Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή προγράμματος 1ου Διήμερου Διασχολικού Φιλολογικού Συνεδρίου: “Ανάδειξη καλών πρακτικών και προτάσεων για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...