Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2016

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για μετακίνηση εβδομήντα πέντε (75) μαθητών και τεσσάρων  (4) συνοδών καθηγητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα – Ναύπλιο- Μυκήνες- Επίδαυρο στο πλαίσιο της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για μετακίνηση εβδομήντα πέντε (75) μαθητών και τεσσάρων (4) συνοδών καθηγητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα – Ναύπλιο- Μυκήνες- Επίδαυρο στο πλαίσιο της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Πρόσκληση σε δειγματική διδασκαλία και επιμορφωτικό σεμινάριο ανατροφοδότησης στο  Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου (Αρχαία Β΄ Λυκείου-Ομάδας Προσανατολ. Ανθρ. Σπουδών: αδίδακτο κείμενο). Τετάρτη 27-1-2016

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Πρόσκληση σε δειγματική διδασκαλία και επιμορφωτικό σεμινάριο ανατροφοδότησης στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου (Αρχαία Β΄ Λυκείου-Ομάδας Προσανατολ. Ανθρ. Σπουδών: αδίδακτο κείμενο). Τετάρτη 27-1-2016

Λήψη συνημμένου