Σ.Ε.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση διευθυντών Σχολικών Μονάδων με ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης με θέμα τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...