Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ: Εργαστηριακό Σεμινάριο Η/Υ. Ψηφιακός γραμματισμός για το διδακτικό έργο στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση. Διοργάνωση: ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη και ΣΕΕ ΠΕ70, Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου Σ. Μαρτίνου, σε συνεργασία με 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. (Δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρ. Φόρμα. Τετάρτη 10-4-2019, ώρα 12.00-14.00, στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...