Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2016

Εσπερίδα «Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας… απ’ την Κνωσό ως την Πέργαμο: μνήμες Μικρασίας», που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Ηρακλείου την Παρασκευή 1 Απριλίου στις 18:00 στη Δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω

Εσπερίδα «Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας… απ’ την Κνωσό ως την Πέργαμο: μνήμες Μικρασίας», που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου την Παρασκευή 1 Απριλίου στις 18:00 στη Δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω

Λήψη συνημμένου

Παρουσίαση του graphic novel του Soloúp, Αϊβαλί: ένα ταξίδι στο χρόνο, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου το Σάββατο 2
Απριλίου στις 12:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Παρουσίαση του graphic novel του Soloúp, Αϊβαλί: ένα ταξίδι στο χρόνο, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου το Σάββατο 2 Απριλίου στις 12:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Λήψη συνημμένου

Εσπερίδα «Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας… απ’ την Κνωσό ως την Πέργαμο: μνήμες Μικρασίας», που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Ηρακλείου την Παρασκευή 1 Απριλίου στις 18:00 στη Δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω

Εσπερίδα «Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας… απ’ την Κνωσό ως την Πέργαμο: μνήμες Μικρασίας», που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου την Παρασκευή 1 Απριλίου στις 18:00 στη Δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω

Λήψη συνημμένου

Παρουσίαση του graphic novel του Soloúp, Αϊβαλί: ένα ταξίδι στο χρόνο, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου το Σάββατο 2 
Απριλίου στις 12:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Παρουσίαση του graphic novel του Soloúp, Αϊβαλί: ένα ταξίδι στο χρόνο, που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου το Σάββατο 2 Απριλίου στις 12:00 στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Λήψη συνημμένου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 ΤΟΥ 1ου Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 ΤΟΥ 1ου Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λήψη συνημμένου