Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ανατροφοδότηση-υλικό για τους Φιλολόγους των ΕΠΑΛ μετά το Σεμινάριο και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών στα Νέα Ελληνικά Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...