ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Νομοθεσία Στελεχών ΣΕΠ

E-mail Εκτύπωση PDF

Παράθεση σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στα στελέχη που υπηρετούν στις δομές ΣΕΠ της χώρας (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ). Η ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται έχει γίνει από τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης και του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

 

 

59. 2011/03/22 034198 Γ7 Ενημέρωση μαθητών για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

58. 2011/02/01 012904 Γ7 Διευκρινήσεις σχετικά με θέματα μεταθέσεων Στελεχών ΣΕΠ σε ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ

57. 2011/01/26 009961 Γ7 Αποκλειστική απασχόληση εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ

56. 2010/12/17 159640 Γ7 Δράσεις Δομών ΣΕΠ


55. 2010/09/23 118361 Γ7 Κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

54. 2010/08/27 105298 Γ2 Αναστολή λειτουργίας ΓΡΑΣΥ

53. 2010/05/28 061076 Γ2 Αποστολή στοιχείων σχετικά με τη στελέχωση των ΓΡΑΣΥ (Μείωση Στελεχών ΓΡΑΣΥ)

52. 2009/12/31 162622 Γ7 Προσόντα Στελεχών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ για την χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

51. 2009/09/24 117758 Γ7 Αποκλειστική χρήση Δομών ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ)

50. 2009/09/17 113997 Γ7 Ανάθεση ΣΕΠ Διευκρινήσεις

49. 2009/09/11 110721 Γ7 Αποκλειστική χρήση ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

48. 2009/09/07 108146 Γ2 Διάρκεια θητείαςΜονίμων Στελεχών ΓΡΑΣΥ

47. 2008/11/06 143399 Γ7 Προκήρυξη θέσεων ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

46. 2008/08/29 110899 Γ7 Παράταση θητείας Στελεχών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ ως 31/12

45. 2008/08/11 106448 Γ2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΓΡΑΣΥ

44. 2008/02/04 001417 Γ7 Έγκριση Μετακίνησης Επιμόρφωσης

43. 2007/11/26 008018 Α Πρόσκληση κάλυψης κενών θέσεων ΓΡΑΣΕΠ ως 28/11

42. 2007/10/08 111472 Γ2 Παράταση θητείας Στελεχών ΓΡΑΣΥ

41. 2007/09/21 103623 Γ7 Υπηρεσιακό καθεστώς Υπευθύνων Νέων ΓΡΑΣΕΠ

40. 2007/08/23 091825 Γ7 Χρήση Δικτύου Νέστωρ

39. 2007/08/02 086661 Γ7 Παράταση θητείας Στελεχών ΣΕΠ

38. 2007/01/24 009190 Γ7 Πρόσκληση για επιμόρφωση 520 Ωρών

37. 2006/12/15 136363 Γ7 Πρόσκληση στελέχωσης Νέων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ

36. 2006/11/23 125865 Γ7 Τροποιίηση ΥΑ Γ7 140178 2003 Ίδρυση 370 ΓΡΑΣΕΠ και 11 ΚΕΣΥΠ

35. 2006/07/06 068277 Γ7 Παράταση θητείας Στελεχών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

34. 2006/02/24 020407 Γ7 Υλικοτεχνική υποδομή Νέων ΓΡΑΣΕΠ

33. 2005/07/04 066345 Γ7 Παράταση θητείας Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ

32. 2005/05/06 044698 Γ7 Τροποποίηση Γ2 123160 2-11-2004 Ίδρυση Νέων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ

31. 2005/04/28 043482 Γ7 Υποδομή - Χώροι και λειτουργία ΚΕΣΥΠ

30. 2005/04/28 043480 Γ7 Υποδομή - Χώροι και λειτουργία ΓΡΑΣΕΠ

29. 2005/01/14 003260 Γ7 Διευκρινήσεις για Επίδομα Θέσης Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ

28. 2003/12/22 003205 N Μισθολογικές Ρυθμήσεις ΔΥ

27. 2003/12/11 140178 Γ2 Ιδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ

26. 2003/10/02 107631 Γ7 Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων

25. 2003/09/19 101045 Γ7 Πρόσκληση κάλυψης θέσεων Ειδικών Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ

24. 2003/09/19 101044 Γ7 Πρόσκληση στελέχωσης ΓΡΑΣΕΠ

23. 2003/09/12 097702 Γ2 Διευκρινήσεις στις ΥΑ 64705Γ7 02-07-2003 και 91042Γ7 01-09-2003

22. 2003/09/01 091042 Γ7 Τροποποίηση ΥΑ 64705 Γ7 02-07-2003

21. 2003/07/02 064705 Γ7 Καθορισμός Εδρών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

20. 2003/03/07 024330 Γ7 Καταγραφή διαθέσιμων χώρων νέων ΓΡΑΣΕΠ

19. 2002/02/08 002986 N Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευση

18. 2001/10/22 005618 Γ2 Πρόσκληση κάλυψης θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ

17. 2001/10/01 005089 Γ2 Απασχόληση στελεχών ΚΕΣΥΠ

16. 2001/08/21 004401 Γ2 Σύνδεση ΓΡΑΣΕΠ με διασχολικό δίκτυο

15. 2001/04/20 002834 Γ2 Χρήση υλικοτεχνικής Υποδομής ΚΕΣΥΠ

14. 2001/02/09 000614 Γ2 Νομικός Χαρακτήρας ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

13. 2001/02/06 000542 Γ2 Υπηρεσιακό καθεστώς στελεχών ΣΕΠ

12. 2001/01/12 000173 Γ2 Συνεργασία με Υπηρεσίες Ιδιωτικού τομέα σε θέματα ΣΕΠ

11. 2000/09/08 003141 Γ2 Τοποθέτηση - Αρμοδιότητες Ειδικών Πληροφόρησης

10. 2000/07/26 002571 Γ2 Τοποθέτηση - Αρμοδιότητες Συμβούλων ΓΡΑΣΕΠ

  9. 2000/06/23 002390 Γ2 Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ

  8. 2000/03/23 001294 Γ2 Ενημέρωση και Στήριξη ΓΡΑΣΕΠ

  7. 2000/02/10 000527 Γ2 Καθήκοντα επιμορφωμένων εκπαιδευτικών ΣΕΠ

  6. 1999/06/29 003352 Γ2 Ενημέρωση Υπευθύνων ΣΕΠ από τις Δνσεις

  5. 1999/02/10 000525 Γ2 Αποκλειστική χρήση χώρων και εξοπλισμού ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ

  4. 1998/06/18 003914 Γ2 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κατάρτηση Ειδικών Πληροφόρησης στο ΣΕΠ

  3. 1998/06/17 003872 Γ2 Ενημέρωση για πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην Τεκμηρίωση ΣΕΠ

  2. 1997/12/02 007113 Γ2 Κάλυψη θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ

  1. 1997/11/20 006646 Γ2 Ενημέρωση για Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΣΕΠ