ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 34/6 & 7-09-2018 πράξη του ανακοινώνει: α) την τοποθέτηση των εκπ/κών, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (για λόγους υγείας) β) την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών (όσων πλεονάζουν εξ ολοκλήρου) γ) την προσωρινή τοποθέτηση των εκπ/κών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ δ) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και ε) την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπ/κός).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...