Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2017

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ:
Πρόσκληση σε δίωρη Δειγματική Διδασκαλία στην Ιστορία Β΄ Λυκείου.
Δευτέρα 6-2-17, ώρα 11.50-14.10, στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου.
Διδάσκων: Μαν. Κουρούμαλης. Συμβουλευτική-ανατροφοδότηση: Σχολ.
Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Πρόσκληση σε δίωρη Δειγματική Διδασκαλία στην Ιστορία Β΄ Λυκείου. Δευτέρα 6-2-17, ώρα 11.50-14.10, στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου. Διδάσκων: Μαν. Κουρούμαλης. Συμβουλευτική-ανατροφοδότηση: Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διασχολικό Σεμινάριο για το Δίκτυο «Η ρητορική στο Σχολείο» και τα
Αρχαία Ελληνικά με θέμα: «Τρόποι πειθούς στην αρχαία δικανική
ρητορεία». Εισηγητής: Επίκ. Καθηγ. Τμήμ. Φιλολογίας Αποστολάκης
Κώστας. Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Ηρακλείου Β.
Καλοκύρη – Γ. Κορναράκης. Πέμπτη 9-2-2017, 11.50-14.10, στο 2ο ΓΕΛ.
[Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.]

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διασχολικό Σεμινάριο για το Δίκτυο «Η ρητορική στο Σχολείο» και τα Αρχαία Ελληνικά με θέμα: «Τρόποι πειθούς στην αρχαία δικανική ρητορεία». Εισηγητής: Επίκ. Καθηγ. Τμήμ. Φιλολογίας Αποστολάκης Κώστας. Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Ηρακλείου Β. Καλοκύρη – Γ. Κορναράκης. Πέμπτη 9-2-2017, 11.50-14.10, στο 2ο ΓΕΛ. [Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.]

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διασχολικό Σεμινάριο για το Δίκτυο «Η ρητορική στο Σχολείο» και τα
Αρχαία Ελληνικά με θέμα: «Τρόποι πειθούς στην αρχαία δικανική
ρητορεία». Εισηγητής: Επίκ. Καθηγ. Τμήμ. Φιλολογίας Αποστολάκης
Κώστας. Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Ηρακλείου Β.
Καλοκύρη – Γ. Κορναράκης. Πέμπτη 9-2-2017, 11.50-14.10, στο 2ο ΓΕΛ.
[Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.]

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διασχολικό Σεμινάριο για το Δίκτυο «Η ρητορική στο Σχολείο» και τα Αρχαία Ελληνικά με θέμα: «Τρόποι πειθούς στην αρχαία δικανική ρητορεία». Εισηγητής: Επίκ. Καθηγ. Τμήμ. Φιλολογίας Αποστολάκης Κώστας. Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Ηρακλείου Β. Καλοκύρη – Γ. Κορναράκης. Πέμπτη 9-2-2017, 11.50-14.10, στο 2ο ΓΕΛ. [Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.]

Λήψη συνημμένου