Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ανατροφοδότηση Συμμετεχόντων και επικαιροποίηση πρόσκλησης για συμμετοχή Φιλολόγων και Σχολείων Παιδαγωγικής αρμοδιότητας στο «Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού». Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...