Σ.Ε.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση Συντονιστών δράσεων Συλλογικού προγραμματισμού Σχολικών Μονάδων με ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...