Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β. ΚΑΛΟΚΥΡΗ: Ανατροφοδότηση εργαστηριακών σεμιναρίων με υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ τάξης, ΟΠΑΣ. Παραδείγματα για παράλληλα κείμενα Ανατροφοδότηση εργαστηριακών σεμιναρίων με υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ τάξης, ΟΠΑΣ. Παραδείγματα για παράλληλα κείμενα. (ΣΕΕ Β. Καλοκύρη – Φιλόλογος Κ. Τσαλουχίδης)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...