Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και υποστήριξη των εκδηλώσεων και των δράσεων με αφορμή «την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» (βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 180324 /ΓΔ4/19/11/2019 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΑΙ.Θ.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...