΣΕΠ

  3. 1996/04/09 001780 Γ2 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις ΣΕΠ

  2. 1992/08/28 004867 Γ2 ΥΑ ΦΕΚ Β 629 Σχολικές Δραστηριότητες Βθμιας Εκπσης

  1. 1985/09/28 N001566 Δομή και Λειτουργία Πθμιας και Δθμας Εκπσης