Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2016

Σύνταξη προσωρινών αξιολογικών πινάκων, κατά ειδικότητα, αναπληρωτών –ωρομισθίων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις
ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2016-17

Σύνταξη προσωρινών αξιολογικών πινάκων, κατά ειδικότητα, αναπληρωτών –ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2016-17

Λήψη συνημμένου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (ΕΚΚΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (ΕΚΚΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Λήψη συνημμένου