Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) & στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Εκτύπωση

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) & στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.