Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υποστηρικτικό Υλικό για Λύκεια. α. Σύνοψη του βασικού θεσμικού πλαισίου και αντίστοιχων διαδικτυακών συνδέσμων για τα θέματα και τη διενέργεια των εξετάσεων Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ με ΤΘΔΔ (τρόπος εξετάσεων, διαδικασίες και ρυθμίσεις), για το σχ. έτ. 2021-2022. β. Παιδαγωγικές επισημάνσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...