Σ.Ε.Ε., Ι.Α.Ραμουτσάκη: Διαδικτυακό Σεμινάριο στο Πρόγραμμα του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης “Κύκλοι επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση”: “Παιδαγωγικές αρχές για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, απαραίτητες για την αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού της συμβατικής Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση- Ομαδοσυνεργατική τεχνική στο ψηφιακό περιβάλλον- Διδακτική εφαρμογή στην Ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...