Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιλιάδας του Ομήρου, με προεκτάσεις αξιοποίησης στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γραμματείας. – (Β. Καλοκύρη. «Ο αφηγηματικός λόγος της Ιλιάδας του Ομήρου. Στοιχεία για αξιοποίηση στη διδασκαλία με γνώμονα την ανακαλυπτική μάθηση και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.»)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...