Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υποστηρικτικό υλικό για διδακτικό-παιδαγωγικό έργο «με λογισμό και μ’ όνειρο». Αξιοποίηση από ενδοσχολικούς συντονιστές, μέντορες και γενικότερα από εκπαιδευτικούς (Μέρος ΙΙ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...