Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ— ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...