Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2017

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Σεμινάριο «Βιοπληροφορική 2. Η γενετική του ανθρώπου για μαθητές Λυκείου (δύο απογεύματα από 5 μμ – 8 μμ, απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς)-Προσφερόμενα σεμινάρια Α τετραμήνου σχολικού έτους 2017-2018– Αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Σεμινάριο «Βιοπληροφορική 2. Η γενετική του ανθρώπου για μαθητές Λυκείου (δύο απογεύματα από 5 μμ – 8 μμ, απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς)-Προσφερόμενα σεμινάρια Α τετραμήνου σχολικού έτους 2017-2018– Αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Λήψη συνημμένου