Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Σεμινάριo «Η αξιολόγηση του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Περιγραφική Αξιολόγηση» – Συγκέντρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στο ΠΕΚ Ηρακλείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...