Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση Φιλολόγων και Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης για Κανόνες ρητορικών αγωνισμάτων στους 2ους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (26-28 Απριλ. 2018). Αξιοποίηση κανόνων στον γλωσσικό γραμματισμό των μαθητών στο σχολείο. Επιμόρφωση-Συμβουλευτική σε θέματα άσκησης μαθητών στη ρητορική τέχνη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...