Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση για τον 4ο διασχολικό διαγωνισμό ορθογραφίας. Πρόσκληση για δηλώσεις συμμετοχής (έως 24-3-2016, στον Φιλόλογο κ. Χατζάκη, 10ο ΓΕΛ Ηρακλείου)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...