Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Προώθηση–επικαιροποίηση ενημέρωσης Φιλολόγων για το νέο ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74 Α/22-4-16): «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». Ζητήματα παιδαγωγικής για τις εξετάσεις.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...