Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης για το επιμορφωτικό, εργαστηριακό Σεμινάριο Δειγματικής Διδασκαλίας και Ειδικής Διδακτικής (10-2-2020) για τα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση- Εργαστηριακή εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού “Παίζουμε Οδύσσεια”, με βάση τις αρχές του κριτικού στοχασμού, της πολλαπλής νοημοσύνης, της βιωματικής, διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης και του σύγχρονου θεωρητικού πλαισίου για την Εκπαίδευση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...