Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ, ΠΕ02 ΖΑΝΕΚΑ, ΠΕ02 ΚΑΛΟΚΥΡΗ, ΠΕ03 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ, ΠΕ03 ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΠΕ04 ΓΚΙΝΟΥΔΗ, ΠΕ04 ΚΑΛΑΘΑΚΗ, ΠΕ07 ΓΙΑΣΣΑΚΗ, ΠΕ11 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, ΠΕ79 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΕ86 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ : Δεύτερη ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής στο «Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχολ. έτος 2020-2021). Ευχαριστίες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...