ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ΑΕΙ - ΤΕΙ

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 2011

E-mail Εκτύπωση PDF

Προκήρυξη

Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών

στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών  στο α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι οποίες θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου 2011.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 22α Αυγούστου 2011 έως και την 30η Αυγούστου 2011.
Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών θα οριστεί από την επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων και θα ανακοινωθεί.
Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα
2. Τίτλος Σπουδών, Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβή δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Επίσης

Καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. , να υποβάλλουν από 01 - 10 Ιουνίου 2011, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη , Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία
2.Τίτλος σπουδών  (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
3.Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.
4.Αστυνομική  ταυτότητα.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδια Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2011

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Μάιος 2011 18:03

Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 2011-12

E-mail Εκτύπωση PDF

Απόφοιτοι Λυκείου

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2011) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, οι οποίες θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου ε. ε., ημέρα Δευτέρα.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 25 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2011 και ώρες 10.00 π. μ. ? 1.00 μ. μ. είναι τα εξής :

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Τίτλος σπουδών επικυρωμένος (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
 3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
 4. 'Οσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο αλλοδαπής, οφείλουν να        προσκομίσουν βεβαίωση από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα, που να πιστοποιεί ότι ο τίτλος που κατέχουν, τους δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας τους.

Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Απόφοιτοι Γυμνασίου

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της 3ης Μαίου 2011 καλεί τους κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, να υποβάλουν αιτήσεις για κρίση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κεκτημένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση.

Η επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών διαπιστώνει με απόφαση της, την υπαγωγή των υποψηφίων στην προαναφερόμενη κατηγορία, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, χωρίς απολυτήριο Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β της Υπουργικής απόφασης Φ151/2925/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/25.1.2010).

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου 2011 και ώρες 11.00 π.μ. ? 1.00 μ.μ. είναι τα εξής :

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 3. Φάκελος με 15 έργα σχέδια ? χρώματα.

Πηγές : ΑΣΚΤ και ΚΕΣΥΠ ΣΕΡΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Μάιος 2011 18:07

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας ΣΕΠ

E-mail Εκτύπωση PDF
Επισκεφθείτε τον δυκτιακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εξερευνήστε τις Σχολές ανά Επιστημονικό πεδίο
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 09 Φεβρουάριος 2011 00:59