Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου με αξιοποίηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Μεθοδολογία και παραδείγματα εφαρμογής.» Εισηγήσεις από Επόπτρια του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μ. Φουντοπούλου, Μέλη Ομάδας ΙΕΠ εκπόνησης Νέου ΠΣ Αρχαίων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...