Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Σύνοψη Οδηγιών και ΦΕΚ για τη διδασκαλία, τις εξετάσεις και τα φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο, σχολ. έτ. 2016-17. Υλικό ΙΕΠ – κριτήρια αξιολόγησης με θέματα για Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Επισημάνσεις για εφαρμογή οδηγιών διδασκαλίας και εξέτασης. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...