Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενημερωτικής- επιμορφωτικής Συνάντησης, με θέμα : “Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο- Δυνατότητες-Ανάγκες-Προοπτικές”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...